DRUKUJ
 
Modlitwa - Lectio Divina
 


Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaXIX Niedziela Zwykła, rok B

12 sierpnia 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Bracia: Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia. Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością. Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.

(Ef 4,30-5,2)
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście opieczętowani na dzień odkupienia.
Czyli wzywać Jego pomocy i wsparcia, zwłaszcza w modlitwie, korzystać z Jego darów, nie lekceważyć Jego natchnień. Po prostu na co dzień i od święta owocnie współpracować.

Niech zniknie spośród was wszelka gorycz, uniesienie, gniew, wrzaskliwość, znieważenie - wraz z wszelką złością.
Może nie od razu, automatycznie, ale systematycznie trzeba nam usuwać z naszych postaw to, co nie przynosi chluby naszemu życiu, ale je utrudnia, zatruwa czy nawet niszczy, i tak znieważanie zmienić w szacunek, gniew zastąpić życzliwością, uniesienie opanowaniem, gorycz słodyczą, złość dobrocią czy przychylnością, wrzaskliwość spokojem, ciszą itd. 

Bądźcie dla siebie nawzajem dobrzy i miłosierni! Przebaczajcie sobie, tak jak i Bóg nam przebaczył w Chrystusie.
Jednym z przejawów dobroci i miłosierdzia w życiu z braćmi i siostrami jest sztuka przebaczenia. Przebaczając zawsze trzeba pamiętać, aby czynić to w łączności z Chrystusem i w Jego mocy. Nie przebaczać na własną rękę, tylko w oparciu o ludzkie siły. To może nie wystarczyć.

Bądźcie więc naśladowcami Boga, jako dzieci umiłowane, i postępujcie drogą miłości, bo i Chrystus was umiłował i samego siebie wydał za nas w ofierze i dani na wdzięczną wonność Bogu.
Niekiedy szukamy idoli, ludzi do naśladowania. Apostoł Paweł przypomina, że chrześcijanin nie musi szukać, on ma naśladować Pana Boga idąc w życiu drogą miłości, miłości ofiarnej, której woń miła jest Panu Bogu i pomocna bliźnim.

Pomodlę się za rolników trudzących się przy żniwach, pielgrzymów podążających na Jasną Górę, odpoczywających, za tych którym obiecałem modlitwę lub mnie o nią prosili.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Wysławiajcie razem ze mną Pana,
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał
i wyzwolił od wszelkiego ucisku... 
(Ps 34,4-5)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry

 

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018