DRUKUJ
 
Modlitwa - Lectio Divina
 


Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaII Niedziela Zwykła, rok A

15 stycznia  2017 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi». Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz Ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym». 
(J 1,29-24)


II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Święty Paweł w jednym ze swoich listów napisał, że bez pomocy Ducha Świętego nie można powiedzieć, że Jezus jest Panem. Dzisiejsza, niedzielna Ewangelia jakby chciała uzupełnić Pawłowe stwierdzenie i zwrócić uwagę na to, że bez pomocy Ducha Świętego nie można też rozpoznać Pana Jezusa oraz tego kim On jest. Jan Chrzciciel w Duchu Świętym rozpoznaje Jezusa i to, że jest On Barankiem Bożym, który gładzi grzech świata, rozpoznaje Męża, który przewyższa go godnością, Tego, który chrzci Duchem Świętem. Jan także w mocy Ducha daje świadectwo o Jezusie, Synu Bożym.

Ja również potrzebuję pomocy Ducha Świętego, aby Jezusa rozpoznać i uznać w Nim Baranka Bożego, który gładzi grzech świata, w tym także mój grzech. Potrzebuję mocy Ducha Świętego, abym nie bał się z moim grzechem przyjść do Jezusa i prosić o miłosierdzie. Potrzebuję Ducha Świętego, aby rozpoznawać Jezusa nie tylko od wielkiego święta, ale także pośród mojej codzienności. Potrzebuję mocy Ducha Świętego, aby dawać rzetelne świadectwo o Jezusie jako Synu Bożym. Potrzebuję światła Ducha Świętego, aby rozpoznawać Jezusa obecnego w moim bliźnim, słyszeć Go w Bożym słowie, otwierać przed Nim swe serce, kiedy przychodzi do mnie w tajemnicy świętych sakramentów.

Czy otwieram się na Ducha Świętego i Jego natchnienia? Czy pamiętam, że od chwili chrztu świętego działa On w moim życiu? Czy z tego działania korzystam? Czy sakrament bierzmowania przyjąłem jak jakiś kolekcjoner sakramentów, czy też jako dar i ogromną szansę pogłębienia mojej współpracy z Duchem Świętym? Czy dzięki tej współpracy umacnia się moja więź z Panem Jezusem i więzi z moimi bliźnimi? Czy umacnia się moje posłuszeństwo natchnieniom Ducha Świętego?

Będę prosił, aby Duch Święty pozwalał mi rozpoznawać Jezusa Bożego Syna i z dnia na dzień coraz bardziej umacniać z Nim moją więź.
 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:


Z nadzieją czekałem na Pana,
a On pochylił się nade mną
i wysłuchał mego wołania.
Włożył mi w usta pieśń nową, 
śpiew dla naszego Boga...
(Ps 29,3-4)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Przychodzę, Boże, pełnić Twoją wolę 

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2016