DRUKUJ
 
Modlitwa - Lectio Divina
 


Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaIV Niedziela Wielkanocna, rok B
22 kwietnia 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: „Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych,  że przez Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym przez was, budujących, tym, który stał się kamieniem, węgielnym. I nie ma pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni”. 
Dz 4,8-12.  
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Piotr Apostoł odpowiada przełożonym i starszym ludu nie tyle w oparciu o posiadaną wiedzę, choć zapewne takową posiadał, ale w mocy Ducha Świętego, którym, jak zauważa autor Dziejów Apostolskich, był napełniony.

Czy dbam o pogłębianie wiedzy, także religijnej? Czy pamiętam, że dając świadectwo o Jezusie sama wiedza nie wystarczy, że niezbędna jest moc Ducha Świętego? Czy codziennie o tę moc i pomoc proszę w pokornej modlitwie? 

Żadne przesłuchanie nie jest przyjemne, nawet wówczas kiedy człowiek jest przekonany o swej niewinności, czy gdy uczynił coś dobrego a jest traktowany jak pospolity przestępca, złoczyńca. Tak potraktowani zostali Apostołowie postawieni przed Sanhedrynem. Oni jednak w czasie przesłuchania wskazują, że „sprawcą” uczynionego dobrodziejstwa, które postawiło sparaliżowanego na nogi, jest Jezus Chrystus Nazarejczyk. To On powinien być przesłuchiwany. Raz już był i zakończyło się  to dla Niego tragicznie, odrzuceniem i ukrzyżowaniem. 

Czy czynię wszystko co w mojej mocy, aby rozmawiając z drugim człowiekiem nie sprawiać wrażenia, że go przesłuchuję? Czy codziennie dziękuję Bogu za dobrodziejstwa, którymi mnie obdarza a szczególnie za te, które stawiają mnie na nogi, pomagają mi pokonać wszelkie przeszkody i życiowe paraliże? Co czynię, aby innym było wiadomo, że za moim życiowym powodzeniem stoi Osoba Jezusa Chrystusa? Czy odrzucam pokusę przypisywanie tego wyłącznie sobie?

Bywają w życiu społeczeństw tzw. mody na imiona. Rodzice nadają dzieciom imiona serialowych bohaterów, imiona gwiazd show biznesu, imiona znanych ludzi licząc, że życie ich pociechy choć trochę będzie podobne do bohatera, którego imię nadali swemu dziecku. Autor dziejów Apostolskich przypomina nam, że jest tylko jedno Imię i Osoba, która je nosi, która gwarantuje nam zbawienie czyli wolność od grzechów, moc w walce ze złem i zmartwychwstanie. To Imię i ta Osoba to Jezus Chrystus.

Czy o tym pamiętam? Czy to Imię zawsze wypowiadam z szacunkiem, nigdy nadaremno? Czy w relacji do Jezusa kieruję się modą czy miłością? Czy szanuję imiona ludzi, których spotykam na swojej drodze życia? Czy szanuję imię, które noszę? Czy za tym imieniem kryje się osoba godna szacunku, budząca zaufanie, dająca poczucie bezpieczeństwa? 

Podziękuje Panu Bogu za wszystkie dobrodziejstwa, których od Niego doświadczam każdego dnia. Pomodlę się o nowe, liczne, święte powołania do służby Bożej, za już powołanych, aby owocnie i godnie realizowali swoje powołanie, służąc Bogu i ludziom.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Dziękujcie Panu, bo jest dobry,

Bo Jego łaska trwa na wieki.

Lepiej się uciekać do Pana,

Niż pokładać ufność w człowieku... 

(Ps 118, 1.8)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Boże mój, pragnę Cię wielbić!

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018