DRUKUJ
 
Modlitwa - Lectio Divina
 


Zaprenumeruj medytację


Medytacja tygodniaXII Niedziela Zwykła, rok B

24 czerwca 2018 r.

I  Lectio: 
Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty.

W synagodze w Antiochii Pizydyjskiej Paweł powiedział: „Bóg dał ojcom naszym Dawida na króla, o którym też dał świadectwo w słowach: «Znalazłem Dawida, syna Jessego, człowieka po mojej myśli, który we wszystkim wypełni moją wolę». Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wyprowadził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu. A pod koniec swojej działalności Jan mówił: «Ja nie jestem tym, za kogo mnie uważacie. Po mnie przyjdzie Ten, któremu nie jestem godny rozwiązać sandałów na nogach». Bracia, synowie rodu Abrahama i ci spośród was, którzy się boją Boga! Nam została przekazana nauka o tym zbawieniu”.

(Dz 13,22-26)
 

II  Meditatio: 
Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?"

Wiemy z historii, że władca nim przybył wraz ze swoim orszakiem do jakiegoś miasta, wpierw wysyłał tam swojego herolda, posłańca, aby uprzedził  mieszkańców i włodarzy o swoim przybyciu. Dla zainteresowanych była to okazja, aby się do wizyty władcy i jego dworu jak najlepiej przygotować. Rolę takiego herolda, posłańca spełnił wobec Izraela Jan Chrzciciel. To on wzywał swoich rodaków do przygotowania serc, i to jak najlepszego przygotowania na przybycie Mesjasza Pańskiego.

Czy ja rzetelnie, uczciwie przygotowuję się na każde spotkanie z Jezusem? Na spotkanie w lekturze Bożego słowa, w świętych sakramentach, we wspólnocie, do której należę i którą tworzę? Czy jestem wdzięczny za tych, którzy mi w takich przygotowaniach pomagają, o nich mi przypominają, do nich nawołują? Czy jestem gotowy w takich przygotowaniach pomagać innym? 

Bywa niekiedy, że człowiek, który reprezentuje kogoś ważnego i przygotowuje ludzi na spotkanie z nim w pewnym momencie przez wielu uznawany jest za tego, z którym mają się spotkać, na spotkanie z którym się przygotowują. Na własnej skórze przeżył to Jan Chrzciciel. Dzielnie i z zapałem zapowiadał przyjście Mesjasza, wzywał do jak najlepszego przygotowania się do tego spotkania iż w pewnym momencie swojej misji, wielu uważało, że to on jest zapowiadanym Mesjaszem. Jan nie uległ pokusie, aby to przypuszczenie potwierdzić i niejako ukraść Jezusowi jego mesjańskiego posłannictwo. Jan zdecydowanie zaprzeczył domysłom, że on jest Mesjaszem i potwierdził, że on zapowiada przyjście Tego, który zdecydowanie przewyższa go godnością jak pan swego sługę, jak Stworzyciel stworzenie. On nawet nie jest godzien odwiązać Mu sandałów u nóg.

Czy pamiętam, że tylko reprezentuję Pana Boga w świecie i staram się czynić to z godnością i zaangażowaniem? Czy nie usiłuję przypisać sobie Bożych cech i praw? Czy parafię prosto i zdecydowanie wobec innych powiedzieć, że nie jestem ich Mesjaszem czy Zbawicielem i wyraźnie wskazać im Jezusa? Czy sam nie podążam za tymi, którzy uznali się za zbawicieli i mesjaszy ludzkości i ogłosili tą „radosną” wieść całemu światu? 

Pomodlę się za wszystkie dzieła i osoby, którym patronuje święty Jan Chrzciciel. Poproszę o łaskę, abym nigdy nie przysłaniał Jezusa tylko Go godnie reprezentował.

 

III  Oratio: 
Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie – owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca. Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś. Może ci w tym pomóc modlitwa psalmu:

Bo Ty, mój Boże, jesteś moją nadzieją, 
Panie, Tobie ufam od młodości. 
Ty byłeś moją podporą od dnia narodzin, 
od łona matki moim opiekunem... 
(Ps 71,23-24)

IV  Contemplatio:
Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem. Jest to godzina nawiedzenia Słowa. Powtarzaj w różnych porach dnia:

Od łona matki Pan mym opiekunem

 

***
 

   

 
opracował: ks. Ryszard Stankiewicz SDS 
duszpasterz Centrum Formacji Duchowej,
autor książek:
    
   
   

Poznaj lepiej praktykę kontemplacji ewangelicznej według Lectio Divina
Polecane pozycje pomocne w praktyce modlitwy Słowem Bożym
Zaprenumeruj medytację
 

Copyright (C) www.Katolik.pl 2000-2018