logo
Środa, 21 marca 2018 r.
imieniny:
Benedykta, Lubomiry, Lubomira, Mikołaja – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Biblia w przekładzie świadków Jehowy
materiał własny
 


Biblia w przekładzie świadków Jehowy

Słuchając audycji o świadkach Jehowy, zrozumiałam, że katolicy nie powinni czytać Biblii w wydaniu jehowickim.

Słusznie, wszyscy chrześcijanie - katolicy, prawosławni i protestanci - nie powinni posługiwać się Biblia w wydaniu świadków Jehowy. Tekst Pisma Świętego, który rozpowszechniają, został tendencyjnie okaleczony. Wprowadzono zmiany, które mają podbudować głoszona przez nich błędna naukę i w delikatny sposób przekonać czytelników o jej prawdziwości. M.in. biblijny tytuł "Pan", odnoszący się do Chrystusa, zastąpiono imieniem "Jehowa". W jehowickim przekładzie Biblii dopuszczono się jednego z najbardziej drastycznych w historii chrześcijaństwa fałszerstw tekstu Pisma Świętego.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Ks. Wojciech Pikor
Jaki jest sens niszczącego działania Boga wobec świata, który jest Jego stworzeniem? Czym tłumaczyć decyzję tak radykalnej zagłady powziętą przez Boga? Grzechem człowieka? A co ze śmiercią niewinnych osób? Stąd już krok do pytania o serce Boga...
 
Ks. Wojciech Pikor
Dobrze jest nam, gdy czujemy się szczęśliwi, jesteśmy radośni, gdy wszystko nam wychodzi, cały świat widzimy wówczas przez różowe okulary. Gdyby jednak taki stan trwał nieustannie, gdyby nie było żadnych trudności do pokonania - nie rozwinęlibyśmy się. Złoto hartuje się w ogniu, a ludziom Pan daje "błogosławione" kryzysy, aby ich zahartować i umocnić w wierze. Dobrze się o tym pisze, ale trudniej to przeżywać...
 
Michał C. Kacprzak
Czym jest satanizm w swym filozoficznym aspekcie? Najkrócej mówiąc, jest kultem doczesności, cielesności, doraźnych doznań, najczęściej natury ekstatycznej, wreszcie sukcesu materialnego. Wszystko, co nie służy wyżej wymienionym celom, jest przez satanizm potępiane lub po prostu rugowane. Satanizm dobrze wpisuje się w materialistyczny światopogląd czasów współczesnych, w dionizyjskie tendencje postmodernizmu, w ideologię sukcesu...
 
 

ISMCH

___________________
 
 reklama