logo
Środa, 21 marca 2018 r.
imieniny:
Benedykta, Lubomiry, Lubomira, Mikołaja – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Środa Wielkiego Tygodnia

Nowy lekcjonarz: Iz 50, 4-9a; Ps 69 (68), 8-10. 21-22. 31 i 33-34 (R.: por. 14c); ; Mt 26, 14-25;
Stary lekcjonarz: Iz 50, 4-9a; Ps 69, 8-10. 21-22. 31 i 33-34; ; Mt 26, 14-25;
 
[fioletowy kolor szat]


PIERWSZE CZYTANIE (Iz 50,4-9a)
Proroctwo o cierpiącym słudze Boga 

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. 

Pan Bóg mnie obdarzył językiem wymownym, bym umiał przyjść z pomocą strudzonemu przez słowo krzepiące. Każdego rana pobudza me ucho, bym słuchał jak uczniowie. Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. 
Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. 
Pan Bóg mnie wspomaga, dlatego jestem nieczuły na obelgi, dlatego uczyniłem twarz moją jak głaz i wiem, że wstydu nie doznam. 
Blisko jest Ten, który mnie uniewinni. Kto się odważy toczyć spór ze mną? Wystąpmy razem! Kto jest moim oskarżycielem? Niech się zbliży do mnie! 
Oto Pan Bóg mnie wspomaga! Któż mnie potępi? 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 69,8-10.21-22.31 i 33-34)


Refren: W Twojej dobroci wysłuchaj mnie, Panie. 

Dla Ciebie bowiem znoszę urąganie, +
hańba twarz mi okrywa. *
Dla braci moich stałem się obcym, +
i cudzoziemcem dla synów mej matki.
Bo gorliwość o dom Twój mnie pożera *
i spadły na mnie obelgi złorzeczących Tobie. 

Hańba złamała me serce i sił mi zabrakło, +
czekałem na współczucie, lecz nikt się nie zjawił, *
i na pocieszycieli, lecz ich nie znalazłem. 
Domieszali trucizny do mego pokarmu, *
a gdy byłem spragniony, poili mnie octem. 

Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go z dziękczynieniem.+
Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, 
niech ożyje serce szukających Boga. *
Bo Pan wysłuchuje biednych +
i swoimi więźniami nie gardzi.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

Witaj nasz Królu i Zbawicielu, 
Ty sam zlitowałeś się nad grzesznymi. 

albo: 

Witaj, nasz Królu, posłuszny woli Ojca, 
jak cichego baranka na zabicie 
zaprowadzono Ciebie na ukrzyżowanie. 

Aklamacja: Chwała Tobie, Królu wieków. 

EWANGELIA (Mt 26,14-25)

Zdrada Judasza

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. 

Jeden z Dwunastu, imieniem Judasz Iskariota, udał się do arcykapłanów i rzekł: „Co chcecie mi dać, a ja wam Go wydam”. A oni wyznaczyli mu trzydzieści srebrników. Odtąd szukał sposobności, żeby Go wydać. 
W pierwszy dzień Przaśników przystąpili do Jezusa uczniowie i zapytali Go: „Gdzie chcesz, żebyśmy Ci przygotowali Paschę do spożycia?” 
On odrzekł: „Idźcie do miasta, do znanego nam człowieka i powiedzcie mu: «Nauczyciel mówi: Czas mój jest bliski; u ciebie chcę urządzić Paschę z moimi uczniami»”. Uczniowie uczynili tak, jak im polecił Jezus, i przygotowali Paschę. 
Z nastaniem wieczoru zajął miejsce u stołu razem z dwunastu uczniami. A gdy jedli, rzekł: „Zaprawdę powiadam wam: jeden z was Mnie zdradzi”. 
Zasmuceni tym bardzo, zaczęli pytać jeden przez drugiego: „Chyba nie ja, Panie?” 
On zaś odpowiedział: „Ten, który ze Mną rękę zanurza w misie, on Mnie zdradzi. Wprawdzie Syn Człowieczy odchodzi, jak o Nim jest napisane; lecz biada temu człowiekowi, przez którego Syn Człowieczy będzie wydany. Byłoby lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził”. 
Wtedy Judasz, który Go miał zdradzić, rzekł: „Czy nie ja, Rabbi?” Mówi mu: „Tak jest, ty”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Mikołaj z Flüeli,

pustelnik, patron Szwajcarii

Ten wielki święty, patron swojego kraju, urodził się w Flüeli w kantonie Unterwalden nad Jeziorem Czterech Kantonów w Szwajcarii w roku 1417. Mając 30 lat ożenił się z córką farmera Dorotą Wiss, która urodziła mu dziesięcioro dzieci. Był zdolnym gospodarzem, dowódcą wojskowym, członkiem zgromadzenia, radnym, sędzią, słowem - człowiekiem prawym i moralnym. Jednocześnie poświęcał dużo czasu modlitwie kontemplacyjnej i zachowywał ścisły post. Po dwudziestu latach życia małżeńskiego otrzymał od Boga wezwanie, by opuścić świat i rodzinę i został pustelnikiem. W roku 1467 uzyskał zgodę małżonki i osiadł w pustelni niedaleko Ranft, kilka kilometrów od swojej posiadłości. Gdy na zjeździe w Stans, w roku 1481, wybuchł spór pomiędzy delegatami konfederacji szwajcarskiej. Nad krajem zawisła groźba wojny domowej. Odwołano się do św. Mikołaja. Po całonocnej pracy przywiózł zbiór propozycji, które okazały się do przyjęcia dla wszystkich. Zmarł sześć lat później, 21 marca 1487 roku. Świadkami jego ostatnich chwil była żona i dzieci. Jest otaczany czcią zarówno przez szwajcarskich protestantów, jak i katolików.

jutro: św. Lei

wczoraj
dziś
jutro