logo
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Czwartek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dz 5, 27-33; Ps 34 (33), 2 i 9. 17-18. 19-20 (R.: por. 7a); Por. J 20, 29; J 3, 31-36;
Stary lekcjonarz: Dz 5, 27-33; Ps 34, 2 i 9. 17-18. 19-20; J 20, 29; J 3, 31-36;
[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 5,27-33)
Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa 

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Gdy słudzy przyprowadziwszy apostołów, stawili ich przed Sanhedrynem, arcykapłan zapytał: „Zakazaliśmy wam surowo, abyście nie nauczali w to imię, a oto napełniliście Jerozolimę waszą nauką i chcecie ściągnąć na nas krew tego Człowieka”. 
Odpowiedział Piotr i apostołowie: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Bóg naszych ojców wskrzesił Jezusa, którego straciliście, przybiwszy do krzyża. Bóg wywyższył Go na prawicę swoją jako Władcę i Zbawiciela, aby dać Izraelowi nawrócenie i odpuszczenie grzechów. Dajemy temu świadectwo my właśnie oraz Duch Święty, którego Bóg udzielił tym, którzy Mu są posłuszni”. 
Gdy to usłyszeli, ogarnął ich gniew i chcieli ich zabić. 

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 34,2 i 9.17-18.19-20)


Refren: Biedak zawołał i Pan go wysłuchał. 

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach. 
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę. 

Pan zwraca swe oblicze przeciw zło czyniącym, *
by pamięć o nich wymazać z ziemi. 
Pan słyszy wołających o pomoc *
i ratuje ich od wszelkiej udręki. 

Pan jest blisko ludzi skruszonych w sercu, *
ocala upadłych na duchu. 
Liczne są nieszczęścia, które cierpi sprawiedliwy, *
ale Pan go ze wszystkich wybawia. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 20,29)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Uwierzyłeś, Tomaszu, bo Mnie ujrzałeś; 
błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 3,31-36)
Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne 

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do Nikodema: 
„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny. 
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaNajświętsza Maryja Panna z góry Karmel

Jest to patronackie święto karmelitanek. Zakon ten bierze swoją nazwę od Góry Karmel, która była pierwszym miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Wzniesiono tu kaplicę ku czci Jej Wniebowzięcia. 16 lipca jest również świętem "Szkaplerza Góry Karmel". W tym dniu - jak głosi tradycja - Najświętsza Maryja Panna ukazała się św. Szymonowi Stockowi, generałowi karmelitów. Pokazała mu szkaplerz i obiecała nadprzyrodzone łaski oraz szczególną opiekę jego zakonowi i osobom, które będą nosić szkaplerz.

jutro: bł. Męczennic z Compiegne

wczoraj
dziś
jutro