logo
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Środa. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Dz 8, 1b-8; Ps 66 (65), 1b-3a. 4-5. 6-7a (R.: por. 1b); Por. J 6, 40; J 6, 35-40;
Stary lekcjonarz: Dz 8, 1b-8; Ps 66, 1-3a. 4-5. 6-7a; J 6, 40; J 6, 35-40;
[biały kolor szat]

 

PIERWSZE CZYTANIE (Dz 8,1b-8)
Ewangelia szerzy się poza Jerozolimą

Czytanie z Dziejów Apostolskich.

Po śmierci Szczepana wybuchło wielkie prześladowanie w Kościele jerozolimskim. Wszyscy, z wyjątkiem apostołów, rozproszyli się po okolicach Judei i Samarii. 
Szczepana zaś pochowali ludzie pobożni z wielkim żalem. 
A Szaweł niszczył Kościół, wchodząc do domów porywał mężczyzn i kobiety i wtrącał do więzienia. 
Ci, którzy się rozproszyli, głosili w drodze słowo. 
Filip przybył do miasta Samarii i głosił im Chrystusa. Tłumy słuchały z uwagą i skupieniem słów Filipa, ponieważ widziały znaki, które czynił. Z wielu bowiem opętanych wychodziły z wielkim krzykiem duchy nieczyste, wielu też sparaliżowanych i chromych zostało uzdrowionych. Wielka radość zapanowała w tym mieście. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 66,1-3a.4-5.6-7a)


Refren: Niech cała ziemia chwali swego Boga. 

Z radością sławcie Boga wszystkie ziemie, *
opiewajcie chwałę Jego imienia, 
cześć Mu chwalebną oddajcie. *
Powiedzcie Bogu: „Jak zadziwiające są Twe dzieła! 

Niechaj Cię wielbi cała ziemia i niechaj śpiewa Tobie, *
niech Twoje imię opiewa”. 
Przyjdźcie i patrzcie na dzieła Boga: *
zadziwiających rzeczy dokonał wśród ludzi! 

Morze na suchy ląd zamienił, *
pieszo przeszli przez rzekę. 
Nim się przeto radujmy! *
Jego potęga włada na wieki. 

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 6,40)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Każdy, kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne, 
a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (J 6,35-40)
Jest wolą Ojca, aby każdy, kto wierzy w Syna, miał życie wieczne

Słowa Ewangelii według świętego Jana.

Jezus powiedział do ludu: 
„Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie. Powiedziałem wam jednak: Widzieliście Mnie, a przecież nie wierzycie. Wszystko, co Mi daje Ojciec, do Mnie przyjdzie, a tego, który do Mnie przychodzi, precz nie odrzucę, ponieważ z nieba zstąpiłem nie po to, aby czynić swoją wolę, ale wolę Tego, który Mnie posłał. 
Jest wolą Tego, który Mię posłał, abym ze wszystkiego, co Mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. To bowiem jest wolą Ojca mego, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne. A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym?”. 

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaNajświętsza Maryja Panna z góry Karmel

Jest to patronackie święto karmelitanek. Zakon ten bierze swoją nazwę od Góry Karmel, która była pierwszym miejscem poświęconym Najświętszej Maryi Pannie. Wzniesiono tu kaplicę ku czci Jej Wniebowzięcia. 16 lipca jest również świętem "Szkaplerza Góry Karmel". W tym dniu - jak głosi tradycja - Najświętsza Maryja Panna ukazała się św. Szymonowi Stockowi, generałowi karmelitów. Pokazała mu szkaplerz i obiecała nadprzyrodzone łaski oraz szczególną opiekę jego zakonowi i osobom, które będą nosić szkaplerz.

jutro: bł. Męczennic z Compiegne

wczoraj
dziś
jutro