logo
Poniedziałek, 20 sierpnia 2018 r.
imieniny:

Bernarda, Sabiny, Samuela, Sobiesława – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Środa. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Jk 4, 13-17; Ps 49 (48), 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3); J 14, 6; Mk 9, 38-40;
Stary lekcjonarz: Jk 4, 13-17; Ps 49, 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R.: por. Mt 5, 3); J 14, 6; Mk 9, 38-40;

[zielony kolor szat]
 

PIERWSZE CZYTANIE (Jk 4,13-17)
Zależność ludzi od Boga 

Czytanie z Listu świętego Jakuba Apostoła.

Najmilsi:
Zwracam się do was, którzy mówicie: « Dziś albo jutro udamy się do tego miasta i spędzimy tam rok, będziemy uprawiać handel i osiągniemy zyski», wy, którzy nie wiecie nawet, co jutro będzie. Bo czymże jest życie wasze? Parą jesteście, co się ukazuje na krótko, a potem znika.
Zamiast tego powinniście mówić: „Jeżeli Pan zechce i będziemy żyli, zrobimy to lub owo”. Teraz zaś chełpicie się w swej wyniosłości. Każda taka chełpliwość jest przewrotna. Kto zaś umie dobrze czynić, a nie czyni, grzeszy.

Oto słowo Boże.

PSALMRESPONSORYJNY (Ps 49,2-3.6-7.8-10.11)


Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. 

Słuchajcie tego, wszystkie narody, *
nakłońcie uszu wszyscy mieszkańcy ziemi, 
niscy pochodzeniem na równi z możnymi, *
bogaci razem z ubogimi. 

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych, 
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swych bogactw? 

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani nie uiści Bogu ceny za siebie należnej. 
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy +
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie. 

Albowiem ujrzy, że umierają mędrcy, *
jednakowo ginie głupi i prostak, 
zostawiając obcym *
swoje bogactwa.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 14,6)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem drogą i prawdą, i życiem, 
nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 9,38-40)
Kto nie jest przeciwko nam, ten jest z nami 

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Apostoł Jan rzekł do Jezusa: „Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w imię Twoje wyrzucał złe duchy, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami”.
Lecz Jezus odrzekł: „Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię moje, nie będzie mógł zaraz źle mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaŚw. Bernard
 
opat i doktor Kościoła

Św. Bernard urodził się pod Dijon we Francji w roku 1090. Mając dwadzieścia dwa lata wstąpił do opactwa cystersów w Citeaux, pociągając za sobą 30 towarzyszy młodości. Trzy lata później założył opactwo w Clairvaux i był jego przełożonym aż do śmierci. Św. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej, lecz wywarł wpływ na życie Kościoła w swojej epoce. Położył kres schizmie Anakleta w Rzymie, obalił herezję Abelarda i zdemaskował błędy Arnolda z Brescii. Z polecenia papieża głosił drugą krucjatę. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł Doktora Miodopłynnego. Był jednym z największych piewców Matki Bożej. Zostawił wiele homilii i modlitw ku Jej czci, które aż do dzisiaj karmią naszą pobożność. Umarł w Clairvaux 20 sierpnia 1153 roku.

jutro: św. Piusa X

wczoraj
dziś
jutro