logo
Niedziela, 24 czerwca 2018 r.
imieniny:
Danuty, Jana, Janiny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Wtorek. Wspomnienie św. Bonifacego, biskupa i męczennika

Nowy lekcjonarz: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90 (89), 2 i 4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1b); Por. Ef 1, 17-18; Mk 12, 13-17;
Stary lekcjonarz: 2 P 3, 12-15a. 17-18; Ps 90, 1-2. 3-4. 10. 14 i 16 (R.: por. 1); Ef 1, 17-18; Mk 12, 13-17;

[czerwony kolor szat]

 (czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE (2 P 3,12-15a.17-18)
Oczekujemy nowego nieba i nowej ziemi

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła.

Najmilsi:
Oczekujecie i staracie się przyspieszyć przyjście dnia Bożego, który sprawi, że niebo zapalone pójdzie na zagładę, a gwiazdy w ogniu się rozsypią. Oczekujemy jednak, według obietnicy, nowego nieba i nowej ziemi, w których będzie mieszkała sprawiedliwość.
Dlatego, umiłowani, oczekując tego, starajcie się, aby On was zastał bez plamy i skazy, w pokoju, a cierpliwość Pana naszego uważajcie za zbawienną.
Wy zatem, umiłowani, wiedząc o tym wcześniej, strzeżcie się, abyście dając się uwieść błędom tych, którzy nie szanują praw Bożych, własnej stałości nie doprowadzili do upadku. Wzrastajcie zaś w łasce i poznaniu Pana naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jemu chwała zarówno teraz, jak i do dnia wieczności. Amen.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 90,1-2.3-4.10.14 i 16)


Refren: Panie, Ty zawsze byłeś nam ucieczką. 

Panie, Ty dla nas byłeś ucieczką *
z pokolenia na pokolenie. 
Zanim narodziły się góry, *
nim powstał świat i ziemia, 

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie synowie ludzcy”. 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach +
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna. 

Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
osiemdziesiąt, gdy jesteśmy mocni. 
A większość z nich to trud i marność, *
bo szybko mijają, my zaś odlatujemy. 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 
Niech sługom Twoim ukaże się Twe dzieło, *
a Twoja chwała nad ich synami.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ef 1,17-18)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa 
przemknie nasze serca swoim światłem, 
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mk 12,13-17)
Podatek należny Cezarowi

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Uczeni w Piśmie i starsi posłali do Jezusa kilku faryzeuszów i zwolenników Heroda, którzy mieli podchwycić Go w mowie. Ci przyszli i rzekli do Niego: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i na nikim Ci nie zależy. Bo nie oglądasz się na osobę ludzką, lecz drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?”
Lecz On poznał ich obłudę i rzekł do nich: „Czemu Mnie wystawiacie na próbę? Przynieście Mi denara, chcę zobaczyć”. Przynieśli, a On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”
Odpowiedzieli Mu: „Cezara”.
Wówczas Jezus rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”. I byli pełni podziwu dla Niego.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaNarodzenie św. Jana Chrzciciela

Święto narodzenia św. Jana Chrzciciela, proroka zwiastującego przyjście Chrystusa i urodzonego sześć miesięcy przed Nim, obchodzi się 24 czerwca. Jest to jedno z najstarszych świąt w liturgii Kościoła. Był synem Zachariasza, któremu anioł zapowiedział jego narodzenie, i Elżbiety, krewnej Najświętszej Maryi Panny. Tradycja umieszcza dom w którym przyszedł na świat, niedaleko wioski Ain-Karin, dziesięć kilometrów na zachód od Jerozolimy. W miejscu tym zbudowano później kościół franciszkański pod wezwaniem św. Jana w Górach. Był ostatnim prorokiem Starego Przymierza. Jego zadaniem było przygotowanie drogi Panu, zapowiedź długo oczekiwanego Mesjasza, Odkupiciela, w którym "wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże".

jutro
: św. Prospera

wczoraj
dziś
jutro