logo
Czwartek, 16 sierpnia 2018 r.
imieniny:

Joachima, Nory, Stefana, Rocha – wyślij kartkę

Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Czwartek. Święto św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy

Stary lekcjonarz: Oz 2, 16b. 17b. 21-22; Ps 45, 11-12. 14-15. 16-17 (R.: 11a); ; Mt 25, 1-13; Mt 16, 24-27;

[czerwony kolor szat]


 

PIERWSZE CZYTANIE  (Oz 2,16b.17b.21-22)
Poślubię cię sobie na wieki
 
Czytanie z Księgi Ozeasza.
 
To mówi Pan: 
«Na pustynię chcę ją wyprowadzić i mówić do jej serca. I będzie Mi tam uległa jak za dni swej młodości, gdy wychodziła z egipskiego kraju. 
I poślubię cię sobie na wieki, poślubię przez sprawiedliwość i prawo, przez miłość i miłosierdzie. Poślubię cię sobie przez wierność, a poznasz Pana».
 
Oto Słowo Boże.
 
PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 45,11-12.14-17)
 
Refren: Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha.
 
Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, *
zapomnij o swym ludzie, o domu twego ojca.
Król pragnie twego piękna, *
on twoim panem, oddaj mu pokłon.

Córa królewska wchodzi pełna chwały, *
odziana w złotogłów.
W szacie wzorzystej prowadzą ją do króla, *
za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny.

Z weselem je wiodą i w uniesieniu, *
wkraczają do królewskiego pałacu.
Synowie twoi zajmą miejsce twoich ojców, *
ustanowisz ich książętami na całej ziemi.
 
ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ 

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.
 
Przyjdź, oblubienico Chrystusa, przyjmij wieniec,
który Pan przygotował dla ciebie na wieki.

Aklamacja: Alleluja, Alleluja, Alleluja.

EWANGELIA  (Mt 25,1-13)
Przypowieść o dziesięciu pannach
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść: 
«Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięty lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły. 
Lecz o północy rozległo się wołanie: „Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie”. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. 
A nierozsądne rzekły do roztropnych: „Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. 
Odpowiedziały roztropne: „Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. 
W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: „Panie, panie, otwórz nam”. 
Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę powiadam wam, nie znam was”. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».
 
Oto słowo Pańskie.
 
albo:
 
EWANGELIA  (Mt 16,24-27)
Konieczność wyrzeczenia
 
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. 
Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? 
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania».

Oto słowo Pańskie.
 

Patron DniaŚw. Stefan
 
patron Węgier

 

Stefan, syn księcia węgierskiego Gejzy, urodził się w Ostrzyhoniu około roku 969. Chrztu świętego udzielił mu w dzieciństwie wędrowny misjonarz. W roku 995 zostal bierzmowany przez św. Wojciecha. Po śmierci Gejzy objął rząd na Węgrzech i gorliwie krzewił wiarę chrześcijańską. W roku 1000 otrzymał od papieża Sylwestra II koronę królewską. Ufundował 10 diecezji z metropolią w Ostrzuhomiu oraz sławne opactwo benedyktyńskie w Pannonhalma. Umarł 15 sierpnia 1038 roku w święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, którą nazwał "Wielką Panią Węgier".

jutro: św. Jacka

wczoraj
dziś
jutro