logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 
Środa. 
Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Kim Taegon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy

Nowy lekcjonarz: 1 Tm 3, 14-16; Ps 111 (110), 1b-2. 3-4. 5-6 (R.: por. 2a); Por. J 6, 63c. 68c; Łk 7, 31-35;
Stary lekcjonarz: 1 Tm 3, 14-16; Ps 111, 1-2. 3-4. 5-6; J 6, 63b. 68b; Łk 7, 31-35;
 
 
PIERWSZE CZYTANIE  (1 Tm 3,14-16)
Chrystus, wielka tajemnica pobożności 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
 
Najdroższy:
Piszę ci to wszystko spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. 
A bez wątpienia wielka jest tajemnica pobożności. Ten, który objawił się w ciele, usprawiedliwiony został w Duchu, ukazał się aniołom, ogłoszony został poganom, znalazł wiarę w świecie, wzięty został w chwale. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 111,1-2.3-4.5-6)


Refren: Wielkie są dzieła, które Pan uczynił. 

Z całego serca będę chwalił Pana *
w radzie sprawiedliwych i zgromadzeniu. 
Wielkie są dzieła Pana, *
zgłębiać je mają wszyscy, którzy je miłują. 

Jego dzieło jest wspaniałe i pełne majestatu, *
a Jego sprawiedliwość trwa na wieki. 
Sprawił, że trwa pamięć Jego cudów, *
Pan jest miłosierny i łaskawy. 

Dał pokarm bogobojnym, *
pamiętać będzie wiecznie o swoim przymierzu. 
Ludowi swemu okazał potęgę dzieł swoich, *
oddając im posiadłości pogan. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem. 
Ty masz słowa życia wiecznego. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 7,31-3)
Duch przekory przeszkodą w przyjęciu królestwa Bożego 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Po odejściu wysłanników Jana Chrzciciela Jezus powiedział do tłumów:
„Z kim więc mam porównać ludzi tego pokolenia? Do kogo są podobni? Podobni są do dzieci, które przebywają na rynku i głośno przymawiają jedne drugim: «Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście; biadaliśmy, a wyście nie płakali».
Przyszedł bowiem Jan Chrzciciel: nie jadł chleba i nie pił wina; a wy mówicie: «Zły duch go opętał».
Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije; a wy mówicie: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak wszystkie dzieci mądrości przyznały jej słuszność”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro