logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 
Piątek. 
Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49 (48), 6-7. 8-10. 17-18. 19-20 (R.: por. Mt 5, 3); Por. Mt 11, 25; Łk 8, 1-3;
Stary lekcjonarz: 1 Tm 6, 2c-12; Ps 49, 6-7. 8-10. 17-18. 19-20; por. Mt 11, 25; Łk 8, 1-3;


PIERWSZE CZYTANIE  (1 Tm 6,2c-12)
Wierność zdrowej nauce bezinteresowność w służbie Bożej 

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza.
 
Najmilszy:
Tych rzeczy nauczaj i do nich zachęcaj. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz choruje na dociekania i słowne utarczki. Z nich rodzą się: zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągłe spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak prawdy, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku.
Wielkim zaś zyskiem jest pobożność wraz z poprzestawaniem na tym, co wystarczy. Nic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat; nic też nie możemy z niego wynieść. Mając natomiast żywność i odzienie, i dach nad głową, bądźmy z tego zadowoleni. A ci, którzy chcą się bogacić, wpadają w pokusę i w zasadzkę oraz w liczne nierozumne i szkodliwe pożądania. One to pogrążają ludzi w zgubę i zatracenie. Albowiem korzeniem wszelkiego zła jest chciwość pieniędzy. Za nimi to uganiając się niektórzy zabłąkali się z dala od wiary i siebie samych przeszyli wielu boleściami.
Ty natomiast, o człowiecze Boży, uciekaj od tego rodzaju rzeczy, a podążaj za sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w dobrych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków.

Oto słowo Boże. 

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 49,6-7.8-10.17-18.19-20)


Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. 

Dlaczego miałbym się trwożyć w dniach niedoli, *
gdy otacza mnie złość podstępnych, 
którzy ufają swoim dostatkom *
i chełpią się ogromem swych bogactw? 

Nikt przecież nie może samego siebie wykupić *
ani uiścić ceny za siebie należnej. 
Nazbyt jest kosztowne wyzwolenie duszy +
i nigdy mu na to nie starczy, *
aby żyć wiecznie i nie ulec zagładzie. 

Nie martw się, gdy ktoś się wzbogaci, *
gdy wzrośnie zamożność jego domu, 
bo kiedy umrze, nic nie weźmie ze sobą, * 
a jego bogactwo nie pójdzie za nim. 

I chociaż w życiu schlebia sam sobie: *
„Będą cię sławić, żeś się dobrze urządził”, 
iść musi do pokolenia swych przodków, *
do tych, co na wieki nie zobaczą światła. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Mt 11,25)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, 
że tajemnice królestwa objawiłeś prostaczkom. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 8,1-3)
Niewiasty wspierają Jezusa ze swojego mienia 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro