logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 
Środa. 
Wspomnienie św. Wincentego a Paulo, prezbitera

Nowy lekcjonarz: Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2abcde. 3-4a. 4bcd. 5. 8 (R.: por. 2a); Mk 1, 15; Łk 9, 1-6;
Stary lekcjonarz: Ezd 9, 5-9; Tb 13, 2. 3b-4abc. 7. 8; Mk 1, 15; Łk 9, 1-6;
 
 

PIERWSZE CZYTANIE  (Ezd 9,5-9)
Modlitwa Ezdrasza za naród

Początek Księgi Ezdrasza.
 
Ja Ezdrasz w czasie ofiary wieczornej podniosłem się z upokorzenia mojego i w rozdartej szacie i płaszczu upadłem na kolana, wyciągnąłem ręce moje do Pana Boga i rzekłem:
„Boże mój! Bardzo się wstydzę, Boże mój, podnieść twarz do Ciebie, albowiem przestępstwa nasze wzrosły powyżej głowy, a wina nasza sięga aż do nieba. Od dni ojców naszych aż po dziś dzień ciąży na nas wielka wina. My, królowie nasi, kapłani nasi, zostaliśmy wydani za nasze przestępstwa pod władzę królów krain tych pod miecz, w niewolę, na złupienie i na publiczne pośmiewisko, jak to się dziś zdarza.
A teraz ledwo co na chwilę przyszło zmiłowanie, od Pana Boga naszego, przez to, że pozostawił nam garstkę ocalonych, że w swoim miejscu świętym dał nam dach nad głową, że Bóg nasz rozjaśnił oczy nasze i że pozwolił nam w niewoli naszej trochę odetchnąć, bo przecież jesteśmy niewolnikami. Ale w niewoli naszej nie opuścił nas Bóg nasz, lecz dał nam znaleźć względy u królów perskich, pozwalając nam odżyć, byśmy mogli wznieść dom Boga naszego i odbudować jego ruiny, oraz dając nam ostoję w Judzie i Jerozolimie”.

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY  (Tb 13,2.3b-4abc.7.8)


Refren: Idźmy z radością na spotkanie Pana.

Bóg karze i okazuje miłosierdzie, *
posyła do Otchłani pod ziemię 
i wyprowadza z największej zagłady. *
I nie ma nikogo, kto by uszedł Jego ręki. 

Ponieważ On was rozproszył między narodami *
i tam okazywał wam swoją wielkość, 
wynoście Go pochwałami przed wszystkim, co żyje, *
ponieważ On sam jest Panem i Bogiem naszym. 

A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, *
i dziękujcie Mu pełnym głosem, 
uwielbiajcie Pana sprawiedliwego *
i wysławiajcie Króla wieków. 

Ja zaś wysławiam Go w ziemi mego wygnania *
i narodowi grzeszników opowiadam moc i wielkość Jego. 
Nawróćcie się, grzesznicy, +
i postępujcie przed Nim sprawiedliwie, *
kto wie, może sobie w was upodoba i okaże wam miłosierdzie. 


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mk 1,15)


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bliskie jest królestwo Boże. 
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 9,1-6)
Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Jezus zawołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych.
Mówił do nich: „Nie bierzcie nic na drogę: ani laski, ani torby podróżnej, ani chleba, ani pieniędzy; nie miejcie też po dwie suknie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, tam pozostańcie i stamtąd będziecie wychodzić. Jeśli was gdzie nie przyjmą, wyjdźcie z tego miasta i strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo przeciwko nim”.
Wyszli więc i chodzili po wsiach, głosząc Ewangelię i uzdrawiając wszędzie.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro