logo
Sobota, 16 grudnia 2017 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła. Rok A

Nowy lekcjonarz: Iz 5, 1-7; Ps 80 (79), 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20 (R.: por. Iz 5, 7a); Flp 4, 6-9; Por. J 15, 16; Mt 21, 33-43;
Stary lekcjonarz: Iz 5, 1-7; Ps 80, 9 i 12. 13-14. 15-16. 19-20; Flp 4, 6-9; J 15, 16; Mt 21, 33-43;PIERWSZE CZYTANIE (Iz 5,1-7) 
Pieśń o winnicy

Czytanie z Księgi proroka Izajasza.
 
Chcę zaśpiewać memu przyjacielowi 
pieśń o jego miłości ku swojej winnicy. 
Przyjaciel mój miał winnicę 
na żyznym pagórku. 
Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni, 
i zasadził w niej szlachetną winorośl; 
pośrodku niej zbudował wieżę, 
także i kadź w niej wykuł. 
I spodziewał się, że wyda winogrona, 
lecz ona cierpkie wydała jagody. 
„Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem 
i mężowie z Judy, 
rozsądźcie, proszę, między mną 
a między winnicą moją. 
Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, 
a nie uczyniłem w niej? 
Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, 
ona cierpkie dała jagody? 
Więc dobrze! Pokażę wam, 
co uczynię winnicy mojej: 
Rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; 
rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. 
Zamienię ją w pustynię, 
nie będzie przycinana ni plewiona, 
tak iż wzejdą osty i ciernie. 
Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. 
Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, 
a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. 
Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, 
i prawowierności, a oto krzyk grozy.

Oto słowo Boże. 


PSALM RESPONSORYJNY (Ps 80,9 i 12.13-14.15-16.19-20) 

Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

Przeniosłeś z Egiptu winorośl *
i zasadziłeś ją wygnawszy pogan. 
Rozpostarła swe pędy aż do Morza, *
aż do Rzeki swe latorośle.

Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie *
i każdy przechodzień zrywa jej grona? 
Niszczy ją dzik leśny *
i obgryzają polne zwierzęta.

Powróć, Boże Zastępów, *
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl 
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica, *
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.

Już więcej nie odwrócimy się od Ciebie, *
daj nam nowe życie, a będziemy Cię chwalili. 
Odnów nas, Panie, Boże Zastępów, +
i rozjaśnij nad nami swoje oblicze, *
a będziemy zbawieni.


DRUGIE CZYTANIE (Flp 4,6-9)
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian.
 
Bracia:
O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli.
Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszęliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.

Oto słowo Boże.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,16) 


Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem, 
abyście szli i owoc przynosili.


Aklamacja:Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 21,33-43) 
Przypowieść o dzierżawcach winnicy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
 
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu:
„Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili.
W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«.
Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”.
Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”.
Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”.

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro