logo
Sobota, 16 grudnia 2017 r.
imieniny:
Albiny, Sebastiana, Zdzisławy, Adelajdy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 
Sobota. 
Wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa

Nowy lekcjonarz: Rz 4, 13. 16-18; Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43 (R.: por. 8a); Por. J 15, 26b. 27a; Łk 12, 8-12;
Stary lekcjonarz: Rz 4, 13. 16-18; Ps 105, 6-7. 8-9. 42-43; J 15, 26b; Łk 12, 8-12;
 


(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 4, 13. 16-18)
Abraham wzorem wiary chrześcijan

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
 
Bracia:
Nie od wypełnienia Prawa została uzależniona obietnica dana Abrahamowi i jego potomstwu, że będzie dziedzicem świata, ale od usprawiedliwienia z wiary. I stąd to dziedzictwo zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich, jak jest napisane: «Uczyniłem cię ojcem wielu narodów przed obliczem Boga.» Jemu on uwierzył jako Temu, który ożywia umarłych, i to co nie istnieje, powołuje do istnienia.
On to wbrew nadziei uwierzył nadziei, że stanie się ojcem wielu narodów zgodnie z tym, co było powiedziane: «Takie będzie twoje potomstwo».

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 105 (104), 6-7. 8-9. 42-43) 

Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu.

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy. 
Pan jest naszym Bogiem, *
Jego wyroki obejmują świat cały. 

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń, 
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi. 

Pamiętał bowiem o swym świętym słowie *
danym Abrahamowi, swojemu słudze. 
I wyprowadził swój lud wśród radości, *
z weselem swoich wybranych.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 15, 26b) 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Świadectwo o Mnie da Duch prawdy 
i wy także świadczyć będziecie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 12, 8-12)

Duch Święty czuwa nad uczniami Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
«Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych.
Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone. Kiedy was ciągnąć będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co mówić należy».

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Adelajda
 
królowa

Św. Adelajda była córką Rudolfa II księcia burgunckiego. Przyszła na świata w roku 931. Mając 16 lat wyszła za Lotara króla Italii, po jego śmierci poślubiła cesarza Ottona I Wielkiego. W roku 962 oboje zostali ukoronowani przez papieża Jana XII. Owdowiawszy powtórnie w roku 973 sprawowała rządy za małoletniego Ottona II, swego syna, a później za małoletności Ottona III, swego wnuka. Wrodzona szlachetność i umiłowanie pokoju kazały jej trzymać się z daleka od spraw narażających na rozterki i spory, choć i tych nie brakło w jej aktywnej działalności politycznej. Doradcami jej byli Św. Adalbert magdeburski i Św. Odilo, opat z Cluny. Odznaczała się wielkim miłosierdziem dla ubogich, wznosiła klasztory i świątynie, hojnie nadawała beneficja wszystkim, którzy na nie zasługiwali. Pod koniec życia usunęła się do klasztoru benedyktyńskiego pod Strasburgiem. Umarła 16 grudnia 999 roku.

jutro: św. Olimpii

wczoraj
dziś
jutro