logo
Sobota, 21 października 2017 r.
imieniny:
Celiny, Hilarego, Janusza, Jakuba Strzemię, Urszuli – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 
___________________
 
 reklama

Poniedziałek. Dzień powszedni albo wspomnienie św. Jana Kapistrana, prezbitera albo wspomnienie św. Józefa Bilczewskiego, biskupa

Nowy lekcjonarz: Rz 4, 20-25; Łk 1, 69-70. 71-73. 74-75 (R.: por. 68); Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;

 

Stary lekcjonarz: Rz 4, 20-25; Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75; Mt 5, 3; Łk 12, 13-21;


PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 4, 20-25)
Wiara Abrahama

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
 

Bracia:
Abraham nie okazał wahania ani niedowierzania co do obietnicy Bożej, ale się wzmocnił w wierze. Oddał przez to chwałę Bogu i był przekonany, że mocen jest On również wypełnić, co obiecał. Dlatego też poczytano mu to za sprawiedliwość.
A to, że poczytano mu, zostało napisane nie ze względu na niego samego, ale i ze względu na nas, jako że będzie poczytane i nam, którzy wierzymy w Tego, co wskrzesił z martwych Jezusa, Pana naszego. On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Łk 1, 68-69. 70-71. 72-73. 74-75) 


Refren: Wielbimy Boga, bo swój lud wyzwolił.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił. 
I wzbudził dla nas moc zbawczą *
w domu swojego sługi Dawida. 

Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków. 
Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. 

Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze. 
Na przysięgę, którą złożył *
ojcu naszemu, Abrahamowi. 

Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć mu będziemy bez trwogi, 
w pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5, 3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 12, 13-21)
Gromadzić skarby przed Bogiem

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: «Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem».
Lecz On mu odpowiedział: «Człowieku, któż mię ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami?»
Powiedział też do nich: «Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia».
I opowiedział im przypowieść: «Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone; odpoczywaj, jedz, pij i używaj.
Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś przygotował?
Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem».

Oto słowo Pańskie.

Patron Dniabł. Jakub Strzemię
biskup

Bł. Jakub urodził się w roku 1340. Jako młodzieniec wstąpił do zakonu franciszkanów. Zasłynął jako gorliwy misjonarz wschodnich kresów. W roku 1391 został arcybiskupem halicko-lwowskim. Z wielką gorliwością organizował życie religijne w rozległej archidiecezji. Odznaczał się gorącym nabożeństwem do Najświętszego Sakramentu i Matki Bożej. Cieszył się zaufaniem króla Władysława Jagiełły. Umarł 20 października 1409 roku.

jutro: św. Salomei

wczoraj
dziś
jutro