logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 

Poniedziałek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Rz 11, 29-36; Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37 (R.: por. 14c); J 8, 31b-32a; Łk 14, 12-14;
Stary lekcjonarz: Rz 11, 29-36; Ps 69, 30-31. 33-34. 36-37; J 8, 31b-32; Łk 14, 12-14;

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 11, 29-36)
Niepojęte drogi Boże

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.

Bracia:

Dary łaski i wezwania Boże są nieodwołalne. Podobnie bowiem jak wy niegdyś byliście nieposłuszni Bogu, teraz zaś z powodu nieposłuszeństwa Żydów dostąpiliście miłosierdzia, tak i oni stali się teraz nieposłuszni z powodu okazanego wam miłosierdzia, aby i sami w czasie obecnym mogli dostąpić miłosierdzia. Albowiem Bóg poddał wszystkich nieposłuszeństwu, aby wszystkim okazać swe miłosierdzie.
O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga! Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi! Kto bowiem poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego, i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 69 (68), 30-31. 33-34. 36-37)


Refren: W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie.

Ja zaś jestem nędzny i pełen cierpienia, *
niech pomoc Twa, Boże, mnie strzeże. 
Pieśnią chcę chwalić imię Boga *
i wielbić Go dziękczynieniem. 

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, *
niech ożyje serce szukających Boga. 
Bo Pan wysłuchuje biednych *
i swoimi więźniami nie gardzi. 

Bóg bowiem ocali Syjon +
i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości. 
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 8, 31b-32)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Jeżeli będziecie trwać w nauce mojej,
będziecie prawdziwie moimi uczniami
i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 14, 12-14) 
Bezinteresowna miłość bliźniego

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Jezus powiedział do przywódcy faryzeuszów, który Go zaprosił:
«Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych».

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro