logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 

Środa. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: Rz 13, 8-10; Ps 112 (111), 1b-2. 4-5. 9 (R.: por. 5a); Por. 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;
Stary lekcjonarz: Rz 13, 8-10; Ps 112, 1-2. 4-5. 9; 1 P 4, 14; Łk 14, 25-33;

 

PIERWSZE CZYTANIE  (Rz 13, 8-10)
Miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian.
 

Bracia:
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliźniego, wypełnił Prawo. Albowiem przykazania: «Nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj»  i wszystkie inne streszczają się w tym nakazie: «Miłuj bliźniego swego jak siebie samego».
Miłość nie wyrządza zła bliźniemu. Przeto miłość jest doskonałym wypełnieniem Prawa.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 112 (111), 1-2. 4-5. 9)


Refren: Miłosiernemu Pan Bóg błogosławi.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach. 
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych. 

On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy. 
Dobrze się wiedzie człowiekowi, który z litości pożycza, *
i swymi sprawami zarządza uczciwie. 

Rozdaje i obdarza ubogich, *
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, 
wywyższona z chwałą *
będzie jego potęga.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (1 P 4, 14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
 
Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam
z powodu imienia Chrystusa, 
albowiem Duch Boży na was spoczywa. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 14, 25-33)

Kto nie wyrzeka się wszystkiego, nie może być uczniem Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: «Jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem.
Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć.
Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju.
Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem».

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro