logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 
Niedziela. Trzydziesta Druga Niedziela zwykła

Nowy lekcjonarz: Mdr 6, 12-16; Ps 63 (62), 2. 3-4. 5-6. 7-8 (R.: por. 2ab); 1 Tes 4, 13-18; Por. Mt 24, 42a. 44; Mt 25, 1-13;
Stary lekcjonarz: Mdr 6, 12-16; Ps 63, 2. 3-4. 5-6. 7-8; 1 Tes 4, 13-18; Mt 24, 42a. 44; Mt 25, 1-13;PIERWSZE CZYTANIE (Mdr 6,12-16)
Mądrość znajdą ci, którzy jej szukają

Czytanie z Księgi Mądrości.

Mądrość jest wspaniała i niewiędnąca: 
ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, 
i ci ją znajdą, którzy jej szukają, 
uprzedza bowiem tych, co jej pragną, 
wpierw dając się im poznać. 
Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, 
znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. 
O niej rozmyślać to szczyt roztropności, 
a kto z jej powodu nie śpi, wnet się trosk pozbędzie: 
sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, 
objawia się im łaskawie na drogach 
i popiera wszystkie ich zamysły.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 63,2.3-4.5-6.7-8)

Refren: Ciebie, mój Boże, pragnie dusza moja.

Boże mój, Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza. 
Ciało moje tęskni za Tobą, *
jak ziemia zeschła i łaknąca wody. 

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni, *
by ujrzeć Twą potęgę i chwałę. 
Twoja łaska jest cenniejsza od życia, *
więc sławić Cię będą moje wargi. 

Będę Cię wielbił przez całe me życie *
i wzniosę ręce w imię Twoje. 
Moja dusza syci się obficie, *
a usta Cię wielbią radosnymi wargami. 

Gdy myślę o Tobie na moim posłaniu *
i o Tobie rozważam w czasie nocnych czuwań. 
Bo stałeś się dla mnie pomocą *
i w cieniu Twych skrzydeł wołam radośnie.


DRUGIE CZYTANIE (1 Tes 4,13-18)
Powszechne zmartwychwstanie

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. 

Nie chcemy, bracia, waszego trwania w niewiedzy co do tych, którzy umierają, abyście się nie smucili jak wszyscy ci, którzy nie mają nadziei. Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus istotnie umarł i zmartwychwstał, to również tych, którzy umarli w Jezusie, Bóg wyprowadzi wraz z Nim. To bowiem głosimy wam jako słowo Pańskie, że my, żywi, pozostawieni na przyjście Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy pomarli.
Sam bowiem Pan zstąpi z nieba na hasło i na głos archanioła, i na dźwięk trąby Bożej, a zmarli w Chrystusie powstaną pierwsi. Potem my, żywi i pozostawieni, wraz z nimi będziemy porwani w powietrze, na obłoki naprzeciw Pana, i w ten sposób zawsze będziemy z Panem. Przeto wzajemnie się pocieszajcie tymi słowami.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 24,42a.44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 
bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 25,1-13)
Przypowieść o dziesięciu pannach

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
„Królestwo niebieskie podobne będzie do dziesięciu panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie oblubieńca. Pięć z nich było nierozsądnych, a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w naczyniach. Gdy się oblubieniec opóźniał, zmorzone snem wszystkie zasnęły.
Lecz o północy rozległo się wołanie: »Oblubieniec idzie, wyjdźcie mu na spotkanie«. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych: »Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną«. Odpowiedziały roztropne: »Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie«.
Gdy one szły kupić, nadszedł oblubieniec. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. W końcu nadchodzą i pozostałe panny, prosząc: »Panie, panie, otwórz nam«. Lecz on odpowiedział: »Zaprawdę powiadam wam, nie znam was«.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro