logo
Wtorek, 21 listopada 2017 r.
imieniny:
Janusza, Marii, Reginy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

NASZ SKLEP

___________________
 
 reklama
 
 
Czwartek. Dzień Powszedni albo wspomnienie rocznicy poświęcenia Rzymskich bazylik świętych apostołów Piotra i Pawła albo wspomnienie św. Małgorzaty Szkockiej albo wspomnienie św. Gertrudy, dziewicy

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119 (118), 89-90. 91 i 130. 135 i 175 (R.: por. 89); J 15, 5ab; Łk 17, 20-25;
Stary lekcjonarz: Mdr 7, 22 – 8, 1; Ps 119, 89-90. 91 i 130. 135 i 175; Łk 21, 36; Łk 17, 20-25;

ZE WSPOMNIENIA ROCZNICY POŚWIĘCENIA RZYMSKICH BAZYLIK ŚWIĘTYCH APOSTOŁÓW PIOTRA I PAWŁA
Stary lekcjonarz: Dz 28. 11-16. 30-31; Ps 98, 1. 2-3ab. 3c-4 (R.: por. 2a); ; Mt 14, 22-33;
 


PIERWSZE CZYTANIE  (Mdr 7,22-8,1)
Pochwała mądrości

Czytanie z Księgi Mądrości.

Jest bowiem w Mądrości duch rozumny, święty, 
jedyny, wieloraki, subtelny, 
rączy, przenikliwy, nieskalany, 
jasny, niecierpiętliwy, miłujący dobro, bystry, 
niepowstrzymany, dobroczynny, ludzki, 
trwały, niezawodny, beztroski, 
wszechmogący i wszystkowidzący, 
przenikający wszelkie duchy 
rozumne, czyste i najsubtelniejsze. 
Mądrość bowiem jest ruchliwsza od wszelkiego ruchu 
i przez wszystko przechodzi i przenika dzięki swej czystości. 
Jest bowiem tchnieniem mocy Bożej 
i przeczystym wypływem chwały Wszechmocnego, 
dlatego nic skażonego do niej nie przylgnie. 
Jest odblaskiem wieczystej światłości, 
zwierciadłem bez skazy działania Boga, 
obrazem Jego dobroci. 
Jedna jest, a wszystko może, 
pozostając sobą, wszystko odnawia, 
a przez pokolenia zstępując w dusze święte, 
wzbudza przyjaciół Bożych i proroków. 
Bóg bowiem miłuje tylko tego, 
kto przebywa z Mądrością. 
Bo ona piękniejsza niż słońce 
i wszelki gwiazdozbiór. 
Porównana ze światłością uzyska pierwszeństwo, 
po tamtej bowiem nastaje noc, 
a Mądrości zło nie przemoże. 
Sięga potężnie od krańca do krańca 
i włada wszystkim z dobrocią. 

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 119,89-90. 91.130.135.175)


Refren: Słowo Twe, Panie, niezmienne na wieki.

Twoje słowo, Panie, jest wieczne, *
niezmienne jak niebiosa. 
Twoja wierność przez pokolenia, *
umocniłeś ziemię, by trwała. 

Wszystko trwa do dzisiaj według Twoich wyroków, *
bo wszelkie rzeczy Ci służą. 
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych. 

Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw. 
Niech żyje moja dusza i niech Ciebie chwali, *
niech mnie wspierają Twoje wyroki.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Łk 21,36)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, 
abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Łk 17,20-25)

Królestwo Boże jest pośród was 

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza 
 
Jezus zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: „Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: «Oto tu jest» albo: «tam». Oto bowiem królestwo Boże jest pośród was”.
Do uczniów zaś rzekł: „Przyjdzie czas, kiedy zapragniecie ujrzeć choćby jeden z dni Syna Człowieczego, a nie zobaczycie. Powiedzą wam: «Oto tam» lub: «oto tu». Nie chodźcie tam i nie biegnijcie za nimi. Bo jak błyskawica, gdy zabłyśnie, świeci od jednego krańca widnokręgu aż do drugiego, tak będzie z Synem Człowieczym w dniu Jego.
Wpierw jednak musi wiele wycierpieć i być odrzuconym przez to pokolenie”.

Oto słowo Pańskie.

Patron DniaOfiarowanie Najświętszej Maryi Panny

 

Według tradycji wywodzącej się z apokryfów, Maryja jako dziecko została przedstawiona w świątyni jerozolimskiej i przy niej się wychowywała. Święto to obchodzono na Wschodzie już w VII wieku w rocznicę poświęcenia kościoła Matki Bożej w Jerozolimie. W XI wieku święto zostało przyjęte przez Kościół Zachodni. Kościół wspomina dzisiaj przede wszystkim ofiarę, która dokonała się w duszy Maryi w zaraniu Jej świadomego życia. Maryja ukazuje się wszystkim jako wzór życia poświęconego Bogu.

jutro: św. Cecylii

wczoraj
dziś
jutro