logo
Niedziela, 17 grudnia 2017 r.
imieniny:
Jolanty, Łukasza, Olimpii, Floriana – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
skrzynka intencji
 

ISMCH

___________________
 
 reklama
 

Sobota. Szósty Dzień oktawy Narodzenia Pańskiego

Nowy lekcjonarz: 1 J 2, 12-17; Ps 96 (95), 7-8. 9-10 (R.: por. 11a); ; Łk 2, 36-40;

Stary lekcjonarz: 1 J 2, 12-17; Ps 96, 7-8a, 8b-9, 10; ; Łk 2, 36-40;PIERWSZE CZYTANIE  (1 J 2,12-17)

Kto wypełnia wolę Bożą, trwa na wieki

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Piszę do was, dzieci, 
że dostępujecie odpuszczenia grzechów 
ze względu na Jego imię. 
Piszę do was, ojcowie, 
że poznaliście Tego, który jest od początku. 
Piszę do was, młodzi, 
że zwyciężyliście Złego. 
Napisałem do was, dzieci, 
że znacie Ojca, 
napisałem do was, ojcowie, 
że poznaliście Tego, który jest od początku, 
napisałem do was, młodzi, 
że jesteście mocni 
i że nauka Boża trwa w was, 
i zwyciężyliście Złego. 
Nie miłujcie świata 
ani tego, co jest na świecie. 
Jeśli kto miłuje świat, 
nie ma w nim miłości Ojca. 
Wszystko bowiem, co jest na świecie, a więc: 
pożądliwość ciała, pożądliwość oczu 
i pycha tego życia 
nie pochodzi od Ojca, lecz od świata. 
Świat zaś przemija, 
a z nim jego pożądliwość; 
kto zaś wypełnia wolę Bożą, ten trwa na wieki. 

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 96,7-8a,8b-9,10)

Refren: Niebo i ziemia niechaj się radują.

Oddajcie Panu, rodziny narodów, +
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę, *
oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu. 

Przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce, +
uwielbiajcie Pana w świętym przybytku, *
zadrżyj, ziemio cała, przed Jego obliczem. 

Głoście wśród ludów, że Pan jest królem, +
On utwierdził świat tak, że się nie zachwieje, *
będzie sprawiedliwie sądził wszystkie ludy.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Zajaśniał nam dzień święty, 
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu, 
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA  (Łk 2,36-40)

Anna mówiła o Jezusie wszystkim, którzy oczekiwali Mesjasza

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
 

Gdy Rodzice przynieśli Dzieciątko Jezus do świątyni, była tam prorokini Anna, córka Fanuela z pokolenia Asera, bardzo podeszła w latach. Od swego panieństwa siedem lat żyła z mężem i pozostała wdową. Liczyła już osiemdziesiąty czwarty rok życia. Nie rozstawała się ze świątynią, służąc Bogu w postach i modlitwach dniem i nocą.
Przyszedłszy w tej właśnie chwili, sławiła Boga i mówiła o Nim wszystkim, którzy oczekiwali wyzwolenia Jerozolimy.
A gdy wypełnili wszystko według Prawa Pańskiego, wrócili do Galilei, do swego miasta Nazaret.
Dziecię zaś rosło i nabierało mocy, napełniając się mądrością, a łaska Boża spoczywała na Nim.

 


Oto słowo Pańskie.

Patron Dniaśw. Olimpia

Św. Olimpia, pani znakomitego rodu i dużej fortuny, urodziła się około roku 368. Wychowała się pod opieką Teodozji, siostry św. Amfilochiusza. Bardzo młodo wyszła za Nebrydiusza, prefekta Konstantynopola, skarbnika cesarza Teodozjusza Wielkiego, ale szybko owdowiała. Stanowczo odmówiła powtórnego zamążpójścia i odtąd oddała siebie i swój majątek w służbę Kościoła. Nektarjusz, patriarcha Konstantynopola, uczynił ją diakonisą; urząd ten w Kościele Wschodnim datuje się od tego czasu. Serdeczna przyjaźń łączyła ją ze św. Janem Chryzostomem, który został patriarchą w roku 398; po jego wygnanu cierpiała wiele za swą wierność dla arcypasterza. .Korespondencja ze św. Janem Chryzostomem była dla niej wielkim pocieszeniem i zachętą do dalszej pracy dla Boga. W zamian za wskazówki otrzynane od świętego, wysłała hojne dary, dzięki którym już na wygnaniu zdołał wykupić wielu więźniów. Potem majątek skonfiskowano, a zgromadzenie pobożnych niewiast, które założyła rozpędzono. Usuneła się do Nikomedii, gdzie umarła 25 lipca 408 roku.

jutro: św. Gracjana

wczoraj
dziś
jutro