logo
Poniedziałek, 16 lipca 2018 r.
imieniny:
Eustachego, Mariki, Mirelli, Marii – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Ks. Dariusz Zielonka SDS
Dlaczego nowy papież wybrał imię Benedykta XVI?
materiał własny
 


Dlaczego nowy papież wybrał imię Benedykta XVI?

Karol I - takie imię na cześć Jana Pawła II powinien przybrać nowy papież - tak uważało większość czytelników włoskiej gazety "Corriere della Sera", którzy wzięli udział w sondażu internetowym. Wielu chciałoby, aby następca Karola Wojtyły nazywał się Jan Paweł III. Jeszcze przed konklawe pojawiały się w wielu mediach spekulacje na temat imienia nowego papieża.
Nowo wybrany papież, Józef kardynał Ratzinger, zaskoczył wszystkich: przybrał imię Benedykta XVI. Zdaniem watykanistów ta decyzja, może oznaczać, że w kierowaniu Kościołem katolickim będzie się odwoływał do swoich poprzedników - św. Benedykta lub papieża Benedykta XV.

Przyjęcie przez Ratzingera tego imienia może być nawiązaniem do św. Benedykta z Nursji (V-VI w.), założyciela benedyktynów i patrona Europy, czczonego jako Ojca zachodniego monastycyzmu. Nowy Ojciec święty łączy się z wielką europejską tradycją benedyktyńską i wskazuje na nią. Reguła zakonna autorstwa św. Benedykta zbudowana jest na dwóch podstawowych założeniach - na modlitwie i pracy (ora et labora). Imię papieskie nawiązujące do idei benedyktyńskich może nas zatem mobilizować do gorliwszej modlitwy i lepszej pracy. Opat benedyktyńskich klasztorów Bawarii Johannes Ecker cieszy się z takiego wyboru kardynała Ratzingera: "Ta decyzja nowego papieża ukazuje szczególne jego powiązanie ze swoją bawarską ojczyzną, która została ukształtowana przez duch benedyktyński i w której się go kultywuje."

W radiowej Trójce biskup Tadeusz Pieronek stwierdził, że przybranie przez papieża imienia Benedykt XVI jest bardzo dobrym wyborem. Biskup przypomniał, że przed konklawe kardynał Ratzinger mówił, że trzeba odzyskać duszę chrześcijańską Europy, a nawiązanie do świętego Benedykta, który jest patronem Europy jest dobrym prognostykiem. Zwrócił uwagę, że ważne będzie uświadomienie i przekonanie świata zwłaszcza poprzez Niemców, którzy odgrywają dużą rolę w Europie, że nie można odcinać się od korzeni.

Imię Benedykta XVI może oznaczać również odwołanie się do pontyfikatu papieża Benedykta XV, orędownika pokoju, podejmującego w czasie I wojny światowej wysiłki na rzecz jej zakończenia. Pontyfikat Benedykta XV (Giacomo Paolo Battista della Chiesa) był krótki i trwał od 3 września 1914 do 22 stycznia 1922 r. Papież ten opowiadał się za prawem Polski i narodów bałkańskich do niepodległości. W odezwie do biskupów świata nawoływał do pomocy Polsce, a 21 listopada 1915 r. z jego inicjatywy na całym świecie przeprowadzono kwestę na rzecz narodu polskiego. Od początku I wojny światowej organizował pomoc dla jej ofiar. Potępiał tę wojnę jako "samobójstwo europejskich narodów".

Wojna przysłoniła kościelne osiągnięcia tego papieża. Dbał on o dobre wykształcenie duchowieństwa. Zatwierdził nowy kodeks prawa kanonicznego, obowiązujący do 1983 roku. Przyczynił się do kanonizacji Małgorzaty Marii Alacoque und Joanny de Arc. Gorąco popierał działalność misyjną, w encyklice "Maximum illud" z 1919 roku odrzucał europejsko-nacjonalistyczne koncepcje misyjne i przygotował podłoże pod myśl misyjną o inkulturacji. Biskup Cipriano Calderon, były wiceprzewodniczący papieskiej komisji do spraw Ameryki łacińskiej, w wywiadzie udzielonym internetowej agencji Zenit uważa, że nowość tego pontyfikatu zakorzeniona jest w wybranym imieniu. Ratzinger przejmuje imię po Benedykcie XV, który wybrał je z czci do świętego Benedykta, patrona Europy i wielkiego ewangelizatora swojego czasu. Św. Benedykt ewangelizował średniowiecze, Benedykt XV to samo czynił na początku XX wieku, i Benedykt XVI, według biskupa, będzie ewangelizatorem nowego tysiąclecia.

W zakresie ekumenizmu Benedykt XV zainicjował wewnątrz Kościoła katolickiego oktawę modlitw o jedność chrześcijan. Od niego pochodzi stwierdzenie, że "Kościół nie jest ani łaciński, ani grecki, ani słowiański, lecz katolicki: Nie ma żadnej różnicy pomiędzy dziećmi, czy są greckie, łacińskie czy też słowiańskie, albo należącymi do jakiejś innej narodowości". W Konstantynopolu postawiono mu pomnik, na którym napisano, że był wspólnym Ojcem, "bez zwracania uwagi przynależność narodową czy religijną: dobroczyńca narodów".

Ogarniajmy modlitwą nowego następcę św. Piotra, by jak najlepiej realizował swoje zadanie umacniania braci i sióstr w wierze na wzór swych poprzedników Jana Pawła II i Benedykta XV.
Św. Benedykcie, módl się nami!

Ks. Dariusz Zielonka SDS, Lublin

 
Zobacz także
Jacek Prusak SJ
Jeśli naprawdę wierzymy, że w Eucharystii „Bóg jest wśród nas na rodzinnym obiedzie”, że jest między nami i sam jest bankietem, to wezwani jesteśmy przez Niego do tego, abyśmy stali się homo eucharisticus. Zgoda na przyjęcie Ciała Chrystusa przemienia nasze wzajemne relacje, przemieniając równocześnie nas samych. Pamięć Eucharystii – To jest Ciało moje, które za was będzie wydane (Łk 22, 19) – to pamięć żywego, obecnego Ciała.
 
ks. Andrzej Draguła
Pytania o sztukę bluźnierczą, jej sens lub bezsens, nie da się postawić bez uprzedniego zastanowienia się nad samą teologią bluźnierstwa. W sensie ścisłym nie można bowiem o nim mówić jak tylko w odniesieniu do wiary. Tylko w takiej perspektywie ma ono – jeśli można tak powiedzieć – swój sens. 
 
Jakub Kołacz SJ
Zwykle gdy mówimy o "młodych Kościołach", mamy na myśli kraje misyjne i te miejsca na świecie, w których nie zarosły jeszcze trawą ślady odciśnięte przez stopy pierwszych misjonarzy. Kiedy zaś mówimy o "młodości Kościoła", wówczas odnosimy się przeważnie do ludzi młodych, którzy są jego nadzieją – jak to wielokrotnie podkreślał Papież, do którego tak lubimy się odwoływać. Z tymi dwoma wymiarami kojarzy się najczęściej młodość Kościoła. Ale czy słusznie wyłącznie z tymi?
 
 

ISMCH

___________________
 
 reklama