logo
Sobota, 26 maja 2018
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Bartek (---.lut.ac.uk)
Data:   2007-10-13 23:43

Szczesc Boze,
chcialem zapytac o to, dlaczego modlimy sie do Maryi. Mieszkam teraz w Anglii, gdzie katolikow jest o wiele mniej niz w Polsce. Jest za to mnostwo innych wyznan i kosciolow. Czesto w rozmowie z czlonkami takich zgrupowan, ktorzy czytaja Pismo Swiete bedac czlonkami jakiegos zgrupowania spoza kosciola katolickiego, nie potrafie uzasadnic, dlaczego Kult Maryjny jest tak gleboko zakorzeniony u katolikow. Jako kontrargument najczesciej slysze, ze w Biblii nie jest nigdzie napisane, aby modlic sie do Matki Jezusa.
Skad Kult Maryjny? Prosze o objasnienie mi tej kwestii, nie tylko w celu uzyskania argumentu w dialogu z niekatolikami. Nie prowadze zreszta takich rozmow z czczego upodobania, ale jestem otoczony ludzmi nalezacymi do innych zgrupowan i czasami poruszane sa tez takie kwestie. Chodzi mi przede wszystkim o spokoj ducha. Bo choc wierze w Boga, rozmowy z czlonkami innych kosciolow zasiewaja czasem ziarno niepewnosci, jak w tym wypadku.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: rewq (---.icpnet.pl)
Data:   2007-10-14 01:23

Przypomnij sobie pierwszy cud Jezusa w Kanie Galilejskiej. Kto Go do niego namowi? Dlaczego wiec Maryja, ktora wstawiala sie za ludzmi na ziemi nie mialaby robic tego w Niebie? Wierzymy w swietych obcowanie i nie tylko mozemy prosic o ordownicto Maryj, ale takze innych wietych i anioow. Maryja jako Matka Boga ma silna moc przekonywania swego Syna. Nawet jesli na poczatku powie "Czy to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto?" J 2,4.

Po drugie zauwazamy wstawiennictwo Maryi nie tylko w sytuacjach cudownych uzdrowien, nawrocen itp. ale takze w historii naszego narodu: bitwa pod Grunwaldem poprzedzona "Bogurodzica"; cudowna obrona Jasnej Gory; cud nad Wisa; bitwa pod Wiedniem (12.IX.1683), gdzie Sobieski posilony Eucharystia z Czestochowy zwyciezyl; obalenie komunizmu w Polsce; tam wszedzie dostrzegamy obecnosc Maryi, ktora byla takze z prymasem tysiaclecia Stefanem kardynalem Wyszynskim i papiezem Janem Pawlem II.

Liczne objawienia Matki Boskiej, w ktorych napominala nas zebysmy odmawiali raniec przynosily podobnie jak ta modlitwa liczne nawrocenia itp. A w koncu Pan powiedzial, ze mamy po owocach poznawac (Mt 7,16). Tutaj owoce niewatpliwie sa dobre.

Czwarta sprawa jest to, ze Jezus dal nam Maryje stojaca pod krzyzem za Matke. Tym bardziej powinnismy sie uciekac pod Jej obrone.
"A obok krzya Jezusowego stay: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, ona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: 'Niewiasto, oto syn Twj'. Nastpnie rzek do ucznia: 'Oto Matka twoja'. I od tej godziny ucze wzi J do siebie." J 19, 25-27. Ten fragmet Ewangelii wg sw. Jana jest okreslany jako testamet z krzyza."Cierpienie przyjmowane z poddaniem si Bogu czyni czowieka bardziej otwartym, delikatnym i wraliwym na ludzkie cierpienie. Tej delikatnoci i wraliwoci Jezusa dowiadczaj najpierw ci, ktrych najbardziej kocha: Jego Matka Maryja oraz umiowany ucze Jan. Jezus dostrzega i odczuwa ich wielki bl i opuszczenie, jest wiadom, i brakowa im bdzie Jego ludzkiej mioci. I cho doznaj gbokiego wewntrznego pocieszenia po Jego Zmartwychwstaniu, to jednak po Jego ziemskiej nieobecnoci pozostanie - szczeglnie dla Matki - gboka ludzka rana.
"Kiedy wic Jezus ujrza Matk i stojcego obok Niej ucznia, ktrego miowa, rzek do Matki: Niewiasto, oto syn Twj. Nastpnie rzek do ucznia: Oto Matka twoja. I od tej godziny ucze wzi J do siebie" J 19,26-27. Trzeba nam w tym piknym gecie Jezusa zobaczy najpierw bardzo ludzki odruch: ludzk mio syna do matki i ludzk przyja z Janem. Ten pikny ludzki gest jest jednoczenie tak niezwyky, i przebija przez niego nieskoczona Boska mio Syna Czowieczego. I jak przez ca mk Bstwo Jezusa ukrywao si za zason Jego czowieczestwa, tak teraz tu przed mierci w czowieczestwie Jezusa objawia si Jego Boska mio.

Od zarania chrzecijastwa Ojcowie Kocioa widzieli w osobie Jana Apostoa kadego ucznia Jezusa. Std te ten fragment Ewangelii Janowej okrelany bywa testamentem Jezusa na krzyu. Jezus oddaje tym, ktrych odkupi swoj krwi, to, co ma najcenniejszego na ziemi: swoj Matk.
W obecnej kontemplacji wsuchajmy si z wielk uwag i adoracj w sowa Jezusa wypowiedziane do Jego Matki i do Jego przyjaciela Jana. Chciejmy wyobrazi sobie, e stoimy na miejscu Jana Apostoa, a Jezus mwi do Matki w naszej obecnoci: Oto syn Twj, a nastpnie mwi do nas w Jej obecnoci: Oto Matka twoja. Promy, abymy w tych sowach mogli odkry Bosk i ludzk mio Jezusa do Maryi oraz do nas, do mnie osobicie.

Powierzenie Maryi nas jako Jej synw oraz powierzenie nam Maryi, jako naszej Matki, dotyka najgbszej naszej potrzeby - potrzeby mioci. Jako istoty ludzkie zawsze najpierw potrzebujemy mioci matki. Zanim dziecko odkryje mio ojca, musi najpierw nasyci si mioci matki. Z czasem dziecko odrywa si od matki, aby przej do ojca i odkry jego mio. Czowiek odkrywa ojca jakby na drugim etapie. Pierwszy najgbszy kontakt mioci budowany jest wanie z matk. Macierzyska mio Matki Jezusa moe nam pomc odkry bratersk i przyjacielsk mio Jej Syna oraz ojcowsk mio naszego Ojca w niebie. Przez mio Maryi moemy dochodzi do mioci Jezusa, poprzez mio Jezusa do mioci Boga Ojca. Proste, pokorne, a jednoczenie gbokie i dyskretne naboestwo do Matki Najwitszej jest wanym kryterium gbi naszej wiary.
Zauwamy, i Jezus ofiaruje swoj Matk umiowanemu uczniowi na Golgocie. Eucharystia, ktra uobecnia mier Jezusa, staje si w ten sposb szczeglnym miejscem powierzenia nam Maryi za Matk i naszego powierzenia si Jej. Jeeli przyjmiemy Maryj penym sercem, Ona nauczy nas stania pod krzyem, Ona nauczy nas uczestnictwa w Eucharystii. Widzimy tutaj cisy zwizek naszego przeywania Eucharystii z gbok pobonoci Maryjn. Nasza pobono Maryjna bywa nieraz przegadana, utopiona w sowach. Promy, abymy z wiar przyjli Maryj jako nasz Matk, abymy czsto uciekali si do Niej z wielkim zaufaniem. Promy take, abymy dali si Jej prowadzi do Jezusa, na Eucharysti, pod Jego krzy.

[...]

Jeeli za odkrywamy w nas choby najmniejsze lki przed przyjmowaniem i dawaniem mioci, jeeli czujemy si mao kochani, czy wrcz niekochani przez ludzi i przez Boga, Maryja jako pierwsza pomoe nam pokona nasze obawy i zaprowadzi nas do Jezusa jako naszego Brata i przyjaciela oraz do Boga jako naszego Ojca. Z pomoc pobonoci Maryjnej moemy roztopi w nas brak wraliwoci, wewntrzne urazy czy wrcz pewn twardo emocjonaln".

rdo: http://mateusz.pl/ksiazki/ja-cd/ja-cd-315.htm


Zycze nawiazania goracej relacji z Mama :)

Ewa

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Micha (---.zabrze.net.pl)
Data:   2007-10-14 02:01

Wiara polega na nieustannym poszukiwaniu. Poszukaj odpowiedzi na forum, korzystajc z wyszukiwarki.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Calina (---.dsl.emhril.ameritech.net)
Data:   2007-10-14 03:37

Micha nie bd egoist ;) i pozwl take innym co powiedzie 'na ywo'. Rweq zrobia to na medal. Dziki :)

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Jakub (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2007-10-14 09:57

DOKUMENTY SOBORU WATYKASKIEGO II, Konstytucja dogmatyczna o Kociele "LUMEN GENTIUM", Rozdzia VIII: BOGOSAWIONA MARYJA DZIEWICA BOA RODZICIELKA W TAJEMNICY CHRYSTUSA I KOCIOA (fragment)

To za macierzystwo Maryi w ekonomii aski trwa nieustannie - poczynajc od aktu zgody, ktr przy zwiastowaniu wiernie wyrazia i ktr zachowaa bez wahania pod krzyem - a do wiekuistego dopenienia si zbawienia wszystkich wybranych. Albowiem wzita do nieba, nie zaprzestaa tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dziki swej macierzyskiej mioci opiekuje si brami Syna swego, pielgrzymujcymi jeszcze i naraonymi na trudy i niebezpieczestwa, pki nie zostan doprowadzeni do szczliwej ojczyzny. Dlatego te do Bogosawionej Dziewicy stosuje si w Kociele tytuy: Ordowniczki, Wspomoycielki, Pomocnicy, Poredniczki. Rozumie si jednak te tytuy w taki sposb, e niczego nie ujmuj one ani nie przydaj godnoci i skutecznoci dziaania Chrystusa, jedynego Porednika.
adne bowiem stworzenie nie moe by nigdy stawiane na rwni ze Sowem wcielonym i Odkupicielem, ale jak kapastwo Chrystusa w rozmaity sposb staje si udziaem zarwno witych szafarzy, jak i wiernego ludu, i jak jedna dobro Boa w rozmaity sposb rozlewa si realnie w stworzeniach, tak te jedyne porednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworze rozmaite wspdziaanie, pochodzce z uczestnictwa w jednym rdle.
Ot Koci nie waha si jawnie wyznawa tak podporzdkowan rol Maryi, cigle jej dowiadcza i zaleca j sercu wiernych, aby oni wsparci t macierzysk opiek, jeszcze silniej przylgnli do Porednika i Zbawiciela.


Jan Pawe II
MODLITWA DO MARYI
Audiencja generalna 5 listopada 1997

1. Kult maryjny rozwija si nieprzerwanie na przestrzeni wiekw. Obok tradycyjnych wit liturgicznych powiconych Matce Chrystusa rozkwitay niezliczone formy pobonoci, czsto aprobowane i popierane przez Urzd Nauczycielski Kocioa.

Wiele naboestw i modlitw maryjnych czy si integralnie z liturgi, a niektre z nich przyczyniy si te do wzbogacenia jej struktury, jak w wypadku oficjum ku czci Bogosawionej Dziewicy czy innych pobonych tekstw wczonych do Brewiarza.

Pierwsza znana modlitwa maryjna pochodzi z III w. i zaczyna si od sw: «Pod Twoj obron (Sub tuum praesidium) uciekamy si, wita Boa Rodzicielko». Jednake od XIV w. najbardziej powszechn modlitw chrzecijan do Najwitszej Panny jest «Zdrowa, Maryjo».

Modlitwa ta, przypominajc pierwsze sowa skierowane przez anioa do Maryi, wprowadza wiernych w kontemplacj tajemnicy wcielenia. aciskie sowo Ave jest tumaczeniem greckiego Chaire: stanowi wezwanie do radoci i mogoby by przeoone jako «Ciesz si». Wschodni hymn Akthistos podkrela z naciskiem owo «ciesz si». W «Zdrowa, Maryjo» Dziewica nazwana jest «aski pen» — to okrelenie wyraa podziw dla doskonaoci i pikna Jej duszy.

Wyraenie «Pan z Tob» ukazuje szczegln relacj osobow pomidzy Bogiem a Maryj, wpisan w wielki plan przymierza Boga z ca ludzkoci. Z kolei sowa «Bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus» mwi o urzeczywistnieniu si planu Boego w dziewiczym ciele Cry Syjonu.

Wzywajc «wit Maryj, Matk Bo», chrzecijanie zwracaj si z prob do Tej, ktra na mocy szczeglnego przywileju jest niepokalan Matk Pana: «mdl si za nami grzesznymi», i powierzaj si Jej teraz i w ostatecznej godzinie mierci.

2. Rwnie tradycyjna modlitwa «Anio Paski» zaprasza do rozwaania tajemnicy wcielenia, zachcajc chrzecijanina, by wzorowa si na Maryi w rnych chwilach dnia, naladujc Jej gotowo do realizowania Boego planu zbawienia. Modlitwa ta pozwala nam niejako przey na nowo wielkie wydarzenie w dziejach ludzkoci — wcielenie, o ktrym mwi kade «Zdrowa, Maryjo». W tym kryje si warto i urok modlitwy «Anio Paski», ktremu tyle razy dawali wyraz nie tylko teolodzy i pasterze, lecz rwnie poeci i malarze.

W pobonoci maryjnej szczeglne miejsce zaj raniec, ktry przez powtarzan wielokrotnie modlitw «Zdrowa, Maryjo» prowadzi do kontemplacji tajemnic wiary. Rwnie ta prosta modlitwa, oywiajc mio ludu chrzecijaskiego do Matki Boej, jeszcze wyraniej zwraca modlitw maryjn ku jej waciwemu celowi, ktrym jest uwielbienie Chrystusa.

Papie Pawe VI, podobnie jak i jego poprzednicy, zwaszcza Leon XIII, Pius XII i Jan XXIII, bardzo wysoko ceni modlitw racow i zachca do odmawiania jej w rodzinach. Ponadto w adhortacji apostolskiej Marialis cultus wyjani teologi raca, przypominajc, e jest to «modlitwa ewangeliczna, skoncentrowana na tajemnicy odkupieczego wcielenia» i potwierdzajc jej «ukierunkowanie wyranie chrystologiczne» (n. 46).

W pobonoci ludowej racowi towarzysz czsto litanie, z ktrych najbardziej znana jest litania odmawiana w sanktuarium w Loreto i std zwana «loretask».

Bardzo proste wezwania litanii pomagaj skupi uwag na osobie Maryi, by dostrzec bogactwo duchowe, jakim obdarzya J mio Ojca.

3. Jak pokazuje liturgia i pobono maryjna, Koci zawsze przywizywa wielk wag do kultu Maryi, uwaajc, e jest on nierozcznie zwizany z wiar w Chrystusa. Znajduje on bowiem podstaw w planie Ojca, w woli Zbawiciela i w inspirujcym dziaaniu Ducha Pocieszyciela.

Otrzymawszy od Chrystusa zbawienie i ask, Maryja jest powoana, by odegra donios rol w odkupieniu ludzkoci. Przez pobono maryjn chrzecijanie uznaj warto obecnoci Maryi na drodze do zbawienia, zwracajc si do Niej z probami o wszelkiego rodzaju aski. Wiedz zwaszcza, e mog liczy na Jej macierzyskie wstawiennictwo, by otrzyma od Pana wszystko co konieczne do rozwoju ycia Boego i osignicia zbawienia wiecznego.

Jak wiadcz liczne tytuy przyznawane Maryi i nieustanne pielgrzymki do sanktuariw maryjnych, zaufanie wiernych do Matki Jezusa skania ich do przyzywania Jej w codziennych potrzebach.

Wierzcy maj pewno, e Jej macierzyskie serce nie moe pozosta obojtne na materialn i duchow ndz Jej dzieci.

W ten sposb naboestwo do Matki Boej, zachcajc do ufnoci i spontanicznoci, wprowadza klimat radoci do ycia duchowego i pomaga wiernym i naprzd wymagajc drog Bogosawiestw.

4. Przypomnijmy na koniec, e naboestwo do Maryi, podkrelajc ludzki wymiar wcielenia, pomaga nam wyraniej dostrzec oblicze Boga dzielcego radoci i cierpienia ludzkoci — «Boga z nami», ktrego Ona pocza jako czowieka w swym przeczystym onie i urodzia, opiekowaa si Nim i towarzyszya Mu z niewymown mioci od dni Nazaretu i Betlejem a po Krzy i Zmartwychwstanie.

Do Polakw uczestniczcych w audiencji generalnej:

Dzisiejsza katecheza jest powicona rnym formom kultu, jakimi Koci otacza Bogarodzic. Najstarsz modlitw maryjn z pierwszych wiekw jest przede wszystkim Pod Twoj obron («Sub tuum praesidium»).

Modlitwa «Zdrowa, Maryjo» rozwina si nieco pniej ze sw pozdrowienia anielskiego z Ewangelii w. ukasza. Ta wanie modlitwa «Zdrowa, Maryjo» staa si niejako substratem raca, ktry jest modlitw bardzo chrystocentryczn. Ukazuje, jak misteria Chrystusa i Maryi id z sob w parze. Prcz tego modlitwa «Anio Paski» skierowuje nasz myl i serce ku tajemnicy wcielenia. Odmawiamy j tradycyjnie trzy razy dziennie: rano, w poudnie i wieczorem.

Niechaj te wszystkie formy pobonoci maryjnej, ktre znamy z naszej praktyki, z naszego dowiadczenia polskiego, trwaj, rozwijaj si i pozwalaj nam umacnia si w naszym yciu chrzecijaskim. Niech bdzie pochwalony Jezus Chrystus!

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Jakub (---.internetdsl.tpnet.pl)
Data:   2007-10-14 10:04

I jeszcze:

Katechizm Kocioa Katolickiego

W komunii ze wit Matk Boga

2673 W modlitwie Duch wity jednoczy nas z Osob Jedynego Syna w Jego uwielbionym czowieczestwie. To przez nie i w nim nasza synowska modlitwa prowadzi do komunii w Kociele z Matk Jezusa 20 .

2674 Od wyraenia w wierze przyzwolenia Maryi w chwili Zwiastowania i niezachwianego podtrzymania go pod krzyem Jej macierzystwo rozciga si odtd na braci i siostry Jej Syna, ktrzy s "pielgrzymujcymi jeszcze i naraonymi na trudy i niebezpieczestwa" 21 . Jezus, jedyny Porednik, jest drog naszej modlitwy; Maryja, Matka Jezusa i Matka nasza, nie przysania Go; Ona "wskazuje drog" (Hodoghitria), jest jej "Znakiem", wedug tradycyjnej ikonografii na Wschodzie i na Zachodzie.

2675 Na podstawie tego szczeglnego wspdziaania Maryi z dziaaniem Ducha witego Kocioy rozwiny modlitw do witej Matki Boga, skupiajc j na Osobie Chrystusa ukazanej w Jego misteriach. W niezliczonych hymnach i antyfonach, ktre wyraaj t modlitw, najczciej wystpuj na przemian dwa denia: jedno "uwielbia" Pana za "wielkie rzeczy", jakie uczyni swojej pokornej Suebnicy, a przez Ni wszystkim ludziom 22 ; drugie powierza Matce Jezusa bagania i uwielbienia dzieci Boych, poniewa Ona zna teraz ludzko, ktra w Niej zostaje polubiona przez Syna Boego.

2676 Te dwa denia modlitwy do Maryi znalazy szczeglny wyraz w modlitwie "Zdrowa Maryjo":
"Zdrowa Maryjo (Raduj si, Maryjo)". Pozdrowienie anioa Gabriela rozpoczyna modlitw "Zdrowa". To sam Bg, za porednictwem anioa, pozdrawia Maryj. W naszej modlitwie omielamy si podj na nowo pozdrowienie Maryi wraz ze spojrzeniem, jakie Bg skierowa na sw pokorn Suebnic 23 , i cieszymy si z radoci, jak On w Niej znajduje 24 .
"aski pena, Pan z Tob": Dwa sowa pozdrowienia anioa wyjaniaj si wzajemnie. Maryja jest pena aski, poniewa Pan jest z Ni. aska, jak jest napeniona, oznacza obecno Tego, ktry jest rdem wszelkiej aski. "Ciesz si... Cro Jeruzalem... Mocarz pord ciebie" (So 3,14.17a). Maryja, w ktrej sam Pan przychodzi zamieszka, jest uosobieniem cry Syjonu, Ark Przymierza, miejscem, gdzie przebywa chwaa Pana: jest Ona "przybytkiem Boga z ludmi" (Ap 21, 3). " Pena aski" jest cakowicie oddana Temu, ktry przychodzi w Niej zamieszka i ktrego Ona ma wyda na wiat.
"Bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus". Po pozdrowieniu anioa czynimy naszym pozdrowienie Elbiety. "Napeniona Duchem witym" (k 1, 41) Elbieta jest pierwsza w dugim szeregu pokole, ktre bogosawi Maryj 25 : "Bogosawiona jeste, ktra uwierzya..." (k 1, 45); Maryja jest "bogosawiona midzy niewiastami", poniewa uwierzya w wypenienie si sowa Pana. Abraham przez swoj wiar sta si bogosawiestwem dla "ludw caej ziemi" (Rdz 12, 3). Maryja przez swoj wiar staa si Matk wierzcych, dziki ktrej wszystkie narody ziemi otrzymuj Tego, ktry jest samym bogosawiestwem Boga: "Bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus".

2677 "wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami..." Zdumiewamy si razem z Elbiet: "A skde mi to, e Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (k 1, 43). Poniewa daje nam Jezusa, swego Syna, Maryja jest Matk Boga i Matk nasz; moemy Jej powierza wszystkie nasze troski i nasze proby. Ona modli si za nami, podobnie jak modlia si za siebie: "Niech mi si stanie wedug twego sowa!" (k 1, 38). Powierzajc si Jej modlitwie, zdajemy si razem z Ni na wol Bo: "Bd wola Twoja".
"Mdl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej". Proszc Maryj, by si modlia za nami, uznajemy siebie za biednych grzesznikw i zwracamy si do "Matki miosierdzia", do Caej witej. Powierzamy si Jej "teraz", w "dzisiaj" naszego ycia. Nasza ufno rozciga si a do powierzenia Jej ju teraz "godziny naszej mierci". Modlimy si, by bya obecna przy niej jak przy mierci swojego Syna na krzyu i w godzinie naszego przejcia przyja nas jako nasza Matka 26 , by poprowadzi nas do swego Syna Jezusa, do raju.

2678 Pobono redniowieczna na Zachodzie rozwina modlitw racow, wprowadzajc j jako ludow form zastpcz Modlitwy Godzin. Na Wschodzie litanijna forma Akathistos i Paraklisis pozostaa zbliona do chrowego oficjum w Kocioach bizantyjskich, podczas gdy tradycje: ormiaska, koptyjska i syryjska daway pierwszestwo ludowym hymnom i pieniom ku czci Matki Boej. Jednake w Ave Maria , w teotokionach, hymnach w. Efrema czy w. Grzegorza z Nareku tradycja modlitwy jest zasadniczo ta sama.

2679 Maryja jest doskona "Orantk", figur Kocioa. Gdy modlimy si do Niej, wraz z Ni czymy si z zamysem Ojca, ktry posya swego Syna dla zbawienia wszystkich ludzi. Podobnie jak umiowany ucze, przyjmujemy do siebie 27 Matk Jezusa, ktra staa si Matk wszystkich yjcych. Moemy modli si z Ni i do Niej. Modlitwa Kocioa jest jakby prowadzona przez modlitw Maryi. Jest z Maryj zjednoczona w nadziei 28 .

20 Por. Dz 1, 14.
21 Sobr Watykaski II, konst. Lumen gentium, 62.
22 Por. k 1, 46-55.
23 Por. k 1, 48.
24 Por. So 3, 17b.
25 Por. k 1, 48.
26 Por. J 19, 27
27 Por. J 19, 27..
28 Por. Sobr Watykaski II, konst. Lumen gentium, 68-69.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Ewa M. (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2007-10-14 10:10

Dlatego modlimy si do Maryi, bo jest Matk Jezusa, a On kiedy umiera na krzyu da nam j jako nasz Matk. A ktz jak nie matka najlepiej, najbardziej trafnie zna syna i ona nam nieustannie na Niego wskazuje. Ona Maryja jest tylko poredniczk, nieustajca wspomoycielk, jest "miastem ucieczki" dla nas jej dzieci, ktre bdz szukajc drogi do jej Syna. Jesli masz wtpliwosci zacznij modli si na racu do Tej, ktra cay czas modli sie za ciebie i za tych, ktrzy nieustannie potrzebuj Boego Miosierdzia.
Ewa.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: lucky (---.lubin.dialog.net.pl)
Data:   2007-10-14 10:55

Powiem krtko. Nie modlimy si "do" ale "przez wstawiennictwo" Maryi.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: rewq (---.icpnet.pl)
Data:   2007-10-14 11:22

Dziekuje Calina :) To bardzo mile z Twojej strony ;)
Ewa ;)

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Ania (---.strzecha.ds.polsl.pl)
Data:   2007-10-14 13:07

Ja przez pewien czas mialam stycznosc z kilkoma ewangelikami, powiem szczerze ze zamiast mnie "nawrocic", spowodowali ze ja zaczelam prawdziwie poszukiwac odpowiedzi na pytania dotyczce wyznawanej przeze mnie wiary :) poszukiwalam odpowiedzi tak jak Ty na wiele pytan, m.in. dotyczacych Maryi. To spowodowao e moja wiara staa si bardziej "rozumna". Nie bede powielac juz istniejcych odpowiedzi tutaj, ale jeszcze taka refleksja mi przyszla do glowy. Czy mozna prosic kogos o modlitwe za siebie? odpowiedz oczywista, Pismo w. zachca do takiej modlitwy. A modlitwa "Zdrowa Maryjo" nie jest niczym innym: "Zdrowa Maryjo, aski pena, Pan z Tob, bogosawiona Ty midzy niewiastami i bogosawiony owoc ywota Twojego, Jezus(...)" - sowa zaczerpnite z Pisma w. a druga cz "(...)wita Maryjo, Matko Boa, mdl si za nami grzesznymi, teraz i w godzin mierci naszej. Amen." - nic innego jak prosba o modlitw, o wstawianie si za nami do Boga. Jako e Maryja, Matka Boga moe uprosi dla nas wiele, tak jak na weselu w Kanie. Nie bjmy si tej modlitwy, szczeglnie w czasie miesica raca wietego. Pozdrawiam :)

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Micha (---.zabrze.net.pl)
Data:   2007-10-14 13:51

Niech strac (chocia miaem nie). Calino, mnie nie przeszkadzaj cudze wypowiedzi, tylko powtarzanie w kko moich. Zreszt, to mnie zawsze denerwowao u starych ludzi. (Znacie? To posuchajcie)

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Calina (---.dsl.emhril.ameritech.net)
Data:   2007-10-14 17:26

Drogi Michale, czy zechciaby wyjani janiej; "co tracisz, chocia miae nie", bo niektrych moe to zaintrygowao? Gdy mnie si nie wydaje, e: 'oprcz zbawienia nic innego nie mamy do stracenia'. :)

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Teofil Jan S. (tis) (---.neoplus.adsl.tpnet.pl)
Data:   2007-10-14 17:58

Nie przejmuj si Michale. Da Bg ze si zestarzejesz. I dobrze by byo aby wtedy zapamita te sowa: Nasz je to posuchaj: "Gdy bye mody opasywae si i szede gdzie chciae. Gdy si zestarzejesz, kto inny ci opaszy i poprowadzi gdzie nie chcesz". To biblijne sowa ale moja staro nie pozwala mi ju zapamita rda z ktrego pochodz. Taka jest wanie staro. Przepraszam, e si powtarzam. tis.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Micha (---.zabrze.net.pl)
Data:   2007-10-14 18:23

Nie prowokuj. Uznaem cyferki za zamach na moje uczestnictwo w forum (mj sposb uczestnictwa w forum, polegajcy na cedzeniu odpowiedzi). Cyferki go uniemoliwiaj, wic mam prawo przypuszcza, e s wymierzone, a skoro tak, to zabieram swoje zabawki (nie chc mnie, to nie). Wic uczestniczc (przez Ciebie), trac.

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Calina (---.dsl.emhril.ameritech.net)
Data:   2007-10-14 19:06

Dziwne, nawet Tis ju przywyk do cyferek :), a ty Micha cigle na ich temat, omal przy kadej wysyce pokazujesz caemu wiatu, jak i co o nich mylisz. Czy take pomylae, jak one ulg przyniosy naszemu o. Moderatorowi w jego pracy?

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Micha (---.zabrze.net.pl)
Data:   2007-10-14 20:14

Nie wiedziaem, e istniej cyferki ulgi w cierpieniu. Czyim? To moe niech si wypowie sam zainteresowany (przysparzajc cierpie innym, ujmujemy sobie - to lubi, ale w drug, nie). Koniec z tym torturowaniem! Nie pozwol si wicej wrabia. Prosz wyci wypowiedzi nie na temat. Wprowadzaj zamt i gwat w delikatnych sumieniach pytajcych.
---------
Panie Michale, nic z tego :) - Trzeba brac pod uwage: "Com napisa, napisaem" J 19,22
A te cyferki rzeczywiscie o 90% zmniejszyly ilosc spamow przychodzacych na FP.
moderator

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: rewq (---.icpnet.pl)
Data:   2007-10-14 21:08

W takim razie, zeby sie nie powtarzac i zeby pytajacy (nie zawsze dobrze orientujacy sie w FP, albo uwazajacy ich pytanie za jedyne w swoim rodzaju) nie musieli szukac, prosz Pana, Panie Michale kopiowac i wklejac swoje wypowiedzi. Zaoszczedzimy w ten sposob czas i unikniemy pewnych komentarzy. A wpisywanie cyferek, to nie jest chyba az taki problem?
Pozdrawiam :)
Ewa

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Calina (---.dsl.emhril.ameritech.net)
Data:   2007-10-14 21:41

Popieram Rewq :) - bdzie wtedy okazja przeczyta co ciekawsze, a ju otulone pajczyn, eseje Michaa..

 Re: Dlaczego modlimy sie do Maryi?
Autor: Bartek (---.lut.ac.uk)
Data:   2007-10-15 22:49

Szcz Boe,

dzikuj wszystkim za wyczerpujce, a przede wszystkim umacniajce w wierze i niosce pokj odpowiedzi. Imponuje znajomo wiary uytkownikw forum.

Bartek

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: