logo
Czwartek, 16 sierpnia 2018
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
Kanał czerwony
Kanał zielony
 
 
 Do Aleksandry/Oli (20 l.)
Autor: Kalina (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2018-08-08 12:10

"Boje si sama cokolwiek robi szuka modlitw lub co innego..."

Ola to Twoje zdanie z ssiedniego wtku, nie jedyne mwice o lku, ktry Ci wypenia, ktry utrudnia otwarcie si na Bo Mio. Ola, czego lub kogo si boisz?
Sprbuj ten lk nazwa konkretnie i jeeli zechcesz podziel si nim.
Czy jest to lk, przed Bogiem, ktry masz utrwalony przez jaki faszywy wczeniejszy przekaz?
Czy jest to lk przed kar za popenione grzechy i brak ufnoci, e kada wana spowied te grzechy odpuszcza?
Czy jest to lk, wstyd przed tym jak oceni Ci kapan, inny czowiek?
Czy lk przed tym, e modlitwa w Twoim rozumieniu " niedoskonaa" nie zostanie wysuchana przez Pana Boga?
Ola, jak wyrazisz co Ci naprawd napawa strachem, to moe uda si ten lk zagodzi.

Wiesz, z modlitw formuami jest tak, i jest istotnym elementem wiary ale w takim wymierze jak mwi o Tobie samej. Jedyn modlitw, ktr otrzymalimy od samego Jezusa jest Modlitwa Paska (Ojcze nasz). Modlitwa Wierz w Boga (Credo, Skad Apostolski) jest wyznaniem tego w Kogo i w co wierzysz)
Kada modlitwa, eby niosa owoc wiary powinna brzmie najpierw w Twoim sercu. W tym co na wargach w ludzkiej saboci moemy si pomyli cho jeli chodzi o te dwie modlitwy powinny wry si w pami. Modlitwa ubrana w sowa wypowiedziane jest potrzebna Tobie, Pan Bg j zna z Twojego serca jak tylko zrodzi si w pragnieniu "Cho jeszcze nie ma sowa na jzyku: Ty, Panie, ju znasz je w caoci" Ps139, 4

Ola, z Twoich powtarzalnych w temacie grzechu i modlitwy pyta, rodzi si obraz osoby, ktra bardzo pragnie wiary, ale pozostaje pki co w religijnoci, ktra jest wiar bardzo kruch, poddatn na zwpienia, opart na nieustanym strachu.

Powtarzam si ale moe sowa powtarzane wnikn w Twoje myli, emocje. Wiara jest ask, ktr obdarza nas Bg. Do tej aski, by wiara wzrastaa, by uwierzya w Boga i Bogu niezbdna jest Twoja wsppraca, Twoja wola. Bycie chrzecijaninem-katolikiem to radosna ale cika, codzienna praca by t wiar doskonali, by odrzuca pokusy szataskie, ktre odcigaj nas od Boga, poprzez drczenie brakiem Boego miosierdzia. W tej pracy mona korzysta z wielu rde pomocy, tak jak czynisz to Ty na FPK, mona rozmawia z osobami duchownymi, czyta i sucha treci chrzecijaskich, mona korzysta z kierownictwa duchowego ale nawet kierownictwo duchowe nie zdejmie z Ciebie powinnoci WASNEJ pracy nad rozwojem wiary a jest tylko wskazwk i towarzyszeniem by nie pobdzia.

"12 On usyszawszy to, rzek: «Nie potrzebuj lekarza zdrowi, lecz ci, ktrzy si le maj. 13 Idcie i starajcie si zrozumie, co znaczy: Chc raczej miosierdzia ni ofiary. Bo nie przyszedem powoa sprawiedliwych, ale grzesznikw»." (Mt 9)

Sprbuj zrozumie i przyj te wersy Ewangelii.
Ola, skadaam Ci kilka propozycji modlitwy Sowem Boym. Tym razem do wlasnej pracy chciabym Ci zachci przez lektur malutkiej w formie ale gbokiej w treci ksiki ks. Piotra Pawlukiewicza " Bg dobry a tak, o Boym miosierdziu myli kilka" ktrej bardzo obszerne fragmenty podaj: https://gloria.tv/article/fzZhGdEKv1pk1sYu4cLPGw2fR

Ola, mdl si wasnymi, prostymi sowami o ufno i prawdziw, gbok wiar.

 Re: Do Aleksandry/Oli (20 l.)
Autor: Ola (---.centertel.pl)
Data:   2018-08-08 13:16

Dzikuje bardzo mi pomagasz

 Re: Do Aleksandry/Oli (20 l.)
Autor: Ola (---.centertel.pl)
Data:   2018-08-08 16:15

A co oznacza uwolni?

 Re: Do Aleksandry/Oli (20 l.)
Autor: Kalina (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2018-08-08 21:24

Ola, czy pytasz o sowo uwolni w zwizku z Twoim pytaniem- Modlitwa ks. G Amorth do Pana Jezusa o uwolnienie od zego ducha. Czy mog j odmawia?

Uwolni w tym przypadku oznacza prob do Pana Jezusa o wyzwolenie Ci z pod wpywu zego ducha, z jego drczenia, ktre wprowadza do Twojej psychiki zamt, niepokj emocji, zwtpienie.

 Re: Do Aleksandry/Oli (20 l.)
Autor: Ola (---.centertel.pl)
Data:   2018-08-08 21:38

Czy to oznacza ze ju nie ma we mnie tego zego? Boje sie bardzo modliam sie kiedy tak sie dzieje id w modlitwe

 Re: Do Aleksandry/Oli (20 l.)
Autor: Kalina (---.dynamic.chello.pl)
Data:   2018-08-08 22:30

Ola, o co chodzi w twierdzeniu i jeste muzumank? Piszesz o tym jako o rdle caego za. Czy braa udzia w jakichkolwiek praktykach, czy masz pochodzenie muzumaskie? Czy siedzi to tylko w Twojej gowie, syszysz podszepty?

Ola nie odpowiem Ci wprost na pytanie o zego, bo tego nie wiem. Mam tylko nadziej, e w znacznej czci jest to wytwr Twojej wyobrani z powodu problemw psychicznych. Moe by te tak, e w okresie nawracania, kiedy dojrzewanie w wierze dopiero si ksztatuje, zy wszelkimi sposobami chce nas od Boga odcign. Czyni to podstpnie, nieraz pod przykrywk pozornego dobra, nieraz wprost drczc, wpdzajc w poczucie winy, siejc wtpliwoci. Czyni to zreszt cay czas choby przez to, e popadamy w grzech ale kiedy nasze sumienie jest dobrze uformowane, kiedy poznajemy Boga ywego i prawdziwego, podamy za Nim, to wiemy w kim szuka pomocy.
Ola, dobrze robisz oddajc swoje niepokoje w modlitwie Panu Bogu. Nie ma wikszej mocy ni Bg ale od Ciebie zaley czy chcesz wytrwa przy Nim czy lk zalepi Twoj mio do Boga. Czy pamitasz fragment 1 Listu w Jana dotyczcy lku?
W Kociele Kapucynw w Warszawie, w bocznym otarzu jest obraz Jezusa Miosiernego, w ktrego promieniach wypywajcych z serca chroni si owieczka. Ola, jak dopadnie Ci lk spjrz na obrazek Jezusa Miosiernego i wzbud myl, e to Ty jeste tak zalknion owieczk. Wypowied krtk modlitw - 'Jezu ufam Tobie' i pozwl dziaa Jezusowi. Nie odliczaj minut, nawet dni nie odliczaj, nie ponaglaj, po prostu id z natchnieniami Ducha witego, bez zbdnych pyta. Jak pozwolisz si prowadzi to sama bdziesz wiedziaa, e zo ktre Ci gnbi odeszo.
Jeeli jeste wraliwa na modlitw piewem to moesz przyczy si do tej:
https://www.youtube.com/watch?v=HCd8L05y4Y8

Pozosta w pokoju ducha.

 Odpowiedz na t wiadomo
 Twoje imi:
 Adres e-mail:
 Temat:
 Przepisz kod z obrazka: