logo
Wtorek, 24 kwietnia 2018 r.
imieniny:
Bony, Horacji, Jerzego, Fidelisa, Grzegorza – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Jan Karlak
Miłosierny Ojciec
materiał własny
 


konspekt katechezy

Miłosierny Ojciec

Cel katechezy:
- na podstawie tekstu przypowieści o miłosiernym ojcu (Łk 15, 11-32) i komentarza do niej, zawartego w encyklice Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu (nr 5-6), młodzież winna odkryć miłość Boga, która staje się miłosierdziem, które przekracza miarę sprawiedliwości.
- kształtowanie postawy zaufania do Boga Ojca. Uczeń powinien odkryć, że Jego życie jest pielgrzymowaniem i odkrywaniem każdego dnia Bożej miłości.

Metoda:
rozmowa, opowiadanie, analizowanie Pisma Świętego i encykliki Jana Pawła II, dyskusja.

Modlitwa na rozpoczęcie: "Ojcze Nasz."

Wprowadzenie:
nauczyciel stara się podjąć dyskusję z uczniami na temat ojca. Uczniowie powinni podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z ich postrzeganiem ojcostwa, winni dostrzec, że rola ojca w życiu człowieka jest niezastąpiona (ludzie młodzi mają różny obraz dobrego ojca) oraz że doświadczenie ojcostwa może być pozytywne lub negatywne. Podsumowując dyskusję, katecheta podkreśla, iż osoby, które mają:
- pozytywne doświadczenia związane z osobą ojca ziemskiego, tęsknią za bardziej doskonałym ojcostwem;
- negatywne doświadczenia ojca ziemskiego lub wychowywanie bez niego jest przyczyną tęsknoty za prawdziwym, kochającym ojcem.

Na te tęsknoty człowieka odpowiada Bóg, który pragnie być Jego Ojcem. Jakim Ojcem jest Bóg?

Rozwinięcie katechezy:
By odpowiedzieć na te pytania katecheta prezentuje dwa źródła?
- przypowieść o miłosiernym ojcu (Łk 15, 11-32),
- encyklikę Ojca Świętego Dives in Misericordia o Bożym Miłosierdziu.

Przed odczytaniem tekstu ewangelicznego, katecheta prosi o zwrócenie uwagi uczniów przede wszystkim na dwóch synów i zachowanie ojca wobec nich. Odczytuje tekst ewangeliczny i encyklikę. Następnie dzieli klasę na cztery grupy. Dwie z nich przygotowują odpowiedź na pytanie dotyczące tekstu ewangelicznego:

GRUPA I: (Łk 15, 20-24) Jaka jest odpowiedź ojca na powrót syna marnotrawnego?
- przyjmuje go do domu
- przeżywa radość
- hojnie go obdarowuje
- wzrusza się głęboko

GRUPA II: (Łk 15, 25-32) Jaka jest odpowiedź ojca na oburzenie starszego syna?
- nie karci go
- jest delikatny
- chce obudzić w nim miłość
- jest łagodny

Uczniowie I i II grupy powinni odkryć, że ojciec kocha obydwu synów głęboką miłością i jest wierny swej ojcowskiej miłości.
Dwie kolejne grupy przygotowują odpowiedź na pytania z encykliki Dives In Misericordia:

GRUPA III: Czego domagała się sprawiedliwość od syna marnotrawnego po powrocie do ojca? Kiedy miłość staje się miłosierdziem?

GRUPA IV: Dlaczego z punktu widzenia czysto ludzkiego jesteśmy uprzedzeni do miłosierdzia? W jaki sposób oddziaływuje na syna marnotrawnego miłosierdzie ojca?

Uczniowie III i IV grupy powinni dojść do następujących wniosków, powinni odkryć:
- Miłosierdzie - dowartościowuje = przywraca człowiekowi utracone człowieczeństwo; podnosi w górę; wyprowadza dobro ze zła = przywraca człowiekowi utraconą godność.
- Porządek sprawiedliwości domaga się, aby syn po powrocie pracował w domu ojca jako najemnik; on doświadczył miłości ojca, która przekracza ścisłą miarę sprawiedliwości i w ten sposób objawiła się jako miłosierdzie.

Podsumowanie:
Dzięki przeprowadzonej w ten sposób analizie materiałów źródłowych, uczniowie odczytują analogię zawartą w przypowieści. Postać ojca odsłania im Boga Ojca, który jest bogaty w miłosierdzie. Taki obraz Boga Ojca ukazuje Pan Jezus w przypowieści oraz w całym swoim nauczaniu i życiu. Uczniowie powinni z pomocą katechety - na podstawie analizy źródeł - ostatecznie odkryć, że Bóg jest Ojcem pełnym miłosierdzia, gotowy obdarowywać i przebaczać - niezależnie od naszej odpowiedzi. Ogarnia swą miłością miłosierną, którzy żyją na ziemi bez ojca i tych, którzy tęsknią za prawdziwym ojcem, tych, którzy utracili swoje człowieczeństwo i godność oraz tych, którzy walczą o miłość wszystkich.

Modlitwa na zakończenie:
Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II na Rok Boga Ojca:
(.)
Dzięki Ci, dobry Ojcze,
za dar Roku Jubileuszowego;
spraw, aby stał się czasem łaski
i wielkiego powrotu do rodzinnego domu,
gdzie Ty, pełen miłości oczekujesz
zagubionych synów,
by objąć ich uściskiem pojednania
i zaprosić do swego stołu
odzianych w szatę odzyskanej godności.
Tobie, Ojcze, wieczna chwała!

opracował: ks. Jan Karlak  (Kraków)

 
Zobacz także
Urszula Dudziak
Godność i wartość każdego człowieka zobowiązują do traktowania go z szacunkiem, miłością i troską. Dotyczy to zwłaszcza dziecka, które ma prawo oczekiwać od starszych, kompetentnych i doświadczonych życiowo ludzi ukierunkowania i wsparcia swego rozwoju. Taką odpowiedzialność przyjmują na siebie w pierwszym rzędzie osoby planujące stać się rodzicami. Taką odpowiedzialność podejmują również nauczyciele/wychowawcy. 
 
Krzysztof Wons SDS
W naszej pamięci „tętni” życie. Żyją w niej różne wspomnienia i obrazy. Za nimi ukrywają się wydarzenia i doświadczenia z historii naszego życia. Nie są jedynie martwymi pamiątkami, które możemy oglądać według naszego upodobania. Uczestniczą nadal w naszym życiu i mogą mieć znaczący wpływ na naszą teraźniejszość.  
 
ks. Edward Staniek
Gleba ludzkiego serca ma zapewnić to, co jest potrzebne do owocowania Bożego słowa. Dopiero ta wzajemna współpraca Bożej siły życia z glebą gwarantuje odpowiednie owoce. Ale nie tylko słowo Boga jest ziarnem, nasze ludzkie słowo skierowane do drugiego człowieka też jest ziarnem. Różnica jednak między Bożym słowem a naszym, ludzkim, jest wielka. Boże słowo jest zawsze dobre, pełne życia i świętości.
 
 

ISMCH

___________________
 
 reklama