logo
Niedziela, 26 czerwca 2016 r.
imieniny:
Jana, Pauliny, Rudolfiny, Antelma, Dawida – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

skrzynka intencji

___________________
 

reklama

Komentarz liturgiczny

XIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU

Ewangelia: Łk 9,51-62
Trzeba porzucić wszystko, aby iść za Jezusem

 

Mamy trzy typowe powołania i trzech typowych ludzi, którzy pragnęli zostać uczniami Jezusa. Pierwszy i trzeci to ci, którzy zgłaszają się sami do Jezusa, natomiast do drugiego sam Jezus kieruje słowa: „Pójdź za Mną”. Pierwszego Jezus powstrzymuje przed decyzją pójścia za Nim, drugi i trzeci przedstawiają Mu własne trudności. Pierwszy jest gotowy iść za Jezusem od razu, natomiast drugi i trzeci usiłują to zrobić później, po wykonaniu pewnych obowiązków rodzinnych. […]

Tak może się zachować każdy człowiek wobec propozycji życia w Bogu i z Bogiem: zawsze będzie zgłaszał jakieś trudności. Pierwszy typ powołania wskazuje na dyspozycyjność życia w niepewności. Nie ma instalacji, bo jest się w drodze. Drugi typ powołania to zerwanie z przeszłością. Należy patrzeć w przód, ku niesłychanym pespektywom, które roztacza żyjący Chrystus. Przeszłość znika sama z siebie, jakby sama siebie grzebie. Trzeci typ wskazuje na decyzję nieodwołalną. Nie może być ociągania się, kompromisów, rozterek, rozproszenia, tęsknot, bo to utrudnia kroczenie za Jezusem i nie przynosi owocu niczym przerwana albo skrzywiona bruzda…

ks. Stanisław Ormanty Tchr

teksty pochodzą z książki:
"Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne... (Hbr 4,12) – komentarze biblijne do czytań na rok C"
(C) Copyright: Wydawnictwo HLONDIANUM Poznań 2013
www.hlondianum.pl

    
 

Patron Dnia


św. Antelm
 
biskup Belly

Św. Antelm uważany słusznie za największego duchowego swoich czasów, urodził się około roku 1107 w Savoi, znakomitej rodzinie, która od początku przygotowywała go do stanu duchownego. Po wyświęceniu na księdza mianowano go prepozytem i sekretarzem prowincji genewskiej. Zapobiegliwie pełnił swoje obowiązki i dzięki temu bardzo powiększył majątek diecezjalny. Jako młody kapłan odznaczał się pewną dumą, choć cechowała go także szczerość i wspaniałomyślność w stosunkach z ludźmi. Jednakże odwiedził kiedyś przypadkiem klasztor Kartuzów, wówczas jego charakter i poglądy uległy całkowitej odmianie. Miał wtedy lat 30. Zrezygnował z beneficjów kościelnych, porzucił świat i włożył habit św. Brunona. Dwa lata później został przełożonym Grand Chartreuse, macierzystego klasztoru swego zakonu, który wkrótce zaczął kwitnąć pod jego kierownictwem.

Św. Antelm przyjął do zakonu licznych nowych braci, wzmocnił duchową żarliwość współnoty. Zajął się również remontem budynków klasztornych. Utrzymywał żywe kontakty z innymi klasztorami. Dzięki swoim zasługom został w końcu wybrany pierwszym ministrem generalnych zakonu. W roku 1152 usunął się do Kortez chcąc spędzić tam życie w odosobnieniu. Inne były jednak wobec niego plany Boże. Mianowano go przełożonym Kortez., gdzie również dokonał wiele reform. Po dwóch latach wrócił do Grande Chartreuse, ale i tu nie znalazł upragnionej samotności. W roku 1159 w Kościele nastąpił rozłam w skutek walki między zwolennikami kanonicznie wybranego papieża Aleksandra III i jego rywala którego popierał potężny cesarz Fryderyk Barbarossa. Św. Antelm poparł prawdziwego papieża. Jego działania zakończyły się zwycięstwem papieża, który mianował go biskupem Belly i wymógł na nim przyjęcie tej godności. Św. Antelm zabrał się do pracy we właściwy sobie sposób, okazując się znakomitym administratorem i śmiałym reformatorem. Nieustraszenie walczył o dochowanie wierności prawdzie. Nie wahał się nawet zganić papieża, który ten w roku 1175 cofnął ekskomunikę, którą święty rzucił na hrabiego Huberta z Marienne za nieprawość jego postępowania. Potem papież polecił św. Antelmowi udać się do Anglii w celu podjęcia próby pogodzenia króla Henryka II i św. Tomasza Becketa; tuż przed wyjazdem zaskoczyła go śmierć. Nastąpiła ona 26 czerwca 1178r.

jutro: św. Cyryla

wczoraj
dziś
jutro