logo
Poniedziałek, 19 marca 2018 r.
imieniny:
Józefa, Bogdana, Nicety, Aleksandryny – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Fr. Justin
Pierwsi chrześcijanie "świętymi"
materiał własny
 


Pierwsi chrześcijanie "świętymi"

Dlaczego tylko w pierwszych wiekach chrześcijan nazywano "Świętymi"? Kto ich za życia kanonizował?

Do świętości powołani są wszyscy chrześcijanie, czy należą do laikatu, czy sprawują urzędy w Kościele, czy żyją w świecie, czy we wspólnotach zakonnych, w małżeństwie czy w bezżenności. Do wszystkich odnoszą się słowa: "Wolą Bożą jest wasze uświęcenie" (l Tes 4, 3); "Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty" (Kpł 11, 44; l P l, 16; l J 3, 3). Dlatego też Pismo Święte nazywa pierwszych chrześcijan "świętymi" (por. Dz 9, 13, 32, 41; Rz 8, 27). Jezus Chrystus, "Święty Boży" (Mk l, 24 i in.), wydał bowiem siebie samego za Kościół, "aby go uświęcić, oczyściwszy" (Er 5, 26). Określenie chrześcijan jako "świętych" nie utrzymało się, gdyż od początku pojawiły się słabości, spory, a nawet skandale. Z obiektywnej świętości Kościoła nie zawsze wynikała realizacja etyczna, świętość "subiektywna". Stad Kościół nikogo nie ogłasza za życia świętym.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
Zobacz także
Fr. Justin
Czy mamy obowiązek brać udział we Mszy świętej w niedzielę, czy też nie? Podobno ksiądz miał powiedzieć młodzieży na lekcji religii, że uczestnictwo we Mszy nie jest nakazem, obowiązkiem, przykazaniem, bo nie jest pochodzenia Boskiego, lecz ludzkiego; jest to tylko przykazanie kościelne. Co Ojciec na to?
 
Fr. Justin
Pismo Święte mówi głównie o ogniu piekła. Czy wyraża on rzeczywistość głębszą?
 
ks. Mieczysław Piotrowski TChr.
Każdemu człowiekowi do pełni szczęścia potrzebna jest tylko ta jedyna Miłość, której na imię jest Jezus Chrystus. Pełnię szczęścia osiągają tylko ci, którzy dążą do świętości, ucząc się kochać od Jezusa. Matka Teresa często powtarzała: „Musicie być święci tam, gdzie jesteście, a ja muszę być świętą tam, gdzie posłał mnie Bóg. Więc nie ma nic nadzwyczajnego w byciu świętym. Świętość nie jest luksusem dla kilku wybranych.
 
 

ISMCH

___________________
 
 reklama