Notice: Undefined index: D in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 16

Notice: Undefined index: M in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 17

Notice: Undefined index: IDK in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 18

Chwała Maryi

Maryja jest najznamienitszym przykładem i dowodem prawdziwości słów Pisma Świętego: "Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale" (por. Rz 8, 17). Nikt tak nie współcierpiał z Jezusem jak Maryja i nikt nie był tak wysławiony z Jezusem jak Ona.

Istnieje chwała Maryi, którą możemy podziwiać na ziemi. Która istota ludzka była bardziej kochana, wzywana w radości, w bólu i w płaczu? Czyje imię rozbrzmiewało najczęściej na ustach ludzi? Czy to nie jest chwałą? Do kogo, po Chrystusie, ludzie kierowali najwięcej modlitw i hymnów? Dla kogo wznieśli najwięcej katedr? Czyje oblicze, bardziej niż Jej starali się uwiecznić w swojej sztuce? "Wszystkie pokolenia błogosławić mnie będą", powiedziała o sobie Maryja, powiedział tak o Niej Duch Święty. Dwadzieścia wieków doświadczenia jest najlepszym potwierdzeniem tego proroctwa. Niemożliwością jest, aby uboga dziewczyna, nieznana całemu światu, powiedziała o sobie podobne słowa, lub by inni powiedzieli je o Niej bez interwencji Boga. Albo mamy do czynienia z jakąś przesadą, albo z szaleńcem, albo z kimś, kto jest natchniony przez Tego, który zna przyszłość.

R. Cantalamessa


teksty pochodzą z książki: "Z Maryją na co dzień - Rozważania na wszystkie dni roku"
(C) Copyright: Wydawnictwo SALWATOR,   Kraków 2000
www.salwator.com