Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Sobota. Wspomnienie bł. Bogumiła, biskupa

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Tb 12, 1b. 5-15. 20; Tb 13, 2abcde. 6. 7. 8 (R.: por. 2a); Mt 5, 3; Mk 12, 38-44;
Stary lekcjonarz: Tb 12, 1. 5-15. 20 (Wlg); Tb 13, 2. 6. 7; Mt 5, 3; Mk 12, 38-44;

ZE WSPOMNIENIA
Stary lekcjonarz: 1 Kor 12, 31-13, 13; Ps 40 (39), 2-4ab. 7-8a. 8b-10 (R.: por. 8a i 9a); Por. Mt 19, 29; Mt 16, 24-27;


(czytania z dnia)

PIERWSZE CZYTANIE (Tb 12,1.5-15.20)
Misja Archanioła Rafała

Czytanie z Księgi Tobiasza.

Tobiasz zawołał do siebie swego syna i rzekł do niego: „Co damy temu świętemu człowiekowi, który ci towarzyszył w twojej podróży?”
Przywoławszy go tedy, ojciec wraz ze synem wzięli go na stronę i zaczęli go prosić, aby się zgodził na przyjęcie połowy wszystkiego, co sprowadzili.
Wtedy anioł, będąc sam z nimi, rzekł: „Błogosławcie Bogu niebios i wyznawajcie wobec wszystkich żyjących, że wielkie miłosierdzie wam wyświadczył. Dobrą jest rzeczą zachowywać tajemnicę królewską, godzi się jednak ujawniać i ogłaszać o dziełach Bożych.
Dobra jest modlitwa z postem, a jałmużna znaczy więcej aniżeli złoto i skarby; jałmużna bowiem od śmierci uwalnia, ona to z grzechów oczyszcza i przyczynia się do znalezienia miłosierdzia i życia wiecznego.
Ci bowiem, co dopuszczają się grzechu i nieprawości, są sami dla siebie wrogami.
Chcę więc odkryć wam prawdę i nic nie chcę ukryć przed wami. Gdyś modlił się ze łzami i zmarłych grzebałeś; gdyś opuszczał posiłek i zmarłych podczas dnia ukrywałeś w domu swoim, ja przedstawiałem twoją modlitwę przed Panem. A ponieważ byłeś miłym Bogu, przypadło na cię to doświadczenie. A teraz posłał mnie Pan, aby cię uleczyć i aby Sarę, żonę syna twego, od czarta uwolnić.
Jam jest anioł Rafał, jeden z siedmiu, którzy stoimy przed Panem.
Jest więc czas, abym powrócił do Tego, który mnie posłał; wy zaś błogosławcie Bogu i opowiadajcie o wszystkich cudach Jego”.

Oto słowo Boże.


PSALM RESPONSORYJNY (Tb 13,2.6.7)


Refren: Pan bardzo wielki, żyjący na wieki. 

Bóg karze i okazuje miłosierdzie, *
posyła do Otchłani pod ziemię 
i wyprowadza z największej zagłady. *
I nie ma nikogo, +
kto by uszedł Jego ręki. 

A kiedy nawrócicie się do Niego całym sercem i z całej duszy, *
aby postępować przed Nim w prawdzie, 
wtedy On zwróci się do was, *
i już nigdy nie zakryje oblicza swego przed wami. 

A teraz spójrzcie, co On wam wyświadczył, *
i dziękujcie Mu pełnym głosem, 
uwielbiajcie Pana sprawiedliwego *
i wysławiajcie Króla wieków!


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,3)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni ubodzy w duchu, 
albowiem do nich należy królestwo niebieskie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mk 12,38-44)
Jałmużna ubogiej wdowy

Słowa Ewangelii według świętego Marka.

Jezus nauczając rzesze mówił: „Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok”.
Potem usiadł naprzeciw skarbony i przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swe utrzymanie”.

Oto słowo Pańskie.