Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Wtorek. Wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła

Nowy lekcjonarz: 2 Kor 1, 18-22; Ps 119 (118), 129-130. 131-132. 133 i 135 (R.: por. 135a); Mt 5, 16; Mt 5, 13-16;
Stary lekcjonarz: 2 Kor 1, 18-22; Ps 119, 129-130. 131-132. 133 i 135; Mt 5, 16; Mt 5, 13-16;


(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 1,18-22)
Przez Chrystusa wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Bóg mi świadkiem, że w tym, co do was mówię, nie ma równocześnie „tak” i „nie”. Syn Boży, Chrystus Jezus, Ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był „tak” i „nie”, lecz dokonało się w Nim „tak”. Albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są „tak” w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze „Amen” Bogu na chwałę.
Tym zaś, który umacnia nas wespół z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. On też wycisnął na nas pieczęć i zostawił zadatek Ducha w sercach naszych.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 119,129-130.131-132.133 i 135)


Refren: Okaż swym sługom pogodne oblicze. 

Twoje napomnienia są przedziwne, *
dlatego przestrzega ich moja dusza. 
Poznanie Twoich słów oświeca *
i naucza niedoświadczonych. 

Zaczerpnę powietrza otwartymi ustami, *
bo pragnę Twoich przykazań. 
Zwróć się do mnie i zmiłuj się nade mną, *
tak jak czynisz z miłującymi Twe imię. 

Umocnij moje kroki Twoim słowem, *
niech nie panuje we mnie żadna niegodziwość. 
Okaż Twemu słudze światło swego oblicza *
i naucz mnie Twoich ustaw.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Mt 5,16)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, 
aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 5,13-16)
Wy jesteście światłem świata


Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi.
Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu.
Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

Oto słowo Pańskie.