Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Piątek. Dzień powszedni

Nowy lekcjonarz: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B (115), 10-11. 15-16. 17-18 (R.: por. 17a); Por. Flp 2, 15d. 16a; Mt 5, 27-32;
Stary lekcjonarz: 2 Kor 4, 7-15; Ps 116B, 10-11. 15-16. 17-18; Ps 119, 34; Mt 5, 27-32;


PIERWSZE CZYTANIE (2 Kor 4,7-15)
Bóg, który wskrzesił Jezusa, przywróci życie także nam

Czytanie z Drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian.

Bracia:
Przechowujemy skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas. Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy się zwątpieniu; żyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię, lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby życie Jezusa objawiało się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby życie Jezusa stało się widoczne w naszym śmiertelnym ciele. Tak więc działa w nas śmierć, podczas gdy w was życie.
Cieszę się przeto owym duchem wiary, wedle którego napisano : „Uwierzyłem, dlatego przemówiłem”, my także wierzymy i dlatego mówimy, przekonani, że Ten, który wskrzesił Jezusa, z Jezusem przywróci życie także nam i stawi nas przed sobą razem z wami. Wszystko to bowiem dla was, ażeby w pełni obfitująca łaska zwiększyła chwałę Bożą przez dziękczynienie wielu.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 1168,10-11.15-16.17-18)

Refren: Złożę Ci, Boże, ofiarę pochwalną. 

Nawet wtedy ufałem, gdy mówiłem: *
„Jestem w wielkim ucisku”. 
I zalękniony wołałem: *
„Każdy człowiek jest kłamcą!” 

Cenna jest w oczach Pana *
śmierć Jego świętych. 
O Panie, jestem Twoim sługą, +
jam sługa Twój, syn Twej służebnicy. *
Ty rozerwałeś moje kajdany. 

Tobie złożę ofiarę pochwalną *
i wezwę imienia Pana. 
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (Ps 119,34)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ucz mnie przestrzegać Twojego Prawa 
i zachowywać je całym sercem. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.


EWANGELIA (Mt 5,27-32)
Wymagania nowego Prawa w dziedzinie czystości

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
Jeśli więc prawe twoje oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało iść do piekła.
Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się cudzołóstwa”.

Oto słowo Pańskie.