Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Środa. Wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika

Nowy lekcjonarz: Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105 (104), 1-2. 3-4. 6-7. 8-9 (R.: por. 8a); J 15, 4a. 5b; Mt 7, 15-20;
Stary lekcjonarz: Rdz 15, 1-12. 17-18; Ps 105, 1-2. 3-4. 6-7. 8-9; J 15, 4. 5b; Mt 7, 15-20;


(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE (Rdz 15,1-12.17-18)
Przymierze Boga z Abrahamem

Czytanie z Księgi Rodzaju.

Pan tak powiedział do Abrama podczas widzenia: „Nie obawiaj się, Abramie, bo Ja jestem twoim obrońcą; nagroda twoja będzie sowita”.
Abram rzekł: „O Panie Boże, na cóż mi ona, skoro zbliżam się do kresu mego życia, nie mając potomka; przyszłym zaś spadkobiercą mojej majętności jest Damasceńczyk Eliezer”. I mówił: „Ponieważ nie dałeś mi potomka, ten właśnie, zrodzony u mnie sługa mój, zostanie moim spadkobiercą”.
Ale oto usłyszał słowa: „Nie on będzie twoim spadkobiercą, lecz ten po tobie dziedziczyć będzie, który od ciebie będzie pochodził”. I poleciwszy Abramowi wyjść z namiotu, rzekł: „Spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić”. Potem dodał: „Tak liczne będzie twoje potomstwo”. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za zasługę.
Potem zaś rzekł do niego: „Ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur chaldejskiego, aby ci dać ten oto kraj na własność”.
A na to Abram: „O Panie Boże, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność?”
Wtedy Pan rzekł: „Wybierz dla Mnie trzyletnią jałowicę, trzyletnią kozę i trzyletniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę”. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej; ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędził.
A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność.
A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym jakby wydobywający się z pieca i ogień niby gorejąca pochodnia i przesuwały się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: „Potomstwu twemu daję ten kraj, od Rzeki Egipskiej aż do rzeki wielkiej, rzeki Eufrat”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 105,1-2.3-4.6-7.8-9)


Refren: Pan Bóg pamięta o swoim przymierzu. 

Sławcie Pana, wzywajcie Jego imienia, *
głoście Jego dzieła wśród narodów. 
Śpiewajcie i grajcie Mu psalmy, *
rozsławiajcie wszystkie Jego cuda. 

Szczyćcie się Jego świętym imieniem; *
niech się weseli serce szukających Pana. 
Rozważajcie o Panu i Jego potędze, *
zawsze szukajcie Jego oblicza. 

Potomkowie Abrahama, słudzy Jego, *
synowie Jakuba, Jego wybrańcy. 
On, Pan, jest naszym Bogiem; *
Jego wyroki obejmują świat cały. 

Na wieki On pamięta o swoim przymierzu, *
obietnicy danej tysiącu pokoleń, 
o przymierzu, które zawarł z Abrahamem, *
przysiędze danej Izaakowi.


ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ (J 15,4.5b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. 
Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA (Mt 7,15-20)
Fałszywi prorocy

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Strzeżcie się fałszywych proroków, którzy przychodzą do was w owczej skórze, a wewnątrz są drapieżnymi wilkami. Poznacie ich po ich owocach. Czy zbiera się winogrona z ciernia albo z ostu figi? Tak każde dobre drzewo wydaje dobre owoce, a złe drzewo wydaje złe owoce. Nie może dobre drzewo wydać złych owoców ani złe drzewo wydać dobrych owoców.
Każde drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone. A więc: poznacie ich po ich owocach”.

Oto słowo Pańskie.