Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Środa. Wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców Najświętszej Maryi Panny

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78 (77), 18-19. 23-24. 25-26. 27-28 (R.: por. 24b); ; Mt 13, 1-9;
Stary lekcjonarz: Wj 16, 1-5. 9-15; Ps 78, 18-19. 23-24. 25-26. 27-28 (R.: por. 24b); por. Mt 13, 37b; Mt 13, 1-9;

ZE WSPOMNIENIA

Stary lekcjonarz: Syr 44, 1. 10-15; Ps 132, 11. 13-14. 17-18 (R.: por. Łk 1, 32a); Por. Łk 2, 25c; Mt 13, 16-17;


PIERWSZE CZYTANIE  (Syr 44,1.10-15)
Imię ich żyje w pokoleniach

Czytanie z Księgi Syracydesa.

Wychwalajmy mężów sławnych i ojców naszych według następstwa ich pochodzenia. Ci są mężowie pobożni, których cnoty nie zostały zapomniane, pozostały one z ich potomstwem, dobrym dziedzictwem są ich następcy. Potomstwo to trzyma się Przymierza, a przez nich - ich dzieci. Potomstwo ich trwa na zawsze, a chwała ich nie będzie wymazana.
Ciała ich w pokoju pogrzebano, a imię ich żyje w pokoleniach. Narody opowiadają ich mądrość, a zgromadzenie głosi chwałę.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 132,11.13-14.17-18)

Refren: Chrystus otrzyma tron ojca Dawida. 

Pan złożył Dawidowi niezłomną obietnicę, *
od której nie odstąpi: 
„Zrodzone z ciebie potomstwo *
posadzę na twoim tronie”. 

Pan bowiem wybrał Syjon, *
tej siedziby zapragnął dla siebie. 
„Oto miejsce mego odpoczynku na wieki, *
tu będę mieszkał, bo wybrałem je sobie. 

Wzbudzę tam moc dla Dawida, *
przygotuję światło dla mego pomazańca. 
Odzieję wstydem jego nieprzyjaciół, *
a nad nim zajaśnieje jego korona”.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Por. Łk 2,25c)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Sprawiedliwi wyczekiwali pociechy Izraela, 
a Duch Święty spoczywał na nich. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 13,16-17)
Prorocy i sprawiedliwi pragnęli widzieć Jezusa

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli”.

Oto słowo Pańskie.