Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15
Piątek. 
Wspomnienie św. Klary, dziewicy

Nowy lekcjonarz: Pwt 4, 32-40; Ps 77 (76), 12-13. 14-15. 16 i 21 (R.: por. 12b); Mt 5, 10; Mt 16, 24-28;
Stary lekcjonarz: Pwt 4, 32-40; Ps 77, 12-13. 14-15. 16 i 21; Mt 5, 10; Mt 16, 24-28;(czytania z dnia)

PIERWSZE CZYTANIE  (Pwt 4,32-40)
Wielkość Bożego wybrania

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz powiedział do ludu:
„Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą od dnia, gdy Bóg stworzył na ziemi człowieka, czy zaszedł taki wypadek, od jednego krańca niebios do drugiego, jak ten, lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywym? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, twój Bóg, w Egipcie na twoich oczach? Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego.
Z niebios pozwolił ci słyszeć swój głos, aby cię pouczyć. Na ziemi dał ci zobaczyć swój ogień ogromny i słyszeć swoje słowa spośród ognia. Ponieważ umiłował twych przodków, wybrał po nich ich potomstwo i wyprowadził cię z Egiptu sam ogromną swoją potęgą. Na twoich oczach wydziedziczył ze względu na ciebie obce narody, większe i silniejsze od ciebie, by cię wprowadzić w posiadanie ich ziem, jak to jest dzisiaj.
Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie pełnić, by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, twój Bóg.”

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 77,12-13.14-15.16 i 21)


Refren: Wspominam, Panie, dawne Twoje cuda. 

Wspominam dzieła Pana, *
oto wspominani Twoje dawne cuda. 
Rozmyślam o wszystkich Twych dziełach *
i czyny Twoje rozważam. 

Boże, Twoja droga jest święta: *
który z bogów dorówna wielkością naszemu Bogu? 
Ty jesteś Bogiem działającym cuda, *
ludom objawiłeś swą potęgę. 

Ramieniem swoim lud Twój wybawiłeś, *
synów Jakuba i Józefa. 
Wiodłeś Twój lud jak trzodę, *
ręką Mojżesza i Aarona.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 5,10)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 
albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 16,24-28)
Konieczność wyrzeczenia

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Zaprawdę powiadam wam: Niektórzy z tych, co tu stoją, nie zaznają, śmierci, aż ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w królestwie swoim”.

Oto słowo Pańskie.