Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

 

Poniedziałek. Wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika

Z DNIA
Nowy lekcjonarz: Pwt 10, 12-22; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); Por. 2 Tes 2, 14; Mt 17, 22-27;
Stary lekcjonarz: Pwt 10, 12-22; Ps 147B, 12-13. 14-15. 19-20 (R.: por. 12a); 2 Tes 2, 14; Mt 17, 22-27;

ZE WSPOMNIENIA

Stary lekcjonarz: Mdr 3, 1-9; Ps 116B, 10-11. 12-13. 16-17 (R.: por. 15); 1 J 3, 13-16; J 12, 25; J 15, 12-16;

 

(czytania z dnia)
PIERWSZE CZYTANIE  (Pwt 10,12-22)
Obowiązki wobec Boga

Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa.

Mojżesz powiedział do ludu:
„A teraz, Izraelu, czego żąda od ciebie twój Pan Bóg? Tylko tego, byś się bał swojego Pana Boga, chodził wszystkimi Jego drogami, miłował Go, służył twemu Panu Bogu z całego swojego serca i z całej swej duszy, strzegł poleceń Pana i Jego praw, które ja ci podaję dzisiaj dla twego dobra.
Do twojego Pana Boga należą niebiosa, niebiosa najwyższe, ziemia i wszystko, co jest na niej. Tylko do twoich przodków skłonił się Pan, miłując ich; po nich spośród wszystkich narodów wybrał ich potomstwo, czyli was, jak jest dzisiaj. 
Dokonajcie więc obrzezania waszego serca, nie bądźcie nadal ludem o twardym karku, albowiem wasz Pan Bóg jest Bogiem nad bogami i Panem nad panami, Bogiem wielkim, potężnym i straszliwym, który nie ma względu na osoby i nie przyjmuje podarków. On wymierza sprawiedliwość sierotom i wdowom, miłuje cudzoziemca, udzielając mu chleba i odzienia. Wy także miłujcie cudzoziemca, boście sami byli cudzoziemcami w ziemi egipskiej.
Bójcie się Pana Boga swego, Jemu się oddajcie, służcie Mu i na Jego imię przysięgajcie. On waszą chwałą, On waszym Bogiem, On dla was uczynił te rzeczy straszliwe, które widziały wasze oczy. W liczbie siedemdziesięciu osób zstąpili przodkowie wasi do Egiptu, a teraz wasz Pan Bóg uczynił was licznymi jak gwiazdy na niebie”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 147B,12-13.14-15.19-20)

Refren: Kościele święty, chwal swojego Pana. 

Chwal, Jeruzalem, Pana, *
wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich *
i błogosławi synom twoim w tobie. 

Zapewnia pokój twoim granicom *
i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy. 
Śle swe polecenia na krańce ziemi, *
a szybko mknie Jego słowo. 

Oznajmił swoje słowo Jakubowi, *
Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. *
Nie oznajmił im swoich wyroków.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (2 Tes 2,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Bóg wezwał nas przez Ewangelię, 
abyśmy dostąpili chwały naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 17,22-27)
Podatek na świątynię

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Gdy Jezus przebywał w Galilei z uczniami, rzekł do nich: „Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją Go, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie”. I bardzo się zasmucili.
Gdy przyszli do Kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy dwudrachmy z zapytaniem: „Wasz nauczyciel nie płaci dwudrachmy?” Odpowiedział: „Owszem”.
Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: „Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych?” Powiedział: „Od obcych”.
Jezus mu rzekł: „A zatem synowie są wolni. Żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia, idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą rybę, którą wyciągniesz, i otwórz jej pyszczek: znajdziesz statera. Weź go i daj im za Mnie i za siebie”.

Oto słowo Pańskie.