Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Środa. Dzień Powszedni albo wspomnienie św. Euzebiusza z Vercelli, biskupa albo wspomnienie św. Piotra Juliana Eymarda, prezbitera

Nowy lekcjonarz: Wj 34, 29-35; Ps 99 (98), 5-6. 7 i 9 (R.: por. 9c); J 15, 15b; Mt 13, 44-46;
Stary lekcjonarz: Wj 34, 29-35; Ps 99, 5-6. 7 i 9; J 6, 63b. 68b; Mt 13, 44-46;


PIERWSZE CZYTANIE  (Wj 34,29-35)
Twarz Mojżesza promienieje

Czytanie z Księgi Wyjścia.

Gdy Mojżesz zstępował z góry Synaj z dwiema tablicami Świadectwa w ręku, nie wiedział, że skóra na jego twarzy promieniała na skutek rozmowy z Panem. Gdy Aaron i synowie Izraela zobaczyli Mojżesza z dala i ujrzeli, że skóra na jego twarzy promienieje, bali się zbliżyć do niego. A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego i Mojżesz rozmawiał z nimi. Potem przyszli także i synowie Izraela, a on dawał im polecenia, powierzone mu przez Pana na górze Synaj.
Gdy Mojżesz zakończył z nimi rozmowę, nałożył zasłonę na twarz. Ilekroć Mojżesz wchodził przed oblicze Pana na rozmowę z Nim, zdejmował zasłonę aż do wyjścia. Gdy zaś wyszedł, opowiadał synom Izraela to, co mu Pan rozkazał. I wtedy to synowie Izraela mogli widzieć twarz Mojżesza, że promienieje skóra na jego twarzy. A Mojżesz znów nakładał zasłonę na twarz, póki nie wszedł na rozmowę z Panem.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 99,5-6.7 i 9)


Refren: Jesteś najświętszy, Boże nasz i Panie. 

Wysławiajcie Pana, Boga naszego, *
padajcie do podnóżka stóp Jego, bo On jest święty. 
Wśród Jego kapłanów są Mojżesz i Aaron, +
i Samuel wśród tych, którzy wzywali Jego imienia: *
wzywali Pana, a On ich wysłuchał. 

Przemawiał do nich w słupie obłoku, *
a oni strzegli przykazań i prawa, które im nadał. 
Wysławiajcie Pana, Boga naszego, +
pokłon oddajcie Jego świętej górze, *
bo Pan nasz i Bóg jest święty.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (J 6,63b.68b)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Słowa Twoje, Panie, są duchem i życiem, 
Ty masz słowa życia wiecznego. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 13,44-46)
Przypowieści o skarbie i perle

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do tłumów:
„Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.
Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego pięknych pereł. Gdy znalazł jedną, drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją”.

Oto słowo Pańskie.