Notice: Undefined index: IDM in /home/admin/domains/katolik.pl/public_html/popup/modlitwa_czytaj_calosc.php on line 15

Czwartek. Dzień Powszedni

Nowy lekcjonarz: 1 Tes 3, 7-13; Ps 90 (89), 3-4. 12-13. 14 i 17 (R.: por. 14a); Por. Mt 24, 42a. 44; Mt 24, 42-51;
Stary lekcjonarz: 1 Tes 3, 7-13; Ps 90, 3-4. 12-13. 14 i 17; Mt 24, 42a. 44; Mt 24, 42-51;PIERWSZE CZYTANIE  (1 Tes 3,7-13)

Dziękczynienie za wiarę Tesaloniczan

Czytanie z Pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zostaliśmy dzięki wam, bracia, pocieszeni: przez wiarę waszą we wszelkiej potrzebie i naszym ucisku. Teraz bowiem ożyliśmy, gdy wy przy Panu stoicie. Jakież bowiem podziękowanie możemy za was Bogu złożyć, za radość, jaką mamy z powodu was przed Bogiem naszym? Gorąco modlimy się we dnie i w nocy, abyśmy mogli dopełnić tego, czego brak waszej wierze.
Drogę naszą do was niech utoruje sam Bóg, Ojciec nasz, i Pan nasz Jezus. A Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość do wszystkich, jaką i my żywimy do was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY  (Ps 90,3-4.12-13.14 i 17)


Refren: Nasyć nas, Panie, Twoim miłosierdziem. 

Obracasz w proch człowieka *
i mówisz: „Wracajcie synowie ludzcy”. 
Bo tysiąc lat w Twoich oczach +
jest jak wczorajszy dzień, który minął, *
albo straż nocna. 

Naucz nas liczyć dni nasze, *
byśmy zdobyli mądrość serca. 
Powróć, o Panie, jak długo będziesz zwlekał? *
Bądź litościwy dla sług Twoich! 

Nasyć nas o świcie swoją łaską, *
abyśmy przez wszystkie dni nasze mogli się radować i cieszyć. 
Dobroć Pana, Boga naszego, niech będzie nad nami: +
i wspieraj pracę rąk naszych, *
dzieło rąk naszych wspieraj.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ  (Mt 24,42a.44)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Czuwajcie i bądźcie gotowi, 
bo w chwili, której się nie domyślacie, 
Syn Człowieczy przyjdzie. 


Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

EWANGELIA  (Mt 24,42-51)
Wezwanie do czujności

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby się włamać do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Któż jest tym sługą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowił nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ów sługa, którego pan, gdy wróci, zastanie przy tej czynności. Zaprawdę powiadam wam: Postawi go nad całym swoim mieniem.
Lecz jeśli taki zły sługa powie sobie w duszy: «Mój pan się ociąga», i zacznie bić swoje współsługi, i będzie jadł i pił z pijakami, to nadejdzie pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna. Każe go ćwiartować i z obłudnikami wyznaczy mu miejsce. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”.

Oto słowo Pańskie.