logo
Środa, 29 czerwca 2016 r.
imieniny:
Pawła, Piotra, Salomei – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 

skrzynka intencji

___________________
 

reklama
Magda Jelenia Góra
Bardzo proszę o modlitwę za mojego męża Roberta o nawrócenie i powrót do związku sakramentalnego oraz o przemianę naszych serc
maria
o szczęśliwy poród,zdrowie dla dzieciątka,siłę, wiarę i radość w samotnym macierzyństwie
Grazyna Londyn
Gorąco proszę o modlitwę wstawienniczą w intencji przyznania mi dodatku inwalidzkiego. Bóg zapłać za modlitwę
Basia Wrocław
Boże Ojcze padam z wdzięczności na twarz za Twoje Miłosierdzie i otrzymane Łaski. Błogosław osobom wstawiającym się modlitwą za tymi Łaskami. Proszę Ciebie Boże: - o uzdrowienie, cud dla Huberta z raka o błogosławieństwo dla ich domu i rodziny - o uwolnienie Mirosławy i Krzysztofa od bioenergoterapeuty i reików - o uwolnienie tego człowieka, który im tę bioenergoterapię i reiki wmawia. - o mądrość dla Mirosławy i Krzysztofa - o uwolnienie z kłamstwa i pychy, przypisywania sobie czyiś zasług dla swojej chwały, Justynę, Basię, Łukasza, Szymona, Ulę. O Łaskę prawdy dla nich i poznania, iż to Ty Jesteś Bogiem i bez Ciebie niczego nie możemy. - o dobrze płatną pracę i zlecenia dla Tomka, Basi, Adama - o pomoc w utrzymaniu dla Basi, o siłę w wykonaniu dzieła Bożego, o skupienie w napisaniu świadectwa i otrzymanie imprimatur. Chwała Panu Bóg Zapłać
hanna świecie
Panie Boże proszę Cię o uzdrowienie z wszelkiego zła mojego małżeństwa o przemianę wewnętrzną dla nas obojga, o cud uzdrowienia relacji między mną a mężem, proszę pomódlcie się za mnie o to by dobry Pan wskazał nam drogę i otworzył serca.
Maria, Ostrów Wlkp.
Proszę o modlitwę za moją mamę, o jej pełen pokoju i bezpieczeństwa pobyt za granicą oraz podróż powrotną, obfite błogosławieństwo, wszelkie łaski i zdrowie dla niej. Bóg zapłać.
Gosia Radzionków
Bardzo proszę o modlitwę za mnie proszę o łaskę macierzyństwa oraz o męża. Bóg zapłać Gosia
Wojciech Tomaszów
Szczesc Boze, Bardzo prosze o modlitwe o uzdrowienie taty Edwarda, oraz przemiane i nawrcenie, spokojna starość. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem. Wojciech
Jace Ryba/Jaworzno
Dziękujemy za przemianę serca Grażyny Ryba, łaskę dialogu małżeńskeigo od 23 maja 2016 - mąż Jacek wraz ze Stasiem pięcioletnim
URSZULA ŁAPY
jestem ula mam prosbe o modlitwe za mnie w dzien mych urodzin 31 maja o zdanie egzaminów koncowych i o zdrowie dla mego taty ula szcęść boże ula
Magdalena londyn
Szczesc Boze. Z calego serca blagam o modlitwe w intencji mojego malzenstwa Prosze aby Dobry Bog wysluchal mojej prosby aby maz nie odchodzil ode mnie I synka Abysmy wzjemnie wybaczyli sobie urazy I nasze malzenstwo bylo obdarzone cudem przemiany Bog zaplac calym sercem za modlitwe
Marzena
Proszę jeszcze o dalszą modlitwę o potrzebne łaski i dary Ducha Św dla Daniela, o zdrowie i równowagę psychiczną i emocjonalną, o uleczenie i przemianę myśli,serca,ciała,duszy i o uwolnienie od złego, od złych myśli, o radość życia i cieszenia się każda chwilą Gorąco Was proszę o modlitwę za niego,bardzo jej potrzebuje,o szturm modlitewny! Bóg zapłać
Beata elk
Prosze za moja corke aby ulozyla sobie zycia i nie czula sie zagubiona
Krzysztof Płock
Maryjo, Matko Boża. Proszę Cię, za Izabelę Gawłowską. Daj Jej zdrowie, by czuła się zdrowa, by czuła Twoją obecność w Jej życiu. O Bożą Miłość dla nas.
Martyna
Proszę o wspomożenie mnie w modlitwach o dobrego męża dla mnie, dobrą żonę dla mojego brata i zdrowie dla rodziców i babci
Jan
Boże Ojcze w imię Pana Jezusa błogosław, przebacz grzechy i udziel zdrowia całe naszejj rodzinie.
Katarzyna Warszawa
Proszę o modlitwę w mojej intencji, abym poradziła sobie z bólem po rozstaniu, wybaczyła żal, który mam do tej osoby i aby Duch Święty natchnął mnie w tej sytuacji mądrością i spokojem. Bóg zapłać.
Ewelina
Proszę o modlitwę za Zbigniewa, który przebywa na intensywnej terapii po zawale. By Pan Bóg okazał mu swoje miłosierdzie i pomógł przezwyciężyć chorobę.
sabina swiecie
o zdrowie dla Franusia,o zgode i przebaczenie w rodzinie Sabiny,i podjęcie pracy przez Joanne i Mateusza,
Beata, Wrocław
Proszę o Boże prowadzenie w pracy. O przyprowadzenie męża i dzieci do Jezusa Chrystusa. Dziękuję za otrzymane łaski.
 
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
...
 

Patron DniaŚwięci Piotr i Paweł
 apostołowie

Św. Piotr, rybak z Galilei, o imieniu Szymon, był synem Jana. Jego brat Andrzej "przyprowadził go do Jezusa" (J 1,42), o którym słyszał prawdopodobnie od Jana Chrzciciela. Piotr został uczniem Chrystusa, porzuciwszy rodzinę i wszystko co posiadał, aby pójść za Nim. Chrystus nadał Szymonowi imię Piotr, mówiąc doń: "Ty jesteś Piotr (czyli skała), i na tej Skale zbuduję Kościół mój..."(Mt 16,18). Po Zmartwychwstaniu Chrystus powierzył mu władzę nad Kościołem. Św. Piotr został w ten sposób namiestnikiem Chrystusa i głową apostołów, pierwszym papieżem. Ewangelie mówią więcej o Piotrze niż o jakimkolwiek innym apostole. Był czczony przy wielu okazjach; przypisywano mu dokonanie licznych cudów. Chrystus przebywał w jego domu, nauczał z jego łodzi, jemu pierwszemu nakazał przesłać wiadomość o swym Zmartwychwstaniu, po którym ukazał mu się osobiście. Często Piotr działał jako rzecznik innych apostołów. Pismo Święte podaje także wzmianki o jego wadach i ułomnościach: o skłonności do gniewu, o tym, że zachwiał się w wierze, był gwałtowny i trzy razy zaparł się Chrystusa. Po wniebowstąpieniu Jezusa Piotr zaczął swoją pracę jako Głowa Kościoła. Polecił dokonać, na miejsce porzucone przez Judasza, wyboru apostoła, którym został Maciej. W dzień Pięćdziesiątnicy wygłosił pierwszą publiczną mowę apostolską. Potem uzdrowił chorego od urodzenia i podjął polecone przez Boga dzieło nawracania pogan. Kiedy na rozkaz Heroda ścięto Jakuba, brata Jana, Piotr również został schwytany i osadzony w więzieniu, z którego uwolnił go cudownie anioł Pański. W roku 48/49 Piotr przewodniczył pierwszemu soborowi w Jerozolimie. Apostołowie wydali tam oświadczenie, że nawracani poganie nie muszą podlegać żydowskiemu prawu obrzezania. Sprawa ta - w odniesieniu do pogan i wszystkich nie-Żydów - była przedmiotem sporu ze św. Pawłem, tzw. sporu antiocheńskiego. Przez dwadzieścia pięć lat ś. Piotr mieszkał w Rzymie. Był założycielem i pierwszym biskupem tamtejszego Kościoła. W roku 67, ostatnim roku panowania Nerona, został ukrzyżowany, przy czym wyraził życzenie, by przybito go do krzyża głową na dół, nie czuł się bowiem godny umierać tak jak jego Boski Mistrz. Przypisuje mu się autorstwo dwóch listów zawartych w Nowym Testamencie. Ewangelia św. Marka, który był jego uczniem, została nazwana "Ewangelią Piotra'.

Św. Paweł, niestrudzony apostoł pogan, doznał nawrócenia w drodze do Damaszku(zob.25 stycznia). Ochrzciwszy się ,pozostał kilka lat w Damaszku, potem udał się do Arabii, a powróciwszy do Damaszku" zaczął głosić w synagogach, że Jezus jest Synem Bożym"(Dz 9, 20). Z tego powodu naraził się Żydom i musiał uciekać z miasta. Udał się wtedy do Jerozolimy, "by widzieć Piotra"(Ga 1, 18) i złożył hołd Głowie Kościoła. Później powrócił do rodzinnego Tarsu (Dz 9,30) i zaczął działalność apostolską w swej własnej prowincji, dopóki nie został wezwany przez św. Barnabę do Antiochii. Po roku, z powodu panującego głodu, obydwaj, Barnaba i Paweł, zostali wysłani z jałmużną do ubogiej wspólnoty chrześcijańskiej w Judei. Wypełniwszy swoją misje powrócili do Antiochii. Wkrótce potem Paweł i Barnaba przedsięwzięli pierwszą podróż misyjną (44/45 - 49/50). Odwiedzili wyspę Cypr, następnie udali się do Azji Mniejszej, przebywając w Pamfilii, Antiochii Pizydyjskiej i Likaonii i ustanawiając Kościoły w Pizydii, Antiochii, Ikonium, Listrze i Derbe. Po soborze w Jerozolimie Paweł w towarzystwie Sylasa, a później Tymoteusza i Łukasza rozpoczął drugą podróż misyjną (49/50-52/53). Najpierw odwiedził ponownie Kościoły, które uprzednio założył w Azji Mniejszej. Przeszedł potem przez Galację i udał się do Troady, skąd pociągnięty dziwnym widzeniem, przeszedł na ląd europejski i udał się Przez Macedonię do Grecji. Następnie przez Efez i Jerozolime powrócił do Antiochii. Trzecia podróż misyjna (53/54-58) św. Pawła obejmowała niemal te same regiony, co druga. Głównym ośrodkiem działalności apostoła stał się Efez, gdzie św. Paweł pozostał blisko trzy lata. Robił także plany kolejnej podróży misyjnej zamierzając się udać do Jerozolimy, a stamtąd do Rzymu i Hiszpanii. W Jerozolimie jednak został zaatakowany przez Żydów, nie mógł więc zrealizować swojego celu. Pochwycono go i poprowadzono do Cezarei, gdzie był więziony przez dwa lata. Potem przewieziono go do Rzymu, pozwoliwszy mu "mieszkać prywatnie razem z żołnierzem, który go pilnował" (Dz 28,16). Dzieje Apostolskie nie dają nam dalszych wiadomości o życiu apostoła. Dowiadujemy się z jego listów pasterskich, a także z tradycji, że po dwóch latach został uwolniony i opuścił Rzym. Następnie podróżował do Hiszpanii i na Wschód. Kiedy wrócił do Rzymu, uwięziono go ponownie i w roku 67 został ścięty. Św. Paweł okazywał wielkie zainteresowanie życiem Kościołów, które ustanowił. Zawsze obdarzał je ojcowskim uczuciem, czemu dał wyraz w kilkunastu listach do nich skierowanych. Przypuszcza się, że napisał także inne listy, które jednak nie zachowały się. W swych listach św. Paweł okazuje się głębokim myślicielem religijnym, mającym trwały i budujący wpływ na rozwijające się chrześcijaństwo. Badania przeprowadzone w późniejszych epokach udowodniły jeszcze wyraźniej wielkość jego umysłu i ducha.

jutro: pierwszych męczenników Kościoła

wczoraj
dziś
jutro