logo
Środa, 21 marca 2018 r.
imieniny:
Benedykta, Lubomiry, Lubomira, Mikołaja – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Dariusz Piórkowski SJ
Świątynia Ciała przetrwa
Mateusz.pl
 


„Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo" (J 2,19)
 
Wszyscy ewangeliści wspominają o oczyszczeniu świątyni przez Jezusa. Jednak relacja św. Jana różni się znacznie od pozostałych. Przede wszystkim, jest umieszczona na początku działalności Chrystusa, a nie jak w przypadku synoptyków: Łukasza, Marka i Mateusza tuż przed procesem i męką. Nadto, św. Jan wspomina o zniszczeniu świątyni. Dopisuje również własny komentarz do sceny.
 
W wersjach synoptycznych Jezus, powołując się na słowa Jeremiasza, oskarża zebranych o uczynienie z domu Ojca jaskinii zbójców. Świątynia została zamieniona w kryjówkę dla tych, którzy mają coś na sumieniu. Sądzą, że składając ofiary, unikną sprawiedliwości i kary. Jeremiasz krytykuje obłudę Izraelitów, którzy mimo popełnianych niegodziwości przychodzą do świątyni, uważając, że ich dar jest miły Bogu. Traktują kult jak listek figowy.

Św. Jan podziela zdanie synoptyków, ale równocześnie przemyca bardziej złożoną i głębszą myśl. Jezus wzywa, aby nie robić ze świątyni targowiska (domu handlu), czyli nie nadawać temu miejscu innego charakteru niż ten, jaki przypisał mu Bóg. Ewangelista prawdopodobnie odsyła czytelników do ostatniego zdania z księgi Zachariasza: „Nie będzie już w owym dniu przekupnia w domu Pana Zastępów” (Za 14,21).
 
Zdanie to jest częścią dziwnej wizji, jaką Zachariasz roztacza przed Izraelem. Oto nadchodzi dzień, kiedy Jahwe, jedyny król świata, obejmie rządy w Jerozolimie, po czym zamieszkają w niej wszystkie narody. Jednak zanim to nastąpi, Bóg wezwie ludy całej ziemi do wojny przeciwko Izraelowi. Miasto zostanie złupione, część mieszkańców wygnana. Następnie „Pan wyruszy do boju i będzie walczył przeciw ludom, jak niegdyś walczył w dniu bitwy” (Za 14,3).
 
Zwyciężywszy, Pan ustali nowy porządek w społeczeństwie, stworzeniu i kulcie. Narody zaczną teraz walczyć między sobą. Spośród nich ostanie się niewielka grupa. W nature zniknie różnica między dniem a nocą. Zapanuje wieczna jasność. To, co świeckie i to, co religijne będzie odtąd jednością, gdyż Bóg zamieszka w mieście. Kult przybierze inną formę. Nie będzie już kapłanów, lecz „wszyscy będą przychodzić, by składać ofiarę” już nie ze zwierząt, ale w zupełnie inny sposób. Dlatego sprzedający zwierzęta przed świątynią po prostu stracą pracę. Wszyscy ludzie będą uczestniczyć w radości Stwórcy i Jego królowaniu.

Pan „uczyni wszystko nowe”
 
Podobną wizję znajdujemy w Apokalipsie św. Jana. Po tragicznych przejściach, plagach i prześladowaniach, z nieba zstąpi Jeruzalem, stając się wiecznym przybytkiem Boga z ludźmi. Pan „uczyni wszystko nowe”. Objawi się nowy ład: „Świątyni w nim nie dojrzałem: bo jego świątynią jest Pan Bóg wszechmogący oraz Baranek. I Miastu nie trzeba słońca ni księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga je oświetliła, a jego lampą – Baranek” (Ap 21,22-23).
 
W dwunastym rozdziale swojej księgi, Zachariasz chwali wspaniałość Stwórcy, „który rozpostarł niebiosa i założył fundamenty ziemi, i ducha tchnął we wnętrze człowieka” (Za 12,1). Podczas gdy Jeremiasz uzasadnia niezawodność obietnic Jahwe niezmiennością praw natury, Zachariasz uważa stworzony porządek za coś zmiennego. Podkreśla stwórczą moc Boga, który może „przemodelować” cały kosmos i ustalić nowe prawa. Może re-kreować, ponownie stworzyć niebo i ziemię.
 
Ta idea powraca w Biblii jak bumerang. Teoria ciągłego stwarzania człowieka i świata pojawiła się w naszych wcześniejszych rozważaniach. Pamiętamy obraz potopu, gliny, oczyszczania metalu, wygnania i ich paradoksalne znaczenie. Re-kreacja zakłada, przynajmniej na początku, „wszczęcie wojny”, rozpad, cierpienie, zburzenie tego, co wydawało się trwałe.

O jaką świątynię chodzi?
 
Mam nadzieję, że teraz będziemy mogli lepiej zrozumieć odpowiedź Jezusa w dzisiejszej Ewangelii: „Zburzcie tę świątynię, a ja w trzech dniach ją odbuduję”. To zdanie, wbrew intencjom Jezusa, zostało odczytane jako zapowiedź zamachu na świątynię z kamieni, a ściślej jako próba degradacji ustalonego porządku religijnego. Jako fałszywe oskarżenie pojawia się podczas procesu i na Golgocie: „Myśmy słyszeli, jak On mówił: „Ja zburzę ten przybytek uczyniony ludzką ręką i w ciągu trzech dni zbuduję inny, nie ręką ludzką uczyniony”(Mk 14,58). Tymczasem Jezus wyraźnie mówi, że to ludzie zniszczą świątynię, a On wzniesie ją na nowo. O jaką świątynię chodzi?
 
1 2  następna
Zobacz także
Jan Paweł II
Na początku dwudziestego piątego roku mojego Pontyfikatu powierzam ten List apostolski czułym dłoniom Maryi Panny, korząc się w duchu przed Jej obrazem we wspaniałym sanktuarium wzniesionym dla Niej przez bł. Bartłomieja Long o, apostoła różańca. Chętnie wypowiadam jego wzruszające słowa, jakimi kończy on słynną Suplikę do Królowej Różańca Świętego: " O, błogosławiony różańcu Maryi, słodki łańcuchu, który łączysz nas z Bogiem; więzi miłości, która nas jednoczysz z aniołami; wieżo ocalenia od napaści piekła; bezpieczny porcie wmorskiej katastrofie! Nigdy cię już nie porzucimy. Będziesz nam pociechą w godzinie konania. Tobie ostatni pocałunek gasnącego życia. A ostatnim akcentem naszych warg będzie Twoje słodkie imię, o Królowo R óżańca z Pompei, o Matko nasza droga, o Ucieczko grzeszników, o Władczyni, Pocieszycielko strapionych. Bądź wszędzie błogosławiona, dziś i zawsze, na ziemi i w niebie ".
 
ks. Eligiusz Piotrowski
Przyjaźń, od najdawniejszych czasów do jakich dociera ludzka pamięć, jest jedną z podstawowych relacji, która staje się naszym udziałem, za którą tęsknimy i którą niezwykle cenimy. W czasach, w których nieustannie trzeba zabiegać o przywrócenie słowom ich najgłębszego i najpierwotniejszego znaczenia prezentowany tekst może stać się niewielkim przyczynkiem do odkrycia na nowo wartości przyjaźni...
 
Monika Białkowska
Czasem trudno jest uwierzyć, kiedy ktoś mówi: „Nigdy tam nie byłem”. Niewiarygodne. Bo jakże to – nigdy? To raczej nie będzie tekst dla tych, którzy nigdy nie byli na Jasnej Górze. Kiedy jest się na Jasnej Górze po raz pierwszy, zapamiętuje się niewiele: idzie się za tłumem i płacze się przed Cudownym Obrazem. Potem chce się wracać, poznawać ją bardziej, być coraz bliżej. 
 
 

ISMCH

___________________
 
 reklama