logo
Środa, 02 grudnia 2020 r.
imieniny:
Balbiny, Ksawerego, Pauliny, Rafała, Bibiany – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
Nagroda im. Włodzimierza Pietrzaka
 


Na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się dziś uroczystość wręczenia Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka. Przyznawana od 1948 r. przez środowisko Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” nagroda należy do najważniejszych niepaństwowych wyróżnień w dziedzinie polskiej kultury. W roku kanonizacji Jana Pawła II otrzymały ją osoby i instytucje, które przyczyniły się do szerzenia kultu św. Papieża z Polski. 
 
Uroczysta gala Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka, z udziałem laureatów, rozpocznie się o godz. 17.00 na Zamku Królewskim w Warszawie.
 
Nagroda im. Wł. Pietrzaka przyznawana jest za wybitną twórczość naukową, artystyczną, literacką oraz za doniosłe osiągnięcia w działalności formacyjnej, kulturalnej i społecznej, będące świadectwem uniwersalnych wartości ludzkich i chrześcijańskich w życiu narodu. 
 
W tym roku wyróżnieni zostali: abp Józef Michalik, metropolita  przemyski, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie i muzyk Michał Lorenc. 
 
Patron Nagrody, Włodzimierz Pietrzak żył w latach 1913 -1944. Był pisarzem,  krytykiem literackim, teoretykiem kultury i publicystą. Jest autorem sześciu tomów prozy, dwóch tomików wierszy oraz dramatu. Jego talent najsilniej wyraził się w krytyce literackiej a tom esejów „Rachunek z dwudziestoleciem” sytuuje się w rzędzie najwybitniejszych osiągnięć krytyki literackiej okresu międzywojennego. Należy do tych postaci w dziejach naszej literatury, które wciąż czekają na sprawiedliwą ocenę i przyznanie im należnego miejsca w gronie literackich luminarzy narodu.
 
Był osobowością natchnioną duchem wielkiego humanizmu wyrosłego na gruncie najlepszych chrześcijańskich tradycji europejskich i polskich. Wszelka jego aktywność zawsze dotyczyła problematyki kulturalnej. Jego największą troską była dbałość o właściwy kształt kultury narodowej, gdy Polska będzie wolna. Brał udział w Powstaniu Warszawskim. Zginął trafiony odłamkiem granatu w sierpniu 1944r.
 
Abp Marek Jędraszewski, wiceprzewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który w 2011r. otrzymał Nagrodę Pietrzaka podkreśla, że jej Patron należy do tych wspaniałych Polaków, którzy „zmagali się o niepodległość, o  ducha prawdziwie polskiego tzn. także patriotycznego i chrześcijańskiego, katolickiego”. – Włodzimierz Pietrzak to ofiara Powstania Warszawskiego, tych heroicznych zmagań z 44 r., ale przecież tu nie chodziło o Warszawę, tu chodziło o Polskę – podkreślił abp Jędraszewski. Dodał, że „pamięć o tych ludziach jest dla nas wielkim zobowiązaniem, nie tylko by jej nie utracić, ale na niej budować dobrą przyszłość Ojczyzny”.
 
Przewodniczącym Kapituły Nagrody im. Włodzimierza Pietrzaka przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” jest bp Wiesław A. Mering – przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski.
 
Tegoroczną 67. Nagrodę otrzymali: abp Józef Michalik za wieloletnią i ofiarną służbę duszpasterską, troskę o jedność Kościoła i narodu w Polsce, w pełnej łączności ze Stolicą Apostolską, a także za odwagę ekumenicznych inicjatyw; Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie za interdyscyplinarne badania nad dziedzictwem intelektualnym i duchowym pozostawionym nam przez św. Jana Pawła II, za propagowanie idei nowej ewangelizacji, a także za pracę popularyzatorską przybliżającą młodemu pokoleniu Polaków postać i dzieło Wielkiego Papieża; Michałowi Lorencowi za wybitne osiągnięcia na polu muzyki filmowej, a zwłaszcza za wspaniałą oprawę muzyczną do filmu  „Jan Paweł II. Szukałem was ...”. 
 
Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" jest organizacją współkształtującą rzeczywistość polską i przygotowującą katolików świeckich do służby Kościołowi i Narodowi. Stowarzyszenie wypełnia swoją misję w sferze kultury i edukacji, rodziny, pracy oraz samorządności. 
 
 
 

 

 
 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー