logo
Piątek, 29 maja 2020 r.
imieniny:
Benity, Maksymiliana, Teodozji, Urszuli, Bogusławy – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
”Pojednanie – Miłość Chrystusa przynagla nas”. 55 lat temu w Warszawie odprawiono pierwsze nabożeństwo ekumeniczne.
 


W Warszawie historia spotkań ekumenicznych ma już 55 lat. Pierwsze nabożeństwo z udziałem przedstawicieli innych Kościołów chrześcijańskich odbyło się 10 stycznia 1962 r. w kościele św. Marcina. Odprawiono je na kilka miesięcy przed rozpoczęciem Soboru Watykańskiego II, który włączył oficjalnie Kościół rzymskokatolicki w nurt działalności ekumenicznej. Wtedy po raz pierwszy na nabożeństwo katolickie duchownych innych wyznań. Mszę odprawił ks. Stanisław Mystkowski, a homilię wygłosił dzisiejszy kandydat na ołtarze ks. Aleksander Fedorowicz, który ze wzruszenia nie był w stanie dokończyć kazania. Organizacją spotkania zajęła się franciszkanka służebnica Krzyża s. Joanna Lossow. Modlitwy poprowadził ówczesny rektor kościoła ks. Bronisław Dembowski, dziś emerytowany biskup włocławski. 1 października 1961 r. powstała Sekcja Ekumeniczna przy Studium Duszpasterskim Warszawskiej Kurii Metropolitalnej.
 
Na historyczne nabożeństwo przybyli: bp Zygmunt Michelis i ks. Otto Krenz z Kościoła ewangelicko-augsburskiego wraz z siostrami diakonisami, bp Jan Niewieczerzał z Kościoła ewangelicko-reformowanego i ks. prof. Jerzy Klinger z Kościoła prawosławnego i kilku innych duchownych różnych wyznań.
 
Nabożeństwo w kościele św. Marcina było przygotowaniem do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 1962 r. Po jego zakończeniu postanowiono, że w każdy ostatni czwartek miesiąca w kościele św. Marcina będzie odprawiona Msza św. w intencji jedności chrześcijan, co dzieje się do dziś.
 
Za kilka dni w Warszawie rozpoczyna się kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który formalnie trwa od 18 do 25 stycznia. Termin ten został zaproponowany w 1908 r. przez pioniera ruchu ekumenicznego, Paula Wattsona z USA. W ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan niektóre Kościoły, diecezje czy miasta organizują jedno nabożeństwo, inne spotykają się każdego dnia wyznaczonej oktawy. Jeszcze inne spośród tych ośmiu nabożeństw wybierają jedno, któremu nadają charakter obchodów centralnych, najczęściej w niedzielę. W Warszawie osoby zaangażowane w dialog ekumeniczny spotkają się w tym miesiącu aż 12 razy. Parafie i wspólnoty Kościoła katolickiego zorganizują pięć spotkań, w tym pierwsze w Wesołej oraz nabożeństwo centralne w katedrze św. Floriana na Pradze w niedzielę 22 stycznia. Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan zakończy spotkanie modlitewne Stowarzyszenia Pokoju i Pojednania „Effatha” organizowane tradycyjnie w parafii orionistów.
 
Tematem tegorocznego tygodnia są słowa z drugiego Listu do Koryntian: „Pojednanie – Miłość Chrystusa przynagla nas”, użyte niedawno w adhortacji apostolskiej papieża Franciszka, Evangelii gaudium. Jak co roku program spotkań został opracowany w formie broszury, w której znalazła się propozycja nabożeństwa słowa Bożego oraz bogaty zestaw modlitw na każdy dzień, łącznie z czytaniami biblijnymi i komentarzami. „W ekumenicznym nabożeństwie fakt, że Bóg w Chrystusie pojednał świat ze sobą, jest powodem do radości. Lecz trzeba także uwzględnić nasze wyznanie grzechów, zanim usłyszymy głoszone słowo i zaczerpniemy z głębokiego źródła Bożego przebaczenia. Dopiero wówczas jesteśmy w stanie świadczyć wobec świata, że pojednanie jest możliwe… Niech ludzie i Kościoły będą pobudzane przez miłość Chrystusa do prowadzenia życia pełnego pojednania i do obalenia murów, które dzielą!” – podkreślają autorzy broszury, chrześcijanie z Niemiec.
 
Ale dziś modlitwy Tygodnia Ekumenicznego w warszawskich świątyniach i kaplicach gromadzą co roku często te same osoby, najbardziej zaangażowane w dialog między wspólnotami chrześcijańskimi. – Choć wspólnotowa modlitwa o jedność chrześcijan ma charakter uprzywilejowany, to jednak chrześcijanin powinien także modlić się do Ojca, „który widzi w ukryciu” (por. Mt 6,6). Materiały mogą służyć także tym, którzy chcieliby oddać się osobistej modlitwie w intencji jedności chrześcijan. Warto mieć przy tym świadomość, że wszyscy modlący się o większą widzialną jedność Kościoła tworzą wspólnotę, nawet gdy modlą się indywidualnie – przypomina jeden z autorów wprowadzenia do ekumenicznej broszury ks. dr hab. Sławomir Pawłowski SAC, dyrektor Instytutu Ekumenicznego KUL.
 
„Gość Warszawski”
www.archwwa.pl 
 
 
 

 

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー