KATOLIK.pl - Portal katolicki dla wierzących, wątpiących i poszukujących
DRUKUJ
 
Fr. Justin
Poznanie Boga w Piśmie Świętym
materiał własny
 


Poznanie Boga w Piśmie Świętym

Czy Biblia przytacza dowód na istnienie Boga?

Pismo Święte nie przytacza dowodu na istnienie Boga. Poznaje Go po prostu z Jego historycznego objawienia się wobec Abrahama, Izaaka i Jakuba. Poznaje Go z Jego działania poprzez Mojżesza, z tego, co mówił przez proroków, a w końcu i w pełni - poprzez Jezusa Chrystusa, który w całym tego słowa znaczeniu jest Obrazem Boga dla ludzi. Biblia mówi więc o żywym i osobowym Bogu, bliskim swą pomocą człowiekowi, o Bogu, którego możemy wzywać i do którego możemy wołać w każdej potrzebie, ale który i nas woła, i powołuje. W wierze Boga, który jest Bogiem ludzi, odkrywa też Biblia ślady Boga w świecie, rozpoznaje odblask Jego chwały. W szczególny sposób odblaskiem wspaniałości Bożej i Bożego władania jest człowiek, przez swą wolność i odpowiedzialność. Ponieważ jest obrazem Boga, przysługuje mu nienaruszona godność.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー