DRUKUJ
 
Fr. Justyn
Możliwość poznania i negacji Boga
materiał własny
 


Możliwość poznania i negacji Boga

Bardzo wielu jest tzw. ateistów praktycznych. Bóg nie ma w ich życiu nic do powiedzenia, zupełnie nie zważają na Boga. Jak Pismo Święte określa taki ateizm?

Oczywiście i Biblia zna możliwość negacji Boga. Określa te możliwość jako głupotę. "Mówi głupi w swoim sercu: Nie ma Boga" (Ps 53, 2). Głupiec, o którym tu mowa, to nie człowiek pozbawiony rozumu, to człowiek zuchwały i zły. Mówi i postępuje tak, jak gdyby Boga nie było, jak gdyby sam był Bogiem. W swej pysze gardzi prawdą. Robi tylko to, co mu odpowiada. Tego rodzaju praktyczny ateizm jest głupotą, bo żaden człowiek nie ucieknie przed Bogiem, nie zdoła Boga ominąć. To, że ludzie mogą być tak "głupi", uznać może Biblia jedynie za znak zaślepienia i przewrotności serca.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/