DRUKUJ
 
Wielki konkurs różańcowy!
materiał własny
 


Wielki konkurs różańcowy!

W ogłoszonym przez Ojca Świętego Roku Różańca zaprosiliśmy wszystkich do uczestnictwa w konkursie różańcowym!
Zadaniem było ułożenie własnych tajemnic świetlistych, czyli tych które zawierają się pomiędzy znalezieniem Pana Jezusa w świątyni a modlitwą w Ogrójcu.
Tajemnice musiały opierać się na biblijnych wydarzeniach. Wybierać należało takie, które dla piszących mają jakieś szczególne znaczenie. Do każdej tajemnicy należało ułożyć krótką refleksję oraz uzasadnić: dlaczego akurat wybrałem te wydarzenia z życia Pana Jezusa i Maryi jako "swoje" tajemnice świetliste?

Jury stanęło przed bardzo trudnym zadaniem. Każdy z członków Jury miał inne zdanie dlatego wyłanianie zwycięzców trwało bardzo długo.

Oto wyniki i teksty najciekawszych prac:

Miejsce I - Ania Jasińska
Miejsce II - Anna Godlewska
Miejsce III -  Piotr Gospodarczyk

Miejsca od 4 do 6:
Elżbieta Irger, Gabriela Wójciak, Marzena Zadylak

Miejsca od 7 do 10:
Elwira Szczepek,  Grażyna Kich, Helena Czarnecka, Agata Chrzanowska

Zwycięzcom gratulujemy a pozostałych zapewniamy, że ich wysiłek nie poszedł na marne...

Dziesiątki różańca wplecione są niejako w nasze życie i nasze sprawy, uważamy więc, że odmawianie modlitwy różańcowej można sobie urozmaicic i rozważać takie sceny biblijne jakie do nas najlepiej przemawiaja.
Najlepszym uzasadnieniem dla takiej formy modlitwy niech będą słowa samego Ojca świętego ze wspomnianego dokumentu o różańcu świętym.

.....Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego (Ave Maria) przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa. Układają się one w całokształt tajemnic radosnych, bolesnych i chwalebnych. Jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez -można by powiedzieć - Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości. Sprawy osobiste, sprawy naszych bliźnich, zwłaszcza tych, którzy nam są najbliżsi, tych, o których najbardziej się troszczymy. W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim ...
(z wprowadzenia)

Różaniec w formie, jaka przyjęła się w najbardziej rozpowszechnionej praktyce, zatwierdzonej przez władze kościelne, wskazuje tylko niektóre spośród tak licznych tajemnic życia Chrystusa. Taki wybór podyktował pierwotny schemat tej modlitwy, nawiązujący do liczby 150 Psalmów. Uważam jednak, że aby rozwinąć chrystologiczny wymiar różańca, stosowne byłoby uzupełnienie, które - pozostawione swobodnemu wyborowi jednostek i wspólnot - pozwoliłoby objąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa między chrztem w Jordanie a męką. W tych właśnie tajemnicach kontemplujemy ważne aspekty Osoby Chrystusa jako Tego, kto definitywnie objawił Boga. On jest Tym, który - ogłoszony przy chrzcie umiłowanym Synem Ojca - zwiastuje nadejście Królestwa, świadczy o nim swymi czynami, obwieszcza jego wymogi. To w latach życia publicznego misterium Chrystusa objawia się ze specjalnego tytułu jako tajemnica światła: Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata(J 9, 5).
Aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać 'streszczeniem Ewangelii', jest zatem stosowne, żeby po przypomnieniu Wcielenia i ukrytego życia Chrystusa (tajemnice radosne), a przed zatrzymaniem się nad cierpieniami męki (tajemnice bolesne) i nad triumfem zmartwychwstania (tajemnice chwalebne) rozważać również pewne momenty życia publicznego o szczególnej wadze (tajemnice światła). To uzupełnienie o nowe tajemnice, w niczym nie szkodząc żadnemu z istotnych aspektów tradycyjnego układu tej modlitwy, ma sprawić, że będzie ona przeżywana w duchowości chrześcijańskiej znowym zainteresowaniem jako rzeczywiste wprowadzenie w głębię Serca Jezusa Chrystusa, oceanu radości i światła, boleści i chwały.
(z punktu 19)

.... cały tekst dokumentu można przeczytać TUTAJ 

Nagrody ufundowało Wydawnictwo M oraz Wydawnictwo SALWATOR

I miejsce:
Daniel Ange - Jan Chrzciciel. Prorok Światłości na nowe tysiąclecie
Z miłości Jan oddaje swoje życie aby uratować miłość, która daje życie. Wspaniały starszy brat tych tysięcy młodych apostołów światłości, proroków radości, którzy powstają wszędzie, aby bronić życia, ocalić miłość, rozbłysnąć radością!  

II miejsce:
Egon Kapellari - Znaki święte. W liturgii i w codzienności
Książka daje duchowy i duszpasterski impuls dla oczyszczenia liturgiki z szablonowości zgodnie z pragnieniem Soboru Watykańskiego II. Przybliża m.in. znaczenie znaczenie świętości, świętych miejsc, znaków i czasów, architektury sakralnej, postawy modlitewnej i samej modlitwy, a także symboliczny wymiar np. wody, wina, soli, światła, kadzidła, popiołu... a więc tego wszystkiego, co może pomóc człowiekowi w jego duchowej wędrówce do Boga.

III miejsce:
Joachim Gnilka - Piotr i Rzym
Jest to kolejna monografia poświęcona postaci Nowego Testamentu. Obok św. Pawła Szymon Piotr jest tym z Apostołow, którego imię i dzieło miało w historii chrześcijaństwa największe oddziaływanie, lecz dotarcie do konkretnych danych źródłowych o jego osobie jest dużo trudniejsze niż w przypadku Pawła. Przedmiotem badań i dociekań jest życie apostolskie dawnego rybaka oraz Kościół rzymski drugiego stulecia. Sprawy dotyczące Kościoła pierwszych dwu wieków są szzcególnie związane z postacią Piotra, istotnym więc staje się spojrzenie na Kościół.

miejsca IV, V i VI:
Ojciec Pio - Słowa na każdy dzień

Wybór najpiękniejszych myśli Ojca Pio. Wiele z nich posiada niezwykłą moc - niosąc ze sobą obietnice Bożej miłości, przebaczenia - są najlepszym lekarstwem na przygnębienie, zniechęcenie, depresję.
Słowa Ojca wprowadzają nas w świat modlitwy mistycznej, rozeznania duchowego. Dzięki lekturze "Słów na każdy dzień" i wstawiennictwu Świętego możemy lepiej zrozumieć swoje życie i skuteczniej pokonywać jego trudności.

miejsca VII-X nagrody pocieszenia
Mistrzyni czułości - Carmelo la Rosa
31 Refleksji o Maryi - przydatnych zarówno w kościele w czasie nabożeństw majowych, a także w osobistej refleksji i modlitwie.