DRUKUJ
 
Fr. Justyn
Misterium paschalne
materiał własny
 


Misterium paschalne

Podczas Wielkiego Tygodnia liturgia używa wyrażenia "misterium paschalne". Co ono oznacza? Wiem, że "misterium" to tajemnica, a "paschalne" to wielkanocne.

Nazwa "misterium paschalne" obejmujemy następujące wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa: śmierć, zmartwychwstanie wniebowstąpienie, a także zesłanie Ducha Świętego na apostołów. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa dokonały się w dniach żydowskiego święta Paschy. Obchodzono je corocznie na pamiątkę wyzwolenia z niewoli egipskiej. To wyzwolenie łączyło się z przymierzem zawartym między Bogiem i ludem izraelskim, który dzięki doświadczeniu opieki Bożej i przyjęciu Bożych zobowiązań (10 przykazań) zdobył świadomość swojej tożsamości - stal się ludem wybranym, szczególna własnością Boga, ludem przymierza. Ponadto, wyzwolenie z Egiptu łączyło się z obietnicą ziemi "mlekiem i miodem płynącej'', którą lud ocalony miał objąć na własność.

Zbieżność śmierci i zmartwychwstania Jezusa z żydowskim świętem Paschy wskazuje na zbawczy charakter tych wydarzeń. One są wyzwoleniem wszystkich ludzi z niewoli grzechu, cierpień i ograniczeń, śmierci i szatana. Śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest nowym i ostatecznym przymierzem między Bogiem a ludzkością - dzięki niemu powstaje nowy lud Boży - Kościół, który kieruje się ku ziemi obiecanej, ku "nowemu niebu i nowej ziemi".

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/