logo
Piątek, 23 kwietnia 2021 r.
imieniny:
Ilony, Jerzego, Wojciecha – wyślij kartkę
Szukaj w
 
Posłuchaj Radyjka
kanał czerwony
kanał zielony
 
 
 
Facebook
 
Drukuj
A
A
A
 
ks. Edward Data CSMA
120 lat modlitwy papieża Leona XIII do św. Michała Archanioła
Któż jak Bóg
 


***
 
Ex audientia Sanctissimi 29 Julii 1886.
 
Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII retroscriptis Preces et Invocationem mihi infrascripto Sacrum Ritum Congregationis Secre-tario tradidit, praecipiens ut eae deinceps e ąuolibet sacerdote post privatae Missae celebrationem re-citantur: suppressis alius huiusmo-di Precibus quae hactenus recitatae fuerunt. Ouam Suam voluntatem Beatissimus Pater mihi ipsi patefa-cere dignatus est in audientia ut supra, diei 29 Julii 1886.
 
= Laurentius Salvati S.R.C. Secretarius
 
***

Z audiencji u Ojca Świętego 29 lipca 1886.
 
Ojciec Święty Leon XIII wyżej wymienione modlitwy i wezwanie (inwokację) przekazał mnie, niżej podpisanemu Sekretarzowi Kongregacji Obrzędów, polecając, aby ją odmawiali wszędzie kapłani bezpośrednio po odprawionej Mszy św. prywatnej (cichej): znosi się inne tego rodzaju modlitwy, które dotąd były odmawiane. Tę swoją wolę Ojciec Święty osobiście zechciał objawić mi na audiencji, jak wyżej, dnia 29 lipca 1886.
 
=Laurentius Salvati S.R.C. Sekretarz
 
***

Modlitwy Leona XIII
 
do odmawiania na klęczkach we wszystkich Kościołach na świecie po Mszy św. cichej kapłan wraz z wiernymi odmawia trzy: Zdrowaś, Maryjo, a następnie:
 
Witaj, Królowo, Matko miłosierdzia, życie słodyczy i nadziejo nasza, witaj! Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, Orędowniczko nasza, Twoje miłosierne oczy na nas zwróć. A Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
 
K. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych.
 
Módlmy się:

Boże, Ucieczko nasza i Mocy, wejrzyj łaskawie na lud do Ciebie wołający, i za wstawiennictwem chwalebnej i Niepokalanej Panny, Boga-rodzicy Maryi, z błogosławionym Józefem, Jej Oblubieńcem, i błogosławionymi Apostołami Piotrem i Pawłem i wszystkimi Świętymi - racz miłościwie i łaskawie wysłuchać modlitw, które zanosimy do Ciebie o nawrócenie grzeszników, o wolność i o podwyższenie Świętej Matki, Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
 
Dodaje się inwokacje:

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.  
 
poprzednia  1 2 3
Zobacz także
ks. Tomasz Bać
Wielka Sobota to największy szabat samego Boga, który najpierw odpoczął po stworzeniu świata, a teraz odpoczywa po dokonanym dziele zbawienia. Gdy wszystkie ołtarze świata zostają obnażone po wielkopiątkowej Liturgii nad światem zapada wymowne milczenie, bo Kościół wchodzi w tajemnicę Wielkiej Soboty. Rozpoczyna się Wielki Szabat – dzień odpoczynku Króla po dokonanym dziele zbawienia. W ten dzień Kościół milczy. 
 
ks. Johannes Gamperl
Stare powiedzenie mówi, że nowy dzień ma początek wieczorem dnia poprzedniego. To dotyczy również mszy świętej, która nie rozpoczyna się dopiero w chwili wyjścia kapłana do ołtarza lub znakiem krzyża, lecz właściwym przygotowaniem do tego wielkiego, zbawczego wydarzenia...
 
Herbert Oleschko
Początki czasopism dziecięcych sięgają co prawda wieku XVIII, ale tych dotyczących zagadnień religijnych w czasach oświecenia nie było praktycznie w ogóle, a tematyka duchowa znajdowała swoje skromne miejsce w pisemkach popularyzujących wiedzę przyrodniczą i nauki empiryczne. Wyłonienie się dziecięcych czasopism o tematyce religijnej nastąpiło zatem dopiero w wieku XIX...
 
___________________
 
 reklama