DRUKUJ
 
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
Eucharystia darem Bożym dla życia świata
materiał własny
 


„Kongresy eucharystyczne - odbywające się za każdym razem na innym kontynencie - są zawsze źródłem duchowej odnowy i zachętą dla Kościoła do dawania świadectwa Chrystusowej miłości” - podkreślił Benedykt XVI. 
Papież zwrócił także uwagę, że stanowią one opatrznościową okazję do ukazywania ludziom, że „Eucharystia to dar Boży dla życia świata”. Taki właśnie jest temat dokumentu podstawowego na 49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Pomocą w przygotowaniach do tego wydarzenia - zapowiedział Ojciec Święty - będzie najbliższa posynodalna adhortacja apostolska. Papież zebrał w niej wskazania ostatniego Synodu Biskupów, poświęconego Eucharystii.
 
Benedykt XVI wyraził też radość z faktu, że wielu chrześcijan odkrywa dziś na nowo adorację eucharystyczną: „Jakżeż bardzo dzisiejsza ludzkość potrzebuje odkrywania na nowo w sakramencie Eucharystii źródła swej nadziei! Dziękuję Bogu, że wiele parafii obok pobożnego odprawiania Mszy Świętej, wychowuje wiernych do nieustannej adoracji eucharystycznej. Pragnąłbym, by - również w związku z najbliższym  Międzynarodowym Kongresem Eucharystycznym w Quebecu - praktyka ta szerzyła się coraz bardziej i na całym świecie”.
 
Jest już także przygotowy w pięciu wersjach językowych: francuskiej, angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej i niemieckiej, specjalny portal internetowy Kongresu Eucharystycznego w Quebecu: www.cei2008.ca
 
Przygotowano również okolicznościowe logo kongresu.
 
W logo jest widoczny krzyż, który dzieli na cztery części koło, możemy w nim dostrzec Hostię, Ciało Chrystusa. Przywołuje nam na pamięć dzielenie się Eucharystią, dzielenie się chlebem. Możemy także zauważyć w owym kole odwołanie się do czterech stron świata. W logo widoczne też jest wyobrażenie statku-barki, symbol Kościoła Powszechnego („Barka Piotra”) i element z herbu miasta Quebec. To właśnie „drogą wodną”, rzeką Św. Wawrzyńca przybyli do Quebecu pierwsi misjonarze i oczywiście pierwszy biskup, którzy tutaj zaszczepiali wiarę Chrystusową.
 
Kolor „złoty” przypomina nam chleb, a kolor „czerwony” wino z Eucharystii; razem „wtapiają się” jedno w drugie, symbolizując Dar Boży dla nas.  Kolory te są także dominujące w herbie biskupim bł. Franciszka de Laval, pierwszego biskupa Ameryki Północnej i Meksyku. Przypominają nam o ziemi i skłaniają do refleksji nad „życiem świata” oraz przywołują uniwersalność zgromadzenia, do którego wzywa nas Kongres Eucharystyczny.
 
o. Dariusz W. Andrzejewski CSSp
z Montrealu w Kanadzie
 
***
 
Modlitwa
 
Eucharystia Bożym darem dla życia świata …
 
Boże nasz Ojcze,
wielbimy Cię i wysławiamy
za Twojego Syna Jezusa,
Dar Twojej miłości dla życia świata.
 
Spójrz na Twój Kościół
który świętuje w radości i nadziei
49. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny.
 
Odnów naszą wiarę w Najświętszą Eucharystię,
pamiątkę śmierci i zmartwychwstania Twojego Syna.
 
Niech Twój Duch Święty da nam światło i siłę,
abyśmy mogli być wiernymi świadkami Ewangelii.
 
Nakarm nas Swoim Słowem i Twoim Chlebem Życia
abyśmy zjednoczeni z Maryją,
Matką Twego Boskiego Syna i Matką Kościoła
mogli przekazywać niezliczone owoce dla zbawienia świata.
 
Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana.
Amen
 
Oficjalna Modlitwa przygotowująca do 49. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego
 
 
strona: 1 2
グッチバッグコピー グッチ財布コピー