DRUKUJ
 
Gabriele Nanni
Palec Boży i władza szatana
Wyd Marianow
 


 
Ks. Gabriele Nanni, ur. w 1959 r. w Forli, podjął problem egzorcyzmu już w swojej pracy doktorskiej, obronionej na Uniwersytecie Laterańskim. Od kilku lat prowadzi wykłady z tej dziedziny w seminariach duchownych zarówno w swoim kraju, jak i za granicą. Służy również pomocą kapłanom-egzorcystom w ich praktycznej działalności duszpasterskiej.
 
 
Spis treści
 
Wstęp do wydania polskiego
Wprowadzenie
 
Rozdział I
Szatan i duchy nieczyste. Kwestia demonologii
 
Wstęp
Stary Testament
Nowy Testament
Ojcowie Kościoła
Teologowie średniowieczni
Czasy nowożytne
Demonologia: aktualny status quaestionis
Urząd Nauczycielski Kościoła
Zakończenie
 
Rozdział II
Działania Chrystusa i Kościoła przeciwko szatanowi
 
Egzorcyzmy w Piśmie Świętym
Egzorcyzmy Jezusa i Jego uczniów
Opętani przez duchy nieczyste w Nowym Testamencie
Świadectwa Ojców Kościoła dotyczące opętanych
Ojcowie o opętaniu – wnioski
Bonawentura i Tomasz
Teksty modlitw egzorcystycznych, II-V w.
Źródła liturgiczne
Egzorcyzmy katechumenów
Egzorcyzmy opętanych
Obrzęd egzorcyzmu w Rytuale Rzymskim
„Egzorcyzmować” – od znaczenia czasownika do określenia natury egzorcyzmu
Dzisiejsze rozumienie egzorcyzmu
Skuteczność rozkazu
Klasyfikacja egzorcyzmów
 
Rozdział III
Szafarz egzorcyzmów sprawowanych nad osobami opętanymi przez szatana
 
Od ewangelicznego nakazu do pierwszych postanowień soborów V w.
Rituale Romanum z 1614 r. Źródła i komentatorzy
Munus egzorcysty: w przepisach od Rituale Romanum z 1614 roku aż do przepisów aktualnie obowiązujących
Wnioski dotyczące munus egzorcysty
Tożsamość egzorcysty
Przymioty wymagane od egzorcysty
Przepisy dotyczące sprawowania egzorcyzmu. Porównanie źródeł
Post i modlitwa
Zadania egzorcyzmowanego
Miejsce sprawowania egzorcyzmu
Krucyfiks i relikwie
Dialog z duchem nieczystym
Rozkaz
Przesłuchanie ducha nieczystego
Złe uroki
Zakończenie egzorcyzmów
Osoby obecne w trakcie egzorcyzmu
Czas
Lekarze i lekarstwa
Osoby
Kobiety
Mniszki
Katechumeni, niekatolicy i niechrześcijanie
Wnioski dotyczące regulacji odnośnie do sprawowania egzorcyzmów
 
Rozdział IV
Rozpoznawanie diabelskich opętań
 
Liber Sacerdotalis Castellaniego z roku 1523
Znaki uprzedzające
Dręczeni
Znaki do rozpoznania opętanych
Znaki do rozpoznawania dręczonych
Zachowanie złych duchów wobec egzorcyzmu
Rituale Sacramentorum Romanum (1584-1602) kardynała Juliusza Santoriego
Elementy, na które egzorcysta powinien zwrócić uwagę: wstręt do rzeczy świętych
Zdolności i możliwości, których osoby normalnie nie posiadają
Podczas przesłuchania: skutki włożenia ręki na głowę
Dochodzą do tego obserwacje zachowań i nastrojów
Znaki na początku egzorcyzmu
Zachowania złych duchów w trakcie egzorcyzmu
Rozpoznawanie symulantów i melancholików (chorych psychicznie)
Traktowanie melancholików (chorych umysłowo)
Traktowanie symulantów
Rituale Romanum z 1614 roku i jego komentatorzy
Terminologia
Profil opętanego
Dwóch współczesnych komentatorów Rituale Romanum: R. Laurentin i P. Dondelinger-Mandy
Rozeznanie w nowym Rytuale z 1999 roku (DESQ)
Opętani w aktualnym Rytuale
Rozeznanie w nowym Rytuale
Zestawienie źródeł
Pewność konieczna przed przystąpieniem do egzorcyzmów
Symulacja i choroba
Znaki obecności złego ducha
Egzorcyzm jako narzędzie diagnostyczne
 
Kup tą książkę