DRUKUJ
 
Fr. Justin
Sakramenty i życie
materiał własny
 


Sakramenty i życie

Wszystkie sakramenty mają jedno wspólne zadanie: jednoczyć człowieka z Bogiem, służyć zbawieniu człowieka. Czyż nie wystarczą dwa sakramenty, np. chrzest i Eucharystia?

Jeśli nawet wszystkie sakramenty mają jedno wspólne zadanie, to przecież każdy z sakramentów spełnia je w sposób właściwy sobie. Wszystkie sakramenty służą zbawieniu człowieka i towarzyszą mu przez całe życie - od początku (chrzest) aż do śmierci (namaszczenie chorych). Siedem sakramentów tworzy bowiem organiczną całość, której centrum stanowią chrzest i Eucharystia. Stąd tradycja kościelna odróżnia dwa sakramenty "wielkie" - chrzest i Eucharystię - od sakramentów "małych", które mają dopełnić (bierzmowanie) albo przywrócić (pokuta, namaszczenie) to nowe życie, którego fundamentem jest chrzest, a ukierunkowaniem Eucharystia, lub też które mają służyć przyrodzonemu i nadprzyrodzonemu budowaniu ludu Bożego mającego swoje centrum w Eucharystii (sakrament kapłaństwa i małżeństwa).

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/

 
グッチバッグコピー グッチ財布コピー