DRUKUJ
 
Fr. Justin
Sakramenty jako znaki Kościoła
materiał własny
 


Sakramenty jako znaki Kościoła

Dlaczego sakramenty przyjmuje się, poza wypadkami konieczności, w liturgicznym zgromadzeniu wiernych, w kościele?

Powód, dla którego miejscem sprawowania sakramentów jest liturgiczne zgromadzenie wiernych, stanowi to, że Kościół jest powszechnym sakramentem zbawienia. Poszczególne sakramenty jako znaki Chrystusowe są znakami Kościoła. Z Chrystusem i jego zbawieniem spotykamy się poprzez wspólnotę wierzących. Dzieje się to albo przez to, że przez sakramenty zostajemy włączeni we wspólnotę Kościoła (chrzest) i stajemy się jego w pełni współodpowiedzialnymi członkami (bierzmowanie),albo przez to, że nasze członkostwo w Kościele zostaje pogłębione i dopełnione (Eucharystia) oraz że zostaje nam powierzone szczególne posłannictwo w Kościele (kapłaństwo, małżeństwo), albo też, że nasze wszczepianie w Kościół zostaje w pełni przywrócone, jeżeli naruszył je grzech (pokuta, namaszczenie chorych).

Sakramenty zatem mają charakter społeczny. Nie są czynnościami prywatnymi, ale liturgicznym kultem Kościoła. W sposób szczególny odnosi się to do Eucharystii, tego znaku jedności i węzła miłości. wierni nie mają więc być niemymi widzami czynności liturgicznych, ale mają w nich uczestniczyć świadomie i czynnie.

Fr. Justin - "Rosary Hour"
http://www.rosaryhour.net/