DRUKUJ
 
ks. Tomasz Jelonek
Biblia w kulturze
materiał własny
 Zapis czatu z ks. prof. Tomaszem Jelonkiem, 28.11.2007
 
 Ks. Tomasz Jelonek (ur. w roku 1937) jest magistrem matematyki (Uniwersytet Jagielloński) i doktorem habilitowanym z teologii w zakresie teologii biblijnej (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), posiada tytuł profesora, jest kierownikiem Katedry Teologii i Informatyki Biblijnej i oraz opiekunem Specjalizacji Biblijnej na Wydziale Teologicznym PAT. Przez kilkanaście lat prowadził zajęcia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a od roku 1972 prowadzi zajęcia z biblistyki. Jego dziedziną badawczą jest Biblia w kulturze świata, w tej dziedzinie zajmuje się także środowiskiem biblijnym, a szczególnie Ziemią Świętą. Wypromował ponad dwustu magistrów, trzydziestu licencjatów i piętnastu doktorów. Opublikował 75 pozycji zwartych, ponad 700 artykułów i około tysiąca materiałów homiletycznych. Jest członkiem Zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich.
 

moderator: Temat naszej rozmowy to "Biblia w kulturze" - zapraszam i zachęcam do zadawania pytań :)
 
kalinka82: Księże profesorze, chciałam zapytać, czy ma ksiądz "swoją" ulubiona księgę Pisma Świętego?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Ze względu na moje studia i pracę naukową - najczęściej się spotykałem z Listem do Hebrajczyków jego więc właśnie można by uznać za księgę ulubioną, ale trudno mi jednoznacznie powiedzieć, która jest ulubiona wiele ksiąg mogło by rywalizować o ten tytuł z pewnością mogłaby to być też Apokalipsa św. Jana, na pewno trzy pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju i wiele innych.
 
Wanda_: Skoro Apokalipsa, to mam pytanie - jak Ksiądz ocenia komentarze O. Aleksandra Mienia?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Co do komentarzy o. Mienia, to trudno coś konkretnego powiedzieć w kilku zdaniach może tylko tyle, że są to bardzo cenne i ciekawe teksty
 
kalinka82: Księże Profesorze, czy uważa Ksiądz, że zbyt mało mówi się o Biblii, o jej "uwarunkowaniach "czasowych, kulturowych i społecznych?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Oczywiście - o Biblii się mówi bardzo mało, a zwłaszcza o tych uwarunkowaniach, które są bardzo istotne dla zrozumienia Biblii ale trzeba przyznać, że wymagają bardzo szerokiej wiedzy, przede wszystkim o starożytnym świecie. Myślę, że tej wiedzy jest wśród nas zbyt mało, a wielu takich, co tę wiedzę posiada z kolei nie interesuje się Biblią. Dlatego trzeba by postawić postulat – pragnienie, aby bardziej zainteresować się Biblią właśnie od tej strony
 
littleann: Jak współczesny katolik ma odnaleźć się w świecie Biblijnym? świecie tak odległym od naszego
 
ks_Tomasz_Jelonek: Przede wszystkim trzeba ten odległy świat poznawać i konfrontować z treścią Biblii. W tej chwili jest coraz więcej publikacji na ten temat. Coraz lepiej rozumiemy, że bez tła historycznego Biblia nie potrafi do nas w pełni przemówić. Ale powiedzmy, że jeżeli nawet tego całego uwarunkowania nie znamy, to lektura Biblii może być bardzo pożyteczna i nie trzeba czekać aż będziemy wszystko wiedzieć - tylko trzeba czytać
 
baranek: Skoro Słowo Boże musi ulegać inkulturacji, czy uważa Ksiądz za słuszne i uprawnione przekłady Biblii na slang młodzieżowy?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Nie uważam za słuszne dlatego, że slang młodzieżowy z pewnością nie zalicza się do żadnego języka tworzącego kulturę. To czasem może być ucieczka lub protest w stosunku do kultury
 
 
 
strona: 1 2 3 4 5