DRUKUJ
 
ks. Tomasz Jelonek
Biblia w kulturze
materiał własny
 


kalinka82: Jak można "nazwać "wiarę Samarytan?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Trzeba ją nazwać wiarą samarytańską, a nie upodabniać do innych. To pytanie jest podobne do tego: "jak można nazwać wiarę Słowian" - po prostu jest to nazwa: wiara Słowian i tyle...
 
kalinka82: Ponieważ w jednej z książek spotkałam się z nazwą "judaizm samarytański", stąd moje pyt. :) Dziękuję za odpowiedź :)
 
aprylka: Jakie jest najstarsze polskie nawiązanie (w literaturze, kulturze) do Biblii? Bogurodzica?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Bogurodzica nawiązuje do Biblii w tym sensie, że jest modlitwą chrześcijanina, dla którego Biblia jest podstawą jego wiary ale myślę, że głębszych inspiracji biblijnych może nie mieć. Natomiast najstarszymi utworami tego typu będą kazania, które były objaśnieniami czytań biblijnych oraz tłumaczenia psalmów, rozpowszechnione dlatego, że psalmami się modlono a człowiek chciał się modlić w swoim języku.
 
baranek: W książce „Biblia w kulturze” cytuje Ksiądz myśl, że „ Posiadanie własnego przekładu Biblii w historii było uważane za dowód samodzielności i dojrzałości narodu.” – Czemu akurat Biblii, a nie hymnu państwowego?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Dlatego, że Biblia była uważana za pewną ogólną wartość kulturową i dlatego jeżeli była przełożona na jakiś język, tzn. że język ten wszedł do rodziny kulturowych języków. Hymn państwowy świadczy o świadomości obywateli, ale nie ma odniesień do ogólnej kultury
 
Gabi_K: Biblia jest przede wszystkim - pomimo jej wartości etycznych, filozoficznych i literackich dziełem religijnym. Do tego pytanie nieco innej natury: jak godzi matematyk, swój umysł ściśle naukowo-logiczny z jej elementami, gdzie potrzebna "tylko" wiara?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Do rozważania Biblii, poznawania Biblii wiara jest potrzebna, ale nie wystarczy. Biblię poznajemy jak wiele innych rzeczywistości dzięki wiedzy jaką posiadamy. W badaniu Biblii także potrzebna jest logika jak w każdym poważnym badaniu.
 
aprylka: Co sądzi Ksiądz o określeniu „Boskiej Komedii” Dantego jako synkretyzacji wierzeń chrześcijańskich i mitologicznych dot. życia po śmierci?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Dzieła literackie uczestniczą w kulturze, z której wyrastają. Kultura Europejska wyrosła z myśli greckiej i Ewangelii. Nic więc dziwnego, że poeta dla wyrażenia swoich myśli używa pojęć zaczerpniętych z Biblii, ale także zaczerpniętych z mitologii. W kulturze europejskiej może te dwa elementy nieraz ze sobą walczyły, ale należało by sobie życzyć, żeby nastąpiła jakaś synteza. Nie w dziedzinie wiary, ale w dziedzinie sztuki.
 
amelida: Książka "Bolesna męka Jezusa Chrystusa" jest zbiorem wizji A.K. Emmerich o męce i śmierci Jezusa Chrystusa. Chciałabym zapytać, jakie znaczenie dla człowieka mają dziś te objawienia w kontekście Biblii? Czy to znaczy, że Biblia wymaga uzupełnień?
 
ks_Tomasz_Jelonek: Objawienia prywatne, do których należą objawienia A. K. Emmerich nie są uzupełnieniem objawienia zawartego w Biblii. Kościół nie wymaga wiary w tego rodzaju objawienia, stwierdza jedynie ich niesprzeczność z wiarą. Objawienia prywatne nie muszą stanowić uzupełnienia Biblii nawet wtedy, gdy podają fakty, których w Biblii nie ma, a które odnoszą się np. do Męki Chrystusa. Natomiast rzeczą bardzo ciekawą jest, że tego rodzaju objawienia rzeczywiście mogą w jakiś sposób poszerzyć naszą wiedzę, ale to już jest odrębny temat.
 

 
strona: 1 2 3 4 5